Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı

TÜBİTAK Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısının tanıtım toplantısıekosistemin önemli paydaşlarının katılımı ile 12 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, üniversite rektörleri, TTO, Teknopark, Araştırma Altyapıları temsilcilerinin yanı sıra girişim sermayesi fon ekipleri ve yatırımcılar, danışman firmalar, STK’lar ve girişimciler katılmışlardır. Toplantıda, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL açılış konuşması ve sunum yapmışlardır. Sonrasında TÜBİTAK TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Gurubu Koordinatörü Elif KOŞOK tarafından Tech-InvesTR programının başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri, işleyişine ilişkin bilgiler verilerek, paydaşlardan gelen sorular yanıtlanmıştır.

 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın sunumu için tıklayınız.

TÜBİTAK Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı Sunumu için tıklayınız.

12 Temmuz 2018 Tanıtım toplantısına katılan paydaşlardan iletişim bilgileri ve bu iletişim bilgilerinin diğer katılanlar ile paylaşılmasına ilişkin izinleri alınmıştır. Tanıtım toplantısına katılan ve iletişim bilgilerinin paylaşılmasına izin veren paydaşlarımızın iletişim bilgileri için tıklayınız.

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı 2018 Çağrısı tanıtım toplantısında 100 milyon TL tutarındaki çağrı bütçesinin yeterliliğinin ve etkinliğinin ölçülmesi amacıyla web adresimizde yer alan anket soruları için tıklayınız.

 

Anketi TTO/TGB/AA adına dolduran katılımcıların FORM-A‘da yer alan soruları, Fon yönetim ekibi adına dolduran katılımcıların ise FORM-B‘de yer alan soruları cevaplayarak en geç 27 Ağustos 2018 tarihine kadar dolu anket formlarını tech-investr@tubitak.gov.tr adresine göndermesi halinde cevaplar değerlendirmeye alınabilecektir.

 

TÜBİTAK TEYDEB Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile ilgili LinkedIn’de sayfa açılmış olup, katılmayı dileyen paydaşlar linkedin.com/in/tübitak-tech-investr-türkiye-yüksek-teknoloji-erken-aşama-yatırım-fonu-633908167 bağlantısından erişim sağlayabilirler.

 

Katılımcılarımıza ve paydaşlarımıza gösterdikleri ilgi için tekrar teşekkür ederiz.