TechAnkara Girişimcilik Merkezi Programı

Ajansımız tarafından yenilikçi bir yaklaşımla geçen yıl TechAnkara Girişimcilik Merkezi Programı tasarlanmış olup genç istihdamın artırılması amacıyla bu yıl da uygulanmaya devam edilmektedir. Bu program ile girişimcilik merkezinin girişimci adayları için bir cazibe ve gelişim merkezi olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Girişimcilik merkezimiz fikirden girişime giden yolda girişimcileri fikir aşamasından ticarileşmeye kadar rehberlik sunan bir uygulama merkezi olarak yerini almıştır.

Başvuru şartları:

Programa başvuru takımlar halinde yapılacak ve takımlar üçer kişiden oluşacaktır.
Girişimci adayı üniversite öğrencilerinden oluşan takımların üyeleri okul döneminde yapmakta oldukları dönem projesi/bitirme projelerini başvuru sırasında sunabilirler.
Üniversiteden yeni mezun olan girişimci adayları takım halinde tamamladıkları dönem projelerini/bitirme projelerini sunabilirler.
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri yapmakta oldukları dönem projelerini veya tez konularını ajansa sunabilirler.
Değerlendirme sürecinde üniversite dönem projeleri, bitirme projeleri, yüksek lisans dönem projeleri veya tez konuları değerlendirilerek programa öğrenciler takım halinde(3 kişiden oluşacak şekilde) seçilecektir.

TechAnkara Girişimcilik Merkezi Programı kapsamında girişimcilerin beklenen temel düzey bilgileri, klasik eğitimlerden farklı olarak atölye ve uygulamalı eğitimler ile geliştirilmesi sağlanacaktır. Başka bir deyişle bir girişimci sahip olması gereken bilgileri, deneyimleme yöntemiyle elde edecektir.

Eğitimlerin ardından girişimci adayları ve girişimcilerin program boyunca edindikleri bilgileri kullanarak geliştirdikleri iş fikirlerini hayata geçirme ve süreçlerini gerçekliğe en yakın şekilde tasarlayabilecekleri ve yapabilecekleri bir sunumu oluşturması ve takım halinde(üçer kişiden oluşan) sunumlarını gerçekleştirmesi beklenmektedir. Katılımcılar, fikirlerinin olumlu ve olumsuz sonuçlarını kendilerinin gözlemleyebilecekleri bir sunum planı içerisinde hazırlayarak öğreneceklerdir.

Ödül töreninde ilk 3’e seçilen takımlara ödüller (birinci takım 60.000 TL değerinde yurtdışı hızlandırıcı programına dahil edilecek, ikinci takıma 45.000 TL para ödülü ve üçüncü takıma 30.000 TL para ödülü verilecek) ve TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde 12 ay boyunca ücretsiz ofis imkanı sunulacaktır.

Programa başvurular https://bit.ly/3u2rNUR linki üzerinden 31 Aralık 2022 tarihinde saat 23:59’a kadar alınacaktır.

Ankara Yatırım Destek Ofisi tarafından ikinci kez düzenlenmekte olan bu program, aşağıdaki başlıklarda uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır.

Eğitim Tarihleri ve Konuları:

14 Ocak 2023 Saat 10:00-13:00 ve 14:00-17:00: İş Fikri Oluşturma ve İş Modeli Oluşturma Eğitimi
21 Ocak 2023 Saat 10:00-13:00 ve 14:00-17:00: İş Fikri Değerlendirme ve Takım Oluşturma Eğitimi
28 Ocak 2023 Saat 10:00-13:00 ve 14:00-17:00: Hedef Kitle ve Pazar Analizi Eğitimi
4 Şubat 2023 Saat 10:00-13:00 ve 14:00-17:00: Temel Finansal Plan Hazırlama Eğitimi
11 Şubat 2023 Saat 10:00-13:00 ve 14:00-17:00 Değer Önerisi Tasarımı Eğitimi ve Sunum Hazırlama Mentorluğu
Yarışma Tarihi:

18 Şubat 2023 Saat 10:00-13:00: Takımların Sunum Yarışması
Ödül Töreni:

20 Şubat 2023 Saat 16:00-17:00: Ödül Töreni
Eğitim Yeri: Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Salonu

Sorular ve Görüşleriniz İçin: Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi, ydo@ankaraka.org.tr