TechXtile Start-Up Challenge

Challenge
Start-Up Challenge

Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Türkiye inovasyonun ve girişimciliğin önemini fark etmiş ve bu alana yatırım yapan ülkelerden biridir. Bu alanda hızlı yol alabilmek ve gelişmiş ülkelerle farkı kapatabilmek için bu hareketi tabana yaymak gerekmektedir. Bu bağlamdan hareketle tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin üzerinde çalıştığı, Ar-Ge ve inovasyon için bütçe harcadığı, iş birlikleri aradığı teknolojik alanlarda/odaklarda fikir ve ürün geliştiren herkesin katılması, eğitim ve mentorluklarımızdan yararlanması, kendisini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu 18 yaşını tamamlamış öğrenciler, mezunlar, araştırmacılar, akademisyenler, kamu veya özel kurum çalışanları, girişimci adayları, inovasyon yapan ekipler, start-up sahipleri veya kurucuları, özel şirketlerin sahipleri veya kurucuları bireysel veya ekip katılımı şeklinde ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri “TechXtile Start-Up Challenge”a katılabilir.

Nelere Çözüm Arıyoruz?
ANASAYFA NELERE ÇÖZÜM ARIYORUZ ?

Bilgi Teknolojileri ve Yazılım;
Üretimde randıman ve kapasite kullanımını artıran sistemler (yönetsel raporlama, analizler, vb.), iş analizleri ve yönetim raporlama yazılımları, yüksek hızda veri toplayan ve işleyen sistemler, üretimde kullanılan yeni algoritma, yazılım ve uygulamaları, similasyon yazılımları, görüntü işleme teknolojileri, görüntü işleme teknolojileri, kalite kontrol ve sıfır-hata verimlilik yazılımları, kestirimci yazılım uygulamaları, hızlı ve kolay uygulanabilir ERP yazılımları, 3D modelleme yazılımları, hızlı prototipleme teknolojileri, yapay zeka uygulamaları, üretimde ileri otomasyon, robotik uygulamalar, karbon ayak izine dair yenilikçi yazılımlar, kimyasal malzemelerde izlenebilirlik uygulamaları, yazılımları vb.

İleri Malzemeler;
Yeni polimerler, yüksek mukavemetli malzemeler, faz değiştiren malzemeler, nano lifler, aramitler, kompozitler, uygulanabilir reçineler, kenevirde işlenebilirlik ve yeni üretim yöntemleri, ozon kullanımını artıran yeni prosesler, yenilikçi iplik çekim makineleri, yenilikçi reçeteler, reçetelerde optimizasyon ve standardizasyon, melanjlar, tasarımda customizasyon yaklaşımları, elyafta yüzey modifikasyonu, karbon elyaflar vb.

Proses ve Üretim Teknolojileri;
Dikişsiz üretim teknolojileri, proses optimizasyonu, yenilikçi üretim teknolojileri (apre, boyahane ve diğer), yeni makine, teçhizat ve üretim sitemleri, spinning’de yeni yaklaşımlar, plasma teknolojileri vb.

Çevre ve Sürdürülebilirlik;
Fosfatsız çevreci yaklaşımlar, biyobozunur (degradable) malzemeler, tekstilde yenilenebilir enerji uygulamaları, akıllı enerji yönetimi, enerjide tasarruf, karbon ayak izine dair yenilikçi uygulamalar, susuz boyama yöntemleri, atık su uygulamaları, yeni arıtma yöntemleri, arıtmada küçük ve kompakt sistemler, yöntemler, geri dönüşümlü ve/veya organik tekstiller, doğal lifler, doğal elyaflar ve malzemeler, biyo polimerler vb.

Teknik Tekstil;
Yanmazlık (güç tutuşurluk), soğutuculu kumaşlar, UV’ye dayanıklı malzemeler, UV yansıtıcı malzemeler, infrared’te görünmeyen dikişler, radarda görünmeyen malzemeler, balistik uygulamalar, giyilebilir teknolojiler, negatif iyon uygulamaları, fotovoltaik tekstiller, koku giderici, kozmetikli malzemeler, mikro kapsüller, akustik özellikli (ses izolasyonlu) kumaşlar, tekstiller, ultrasonik kaplamalar, su iticiliği yüksek malzemeler, antistatik malzemeler, hava geçirgenliği yüksek kumaşlar, kir tutmazlık ve kolay temizlenebilir kumaşlar, kendini temizleyen tekstiller, sık yıkanabilir dayanıklı malzemeler, savunma sanayine yönelik iletken kumaşlar, obezite ve şeker hastalığına dair yeni malzemeler, zayıflatıcı kumaşlar, EKG ölçebilen tekstiller, Kasları taklit edecek tekstiller (enhanced textile), medikal ve koruyucu tekstiller, malzemeler,

Millilik ve Yerlilik;
İplik, boya ve kimyasallarda yeni milli hammaddeler vb.

COVID-19 Kapsamında Yeni Alanlar Teknolojiler ve Uygulamalar;
Antialerjik, Antibakteriyel, antimikrobiyel, antiviral malzemeler, sterilizasyon yöntemleri,

20 Ekim 2020 Proje Son Teslim Tarihi

ÖDÜLLER

Kategori Birincisi Özel Ödülü:
Girişimci kategorisinde (bireysel veya ekip) birinci olan proje sahibine, iş dünyası ve potansiyel yatırımcıların takip ettiği ulusal mecralarda görünürlük imkanı sağlayacak medya iletişim paketi.

Dereceye Giren İlk 6 Girişimci Ödülleri:

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Online Eğitim ve Mentorluk Desteği
Patent başvuru desteği
Şirket kurma ödülü ile şirketin 1 yıllık muhasebe desteğinin sağlanması ve bir yıllık ofis kira giderinin karşılanması
Ofis kira desteğinin azami sınırı net asgari ücret tutarındadır. Şirketin home-office kullanması durumunda bu tutarın 1/3’ü ödenecektir.
TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için seçilecek 3 katılımcıya, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentorluk hizmeti BİGG ULUKOZA hızlandırma programına katılım imkânı (*).
Bu ödüller girişimci, akademisyen veya ekibin şartlarının uygun ve yeterli olması koşuluyla verilecektir.

TÜBİTAK 1512 Desteği Alınması için Gerekli Kriterler

Örgün öğrenim veren üniversitelerin;

Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

KURUMSAL KATEGORİSİ
Belirlenen 3 Ar-Ge ve Tasarım Merkezi’ne ya da kurumsal şirkete BUTEKOM’dan teknik donanımlarını geliştirmeye yönelik eğitimler

Sektörel Uzmanlaşma ve Bilgilendirme Eğitimleri
Uygulamalı Laboratuvar Eğitimleri
Dijitalleşme; Endüstri 4.0 ve Yalınlaşma Eğitimleri
Tekstilde Meslek Geliştirme Eğitimleri
Yukarıdaki ana temalar içerisinde yer alan ödül için her bir firma sadece 3 eğitimden faydalanabilecektir.

Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından “Ar-Ge Merkezleri Kapasite Geliştirme Desteği (mini-MBA programı)”
İç girişimcilik Eğitimi
TRL Çalıştayı
Şirketlerin Teknoloji ve Ar-Ge Odaklarına Uygun Start-Up Demo Day
Networking Desteği
Online Destek
Ekosistem ve İş birliği Geliştirme Amaçlı Saha Ziyareti

FİNALE KALAN TÜM GİRİŞİMCİLERE
Finale kalan tüm girişimcilere 1 yıl süresince Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum tarafından profesyonel mentorluk desteği verilecektir.

techxtile.net

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin