TAŞLA BİÇİM VERMEK AFİŞ YARIŞMASI

YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR
Her yıl Nisan ayının 9’u Mimar Sinan’ı Anma Günü olarak kutlanmakta ve o hafta içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl büyük usta Sinan, ölümünün 423.yılında anılacaktır.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi tarafından, 7-9 Nisan 2011 tarihleri arasında, “Taşla Biçim Vermek” temalı afiş yarışması  düzenlenmektedir.
1. Yarışmanın Amacı
Yarışmacılardan “bir tasarım aracı olarak taşı ve onunla biçim vermeyi” sorgulamayı amaçlayan çalışmalar beklenmektedir.
Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan ve sergilenmeye değer bulunan afişler, açılacak olan bir sergiyle tanıtılacak ve Mimarlar Odası tarafından düzenlenecek etkinliklerde kullanılacaktır.
2. Katılım Koşulları
a. Yarışma, tüm tasarımcılara ve tasarım öğrencilerine açıktır. Katılımcı tasarımcıların, eğitimi ya da tecrübesi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Seçici Kurul ve yakınları yarışmaya katılamazlar.
b. Yarışmaya katılan ürünler (1)bütün olarak, (2)içerdikleri görseller ve (3)içerdikleri metinler açısından özgün olmalı, kısmen veya tamamen kopya edilmiş, tümü veya bir bölümü daha önce başka amaçla kullanılmış, yayımlanmış olmamalıdır. Bu gibi istenmeyen bir durumun jüri tarafından değerlendirme sırasında veya sonuçların açıklanmasından sonra tespit edilmesi halinde tutanak tutularak çalışma yarışma dışı bırakılacak, ödül kazanmış olsa dahi ödülü geri alınacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.
c. Her yarışmacı en fazla 3 sayıda afişle, yarışmaya katılabilir.
d. Yarışmaya katılan tüm afişler bedelsiz ve süresiz olarak Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’ne ait olacak, yarışma sonrasında iade edilmeyecektir. Mimarlar OdasıKayseri Şubesi yarışma yolu ile elde ettiği bu afişleri, televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.
e. Mimarlar OdasıKayseri Şubesi’nden veya www.kaymimod.org adresinden temin edilebilecek olan katılım formlarının katılımcılar tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Katılımcı, katılım formu ile birlikte yarışma şartlarını kabul ettiğine dair belgeyi de imzalayacaktır.
f.   Yarışma şartnamesine uymayan başvurular, niteliğine bakılmaksızın diskalifiye olacaktır.
 
3. Yapıtlarda Aranacak Koşullar
a. Afişler, baskı hazırlığı da düşünülerek Macintosh veya PC ortamında CMYK renk modunda, 300 dpi çözünürlükte, tiff ve jpeg formatlarında CD’de teslim edilecektir. Yarışmaya katılacak çalışmalar; 50 x 70 cm boyutunda, dikey olarak tasarlanmalıdır. Hazırlanacak dokümanlar herhangi bir sıkıştırma yapılmadan teslim edilmelidir.
b. Seçici Kurul değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, dijital ortamda yapılacak teslimin yanısıra, bir adet renkli A3 boyutunda çıktı teslim edilmelidir. Çıktılar, fotoblok ve benzeri sert bir yüzeye yapıştırılarak afişin ezilmesi, zarar görmesi engellenerek gönderilmelidir.
c. Afişte, “Mimarlar Odası logosu (Megaraon)” ve “Mimarlar OdasıKayseri Şubesi” ibaresi bulunmalıdır. Logo 3x3cm boyutlarında çalışmanın sağ üst köşesine yerleştirilmeli ve altında ibare yer almalıdır.
     Logo, www.mo.org.tr adresinden edinilebilir. (http://www.mo.org.tr/belgedocs/megaron.zip)
d. Seçici Kurul, tasarımcıya afiş üzerinde değişiklik yapmasını önerebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
 
4. Yapıtların Teslim Günü, Yeri ve Şartları
a. Her afişe yarışmacı tarafından altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir. Rumuz; katılımcı formu zarfına, CD üzerine, afişin arkasına ve bu üçünün bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerine yazılacaktır. Seçici Kurul değerlendirme zarfının üzerinde ayrıca ” Mimarlar OdasıKayseri Şubesi Afiş Yarışması” ibaresi bulunacaktır.
b. Yarışmaya birden çok afişle katılan yarışmacılar, tüm afişler için aynı rumuzu kullanacaktır. Bu tür katılımlarda tüm yapıtların birlikte gönderilmesinde ve tek katılım formu doldurulmasında sakınca yoktur.
c. Eser sahibi, içerisinde A3 çıkışlı, A2 poster formatına uygun tasarlanmış CD ve katılım formunun bulunduğu Seçici Kurul değerlendirme zarfını, Mimarlar OdasıKayseri Şubesi’ne posta ile ya da elden teslim edecektir.
d. Kargo veya posta ile olan gönderimlerde Seçici Kurul değerlendirme zarfı başka bir zarf içerisine yerleştirilerek, katılımcı ad, adres bilgileri en dıştaki zarf üzerine yazılacaktır.
     Yarışmaya gönderilecek afişler elden, posta ya da kargo yolu ile, en geç 18 MART 2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar;
     Mimarlar OdasıKayseri Şubesi
      Sahabiye Mh. Yıldırım Cd. No:30 38010 Kocasinan / Kayseri
      adresine teslim edilmiş veya ulaştırılmış olmalıdır. Posta veya kargo yoluyla gönderilecek afişler için, 18 Mart 2011 Cuma günü saat 17:00’ye kadar kargoya verilmiş olmaları esas alınacak olup, 21 Mart 2011 Pazartesi günü 17:00’e kadar teslim edilmiş olması gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek afişler, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Postada oluşacak gecikme ve kayıplardan yarışma düzenleyicileri sorumlu tutulamaz.
f.   Yarışmaya gönderilen afiş, CD ve katılımcı kimlik formu zarfının üzerinde yarışmacının kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler asla bulunamaz.
 
5.   Yarışma Takvimi
     Son Teslim Tarihi                   : 18 Mart 2011
     Seçici Kurul Değerlendirmesi     : 27 Mart 2011
     Sonuçların Açıklanması            : 30 Mart 2011
     Ödül Töreni-Sergi Açılışı          : 07 Nisan 2011
Ödül töreni, Sinan Günleri Etkinlikleri içerisinde, 07 Nisan 2011 günü yapılacaktır.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren Mimarlar Odası Kayseri Şubesi internet sitesi www.kaymimod.org aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.
 
6.   Ödüller: 3 ADET ÖDÜL- 2 ADET MANSİYON
      Birincilik Ödülü                         : 3,000 TL
      İkincilik Ödülü                           : 2,000 TL
      Üçüncülük Ödülü                       : 1,500 TL
      1.Mansiyon                                 : 1,000 TL
      2.Mansiyon                                 : 1,000 TL
 
7.   Seçici Kurul
Prof. Dr. Ayşegül İZER,           Grafik Tasarımcı (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi GSF Grafik Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Demet BİNAN,            Mimar  (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Araştırma Merkezi Müdürü)
Dr. Füsun KOCATÜRK,             Mimar (İTÜ) (Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi)
Y. Doc. Dr.Gonca BÜYÜKMIHÇI Mimar (MSDÜ) (Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı)
Dr.Oruç ÇAKMAKLI,                 Mimar Dr. (iTÜ) (İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi)
 
Yedek Seçici Kurul Üyesi:
Güntülü GÜNDOĞ,   Y.Mimar (ERÜ) (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
Hakan KILINÇ,         Mimar (ERÜ) (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)
 
Raportörler:
Mustafa TOPRAK,     Mimar (DAU) (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Yedek Üyesi)
Hatice TORAMANLI,  Mimar (ÇÜ)
Zeynep Sıla HAFO,   Mimar (SÜ) (Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mesleki Denetim Görevlisi)
 
Raportör Yardımcısı:
Elmas Dilek ÖZDEN   Mimarlar Odası Kayseri şubesi çalışanı(sekreter)
 
 
8.   Sergileme
Ödül alan ve sergilemeye değer bulunan afişler 07-09 Nisan 2011 Sinan Günleri etkinlikleri çerçevesinde sergilenecektir.
 
9.   İletişim
Sinan Günleri, “Taşla Biçim Vermek”
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi No:30 38010 Kocasinan / KAYSERİ
 
0352 222 8695
www.kaymimod.org
sinangunleri@gmail.com