TAŞIMALI EĞİTİM – KAPALI KÖY OKULLARI ADLI POSTER YARIŞMASI

DEÜ-KETAM
            DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
KÖY ENSTİTÜLERİ VE İSMAİL HAKKI TONGUÇ
       ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

                 POSTER YARIŞMASI
(TAŞIMALI EĞİTİM-KAPALI KÖY OKULLARI)

KETAM (DEÜ Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi), ülkemizin önemli eğitim sorunlarından birini oluşturan taşımalı eğitim nedeniyle kapalı köy okulları üzerine üniversite öğrencileri arasında bir poster yarışması düzenliyor.

Yarışmanın amacı, kapalı köy okullarına dikkat çekmek ve kırsal bölgelerdeki eğitim sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.

Çalışmanın içeriğinde, ele alınan köy okulunun eski ve günümüzdeki durumunu yansıtan fotoğrafları, tarihçesi, yapım öyküsü, tanıklıklar, okulda çalışmış öğretmenler ve onlarla yapılmış görüşmeler, verdiği mezunlar ve onlarla görüşmeler, okulun köy yaşamına katkısına yönelik anlatımlar, köylülerin okula ve okulsuzluğa, okulsuzluğun yarattığı boşluğa ilişkin düşünceleri,  beklenti ve çözüm önerileri ayrıntılarıyla yer almalıdır.

Kimler katılabilir? Yarışma, ülkemizdeki eğitim ve edebiyat fakültelerinde öğrenimlerini sürdürmekte olan tüm öğrencilere açıktır.

Yarışmanın biçimi; belirlenen amaç ve içerikteki metinler, en çok 8 (A4) sayfalık makale biçiminde yazılmalı ve poster eki ile birlikte iletilmelidir.

Süre: Makale metinleri ve posterlerin KETAM’a iletilmesi için son tarih 20 Mart 2012’dir. Sonuçlar    05 Nisan 2012’de http://web.deu.edu.tr/ketam/ adresinde açıklanacaktır. Değerlendirme sonunda ilk 20 dereceye giren posterler, Köy Enstitülerinin 72.Kuruluş Yıldönümü nedeniyle 17 Nisan 2012’de düzenlenecek etkinlikte sergilenecektir.  İzmir’de yapılacak 17 Nisan Köy Enstitülerinin72. Kuruluş yıldönümünde sergilenecektir. Değerlendirmede ilk üç dereceye giren öğrencilerimiz konu hakkında Nisan 2012 ayı içerisinde düzenleyeceğimiz bir panelde çalışmalarını anlatacaklar ve ödüllerini alacaklardır.

Ödüller;  Poster sergisinde ilk üç dereceye girenlere para ödülü (Birinciye 1.000.- TL, İkinciye 500.-TL, Üçüncüye 300.-TL) ve Köy Enstitüleri hakkında kitaplar armağan edilecek, tüm katılımcılara katılım-teşekkür belgesi verilecektir.
Poster Hazırlama Kuralları

Posterin maksimum boyutu 80 cm X 110 cm ve en az 2 m uzaklıktan okunabilir olmalıdır. Posterin hazırlanması sırasında aşağıda verilen kurallar göz önünde bulundurulmalıdır.

Posterler, MSTMword 97 editörü ve daha üstü versiyonlu editör programları aracılığı ile MSTMword.doc dokümanı olarak bildiri tam metin yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

Posterde bulunan tüm yazılar okunması kolay olan Times New Roman yazı stilleri kullanılarak başlık, yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 26- 40 ve diğer bölümler için 16-18 punto büyüklükte kullanılmalıdır.

Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma ve öneri  bölümlerinden oluşmalı ve aynen bildiri tam metninde olduğu gibi anahtar sözcükler ve kaynaklar belirtilmelidir. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
• Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
• Posterler düzenleme kurulunca belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
• Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

İletişim :  Tınaztepe Yerleşkesi, PDÖ Derslikleri, Z-14, Tınaztepe/Buca – İZMİR
Telefon : 0 232 412 79 11   Faks : 0 232 453 41 88  web: http://web.deu.edu.tr/ketam/  e-posta:  [email protected],

AYDINLANMA IŞIĞI SÖNMEYECEK !