TECHNO GREEN SCHOOL

Türkiye, Azerbaycan,İspanya,Romanya   ve Ukrayna   ortaklı “TECHNO GREEN SCHOOL”  eTwinning projesi  çalışmalarına devam ediyor.

Projemizin hedefi öğrencilerimizin temel becerilerini geliştirmelerini sağlayacak yöntemler kullanarak sorunlara çözüm odaklı yaklaşımları ortaya çıkarmaktır. Yapılan etkinliklerle araştırma, tasarım yapma ve uygulama adımları ile öğrencilerimizin 21. Yy becerilerini derslerine ve yaşamlarına entegre etmeleri sağlanacaktır. Projemiz ile öğrencilerimiz sürdürülebilir bir okul tasarlayacaklar. Yaşadıkları yerin ekosistemini inceleyebilecek ve uyumlu bitkileri seçebileceklerdir. Okulda bulunabilecek ve öğrencilere zarar vermeyecek hayvanların bulunduğu bölümleri yeniden tasarlayacaklar ve doğayla uyumlu farklı çalışma alanları oluşturacaklar. Okul bahçesini, binasını ve ekolojik bölümünü oluşturarak hayallerindeki okulu yaratacaklar. Okulda eksikliğini hissettikleri bir alanı seçerek farklı ders kazanımlarını bir arada kullanarak eksik olan bölümü tamamlayacaklar. Gerek STEAM eğitim yaklaşımını, gerek 4C eğitim modelini kullanarak hayallerindeki sürdürülebilir okulu oluşturmanın yollarını arayacaklardır.