Tasarla/Yap/Uçur Drone Yarışması

Tasarla/Yap/Uçur Drone Yarışması

Dünyada ve ülkemizde hızla önem kazanan İnsansız Hava Araçlarının, insan yaşamının her
alanında kullanımı hızla artmaktadır. 2015 yılında Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
koordinatörlüğünde ülkemizde ilkini gerçekleştirmiştir.

05-06-07 Mayıs 2017 tarihleri arasında ikincisi gerçekleşecek TYU 2017 İnsansız Hava Araçları
Yarışması Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin destekleri ve Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin koordinatörlüğünde yapılacaktır.

Yarışmada görev alacak hakemler ve pilotlar Bursa Bilim ve Teknoloji merkezi ve Bursa Model
Uçak Kulübü üyelerinden olacaktır.

Katılımcı takımlar hava araçlarıyla uçuş alanı içerisinde belirlenen görevleri yerine getirmek için
mücadele edeceklerdir. Uçuşlar sonunda tanımlanan görevleri yapıp iniş yapacaklardır.
Takımlar tanımlanan görevleri en uygun şekilde yapacak olan insansız, elektrikle çalışan, radyo
kontrollü modüler bir hava aracının tasarımı ve imalatını yapacaktır.

Yarışma birincisine 4.000 TL, ikincisine 2.500 TL, üçüncüsüne 1.000 TL ve 2 adet mansiyon
ödülüne verilecektir. Mansiyon ödülleri, hava aracının tasarımı, takım ruhu, hava aracının yapım teknik
ve kalitesi göz önüne alınarak yarışma jürisi ve hakemler tarafından belirlenecektir.

YARIŞMA SİTESİ VE ADRES BİLGİLERİ
Yarışma ile ilgili haberler, olası soru ve cevaplara aşağıdaki sitelerden ulaşılabilir. Her türlü
iletişim ise tyu@bursabtm.org adresiyle sağlanacaktır.
www.bursabilimmerkezi.org
www.bursabilimsenligi.org
www.tophanemtal.meb.k12.tr

Yarışma adresi:
– Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hasta yurdu caddesi No:2 Osmangazi / Bursa
– Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi
Altınova Mahallesi Fuar Caddesi no:27 Osmangazi / Bursa
– tyu@bursabtm.org
Rapor gönderim Adresi:
www.bursabilimsenligi.org

KAYIT VE KONAKLAMA
Yarışmacılar, 05 Mayıs 2017 günü saat 13:00’ ya kadar hava araçlarının teknik incelemesi ve
kayıtlar için Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezine giriş yapabilirler. Yarışmanın son günü olan Pazar
gününe kadar sadece yarışmacıların konaklama, kahvaltı ve öğle yemeği ihtiyaçları organizasyon
tarafından karşılanacaktır.

PROGRAM
18 Şubat 2017 ’de katılım için başvurular sona ermektedir. Katılımcı takımlar teknik raporlarını,
20 Nisan 2017’e kadar yarışma adresine eposta ile göndermelidirler.

Yarışmalar 05 – 06 – 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde icra
edilecektir.TYU2017 kayıtlar elektronik ortamda www.bursabilimsenligi.org internet adresinden
yapılacaktır.

Yarışma 05 – 06 – 07 Mayıs 2017 tarihlerinde sabah 13:30’ da başlayacak ve 3 gün devam
edecektir. Yarışma bitiş saati, jüri kararı ile meteorolojik şartlar göz önüne alınarak değiştirilebilir,
yarışma iki veya tek güne indirilebilir.

Tasarım raporları 20 Nisan 2017’da www.bursabilimsenligi.org adresine en geç 18:00’de ulaşmış
olmalıdır. Raporlar gönderildikleri şekilde değerlendirilecektir. Düzeltmeler ve eklemeler dikkate
alınmayacaktır. Bu yüzden gönderilmeden önce dikkatlice kontrol edilmelidir.

Takımlar raporlarını bilgisayar ortamında pdf olarak kaydedip www.bursabilimsenligi.org
adresine göndermelidir. Dosya adı yarışmacının adı olmalıdır.

1- YARIŞMANIN GENEL KURALLARI
1. Yarışmacılar 3 görev uçuşu yapacaklardır.
2. Yarışmalar ferdi olarak yapılacaktır. Yarışmacı dışında birisi yarışmacı yerine uçuş yapılamaz.
3. Yarışmada en fazla 50 yarışmacı ile yapılacaktır.
4. Müracaatların 50 yarışmacıdan fazla olması durumunda, teknik rapor puanına göre ilk 50
yarışmacı yarışmaya davet edilecektir.
5. Tüm uçuşlar, uçuş alanına pilot girildikten sonra 7 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.
6. 6 dakikayı geçen uçuşlarda fazla süresi, uçuş süresine eklenecektir.
7. Dronlar da istenildiği kadar motor ve pervane kullanılabilir.
8. Kalkışlar 5×5 metrelik kare alandan başlayacak ve yine iniş bu alanın içerisine yapılacaktır.
9. Yedek drone veya parçaları kullanılabilir. Olası yedek dronun kullanılmasında tekrardan
teknik incelemeye girecektir.
10. Hava aracın imalatında istenilen malzeme kullanıla bilir.
11. Değişen her parça kurallara uygunluk ve güvenlik açısından uçuş hakemlerine bildirilmelidir.
12. Yarışmacılar en fazla 4 uçuş yapacaklardır. 3 uçuşunda yapan takım isterse iyileştirme uçuşu
yapabilir. İyileştirme uçuşunda hangi uçuş puanı yüksekse o puan dikkate alınır.
13. Tüm uçuş görevleri sıra ile yapılacaktır. Tamamlanmayan görev uçuşu yapılmadan diğer görev
uçuşları yapılamaz.
14. Tüm uçuşlarda uçuş başlangıç süresi dronun yerle temasının kesilmesiyle başlar , tekrar yerle
temasının sağlanıp hareketsiz kalmasıyla sona erecektir.
15. Meteorolojik şartlara göre görev uçuş sayısı jüri ve hakemlerin kararı ile azaltılabilir.
16. Yarışmacılar 13 yaşından büyük olmak zorundadır.
17. Müracaatlar bir kurum ( okullar , üniversiteler )veya kuruluş adına olabileceği gibi ferdi olarak
da yapılabilir.
18. Her kurum ve kuruluştan en fazla 2 yarışmacı yarışmaya davet edilecektir . ( kayıtların 2 den
fazla olması durumunda rapor puanı en yüksek olan ilk 2 kişi davet edilecektir.)
19. Yüksüz en fazla drone ağırlığı 2.5 kg olmalıdır.
20. Uçuş alanında pilotla birlikte 1 yardımcı bulanabilir.
21. Uçuşlar Fpv , Otonom veya pilotlar görerek uçurabilirler.
22. Tüm uçuşlarda yük taşıma sistemi dronun üzerinde olacaktır.
23. Konaklama sadece pilotlar için gerçekleşecektir.
24. 2 gece konaklama kahvaltı ve öğle yemekleri organizasyon tarafından sağlanacaktır.
25. Talep edilmesi durumunda organizasyon yardımcı temin edilecektir.
26. Her uçuş sonunda dronların ağırlıkları ölçülecek en fazla olan ağırlık puanlamaya dahil
edilecektir.
27. Yarışma alanı 03 Mayıs 2017 Perşembe günü hazır olacağından isteyen takımlar antrenman
yapabilirler.

2- TEKNİK RAPOR YAZILMASI
– Her yarışmacı 20 sayfayı geçmeyecek şekilde teknik rapor göndermek zorundadır. Teknik
rapor göndermeyen takımlar rapor puanı olarak 1 ( bir ) puan almış olacaklardır.
– Rapor puanı 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.
– Teknik raporlar Türkçe yazılmalıdır.
– Rapor puanın yarışma skor puanına etkisi %25 oranında olacaktır.
– A4 sayfasına 12 punto ve Arial yazı karakterin de olacak şekilde yazılmalıdır.
– Hava aracının tasarımından üretimine ve test uçuşu resimlerine kadar tüm süreç yer
almalıdır.
– Malzeme ve tasarım seçimlerinin sebepleri teknik raporda bulunmalıdır.
– Teknik raporlar yarışmacı kayıntındaki isim dosya ismi olarak gönderilmelidir.
– Rapor gönderimleri tyuursabtm.org adresine 20 Nisan 2017 tarihine kadar gönderilmelidir.
– En iyi 80 teknik rapor yarışmaya davet edilecektir.

TEKNİK RAPOR PUANLAMA ESASLARI
GENEL ÖZET 10 PUAN
KONSEPT TASARIM 30 PUAN
ÖN TASARIM 20 PUAN
DETAY TASARIM 20 PUAN
ÜRETİM PLANI VE SÜREÇ 20 PUAN

3- GÜVENLİK KURALLARI
Tüm hava araçları yarışmadan önce teknik incelemeliye tabi tutulacaktır. Güvenlik incelemesini
yapan hakemlerin kararı son karar niteliğindedir.
– Yapısal bütünlükten emin olmak için yapılan Hava Aracının (Dronun) aracın fiziksel incelemesi
– Tüm bileşenlerin yeterince araçta güvenlikli olmasının doğrulanması. Kumanda yüzeylerindeki
kenet demirleri uçuş esnasında birbirinden ayrılmasını engelleyecek uygun bir güvenlik aracına
sahip olmalıdır.
– Pervanenin yapısal ve kenetlenme bütünlüğünün doğrulanması
– Tüm elektrik kablolarının yeterli kablo göstergelerine ve kullanılan konektörlerin görsel
incelenmesi
– Motor on ve motor off, radyo kontrolü
– Tüm yüzeylerin tam olarak hareketlerinin doğrulanması
– Genel bütünlüğün ve yükleme sisteminin kontrolü
– Yük taşıma sisteminin güvenli çalışmasının kontrolü
– Hiçbir şekilde hava araçlarının motor testi ve sistem çalıştırılması çadırlar içerinde veya kapalı
alanlarda yapılmayacaktır.
– İhtiyaç duyulduğunda test alanını takımlar kullanabilir.

GÖREV-1
– Bu görev hava aracının yüksüz uçuşundan ibarettir.
– Uçuş güzergâhı FİGÜR-1 de 3 tur uçulacaktır.
– 2. Kapı geçildikten sonra 360 derecelik dönüş yapılacaktır.
– Hava aracının kalkıştan inişe kadar geçen süre uçuş süresi olarak ölçülecektir.
– Mesafeler arasında bayrak hakemleri olacaktır.
– Hava aracı Fpv , Otonom veya Pilot yardımıyla havalana bilir.
– 5×5 alandan kalkış yapan dron görevi tamamladığında tekrar 5×5 alana indiğinde uçuş süresini
tamamlamış olur. Görev uçuşu 7 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.
– Ölçümler saniye cinsinden yapılacaktır.
– Bu uçuşta yük taşıma düzenekleri dronların üzerinde takılı olacaktır.
– Uçuş sonunda dronların ağırlığı ölçülecektir.

GÖREV-2
– Bu görevde hava aracı maksimum sayıda tıbbı malzeme görünümlü (Figür-2) prizmatik blokları
taşıyacaktır. (Ağırlığı yaklaşık 50 gr)
– Görev -1 yapamayan takımlar Görev – 2 yapamazlar.
– 2. Kapı geçildikten sonra 360 derecelik dönüş yapılacaktır.
– Her yarışmacı uçuş öncesi kaç adet ahşap blok taşıyacağını hakemlere iletmelidir.
– Amaç en fazla blokları dronla taşımaktır.
– Uçuş öncesinde, yükler kalkış alanında dron içine yüklenecektir.
– Görev süresi toplam 7 dakika içerisinde tamamlanmalıdır.
– Figür 1 deki güzergâh da 3 tur atılıp iniş yapılacaktır.
– Hava aracının kalkıştan inişe kadar geçen süre uçuş süresi olarak ölçülecektir.
– İnişler gövde üzerine ya da iniş takımı üzerine yapıla bilir.

GÖREV-3
– Görev -2 yapamayan takımlar Görev – 3 yapamazlar.
– Bu görevde 3 adet prizmatik blok Figür-1 de belirlenen bayrakları geçtikten sonra bırakmalıdır.
– Yük bırakma yüksekliği hedef daire yanında duran bayrak (Yaklaşık 3m yüksekliğinde )
hizasında veya yukarısında olabilir.
– Bayrak yüksekliğinin altında bırakılan yükler o kapıdan alınacak puanların verilmemesine sebep
olacaktır.
– 2. Kapı geçildikten sonra 360 derecelik dönüş yapılacak daha sonra yük bırakacaktır.
– Bayrak hakemleri geçiş yapıldıktan sonra bayrak kaldıracaktır. Pilot bayrak kaldırdıktan sonra
yükünü bırakmalıdır.
– Fpv uçuş yapacak olanlara yük bırakma zamanını yardımcılarının talimatı ile
gerçekleştirebilirler.
– Yükler bir diğer bayrağa kadar bırakılmalıdır.
– Yükleme süresi ölçülmeyecektir ama bu görev uçuş alanına pilot girdikten sonra 7 dakika
içerisinde tamamlanmalıdır.
– Görev süresi 5×5 kalkış alanından başlayıp yüklerin bırakılıp tekrar 5×5 alana inmesiyle sona
erecektir.
– Bırakılan her yük 50 puan değerindedir.
– Görev 2 de kullanılan yük bırakma düzenekleri istenirse çıkartılabilir.

GÖREV-3 PUANI(G3): ( En az uçuş süresi / Sizin uçuş süresiniz ) + (Bırakılan yük sayısı X 50)

4- YARIŞMA PUANININ HESAPLANMASI
TOPLAM PUAN= (TEKNİK RAPOR PUANI X 0.25) +(G1+G2+G3) / DRONUN AĞIRLIĞI

5- YARIŞMA TAKVİMİ
18 ŞUBAT 2017 KAYIT TARİHİ SONU
20 NİSAN 2017 TEKNİK RAPOR SON TESLİM GÜNÜ
05 MAYIS 2017 TEKNİK İNCELEMENİN BAŞLAMASI
05 MAYIS 2017 YARIŞMANIN BAŞLAMASI
06 MAYIS 2017 YARIŞMANIN 2. GÜNÜ
07 MAYIS 2017 YARIŞMALRIN SON GÜNÜ VE KAPANIŞ

6- YARIŞMA PROGRAMI
05 Mayıs 2017 Cuma
09:00 Giriş ve Kayıt
10:00 Teknik incelemelerin ve antrenman uçuşlarının başlaması
13:00 Brifing (Katılım Zorunludur.)
13:30 Resmi uçuşların başlaması
18:00 Uçuşların sonu
06 Mayıs 2017 Cumartesi
09:00 Yarışmanın başlaması
12:30 Öğle yemeği
18:00 Uçuşların sonu
07 Mayıs 2017 Pazar
09:00 Yarışmanın başlaması
12:30 Öğle yemeği
16:00 Yarışmanın sonu ve Model uçak ve Paraşüt gösterileri
17:00 Ödül Töreni ve Kapanış

7- ÖDÜLLER
BİRİNCİYE 4.000 TL
İKİNCİYE 2.500 TL
ÜÇÜNCÜYE 1.000 TL
2 YARIŞAMCIYA MANSİYON ÖDÜLÜ

Soru ve görüşleriniz için tyu@bursabtm.org adresini kullanabilirsiniz

8- İTİRAZ VE DEĞİŞİKLİKLER
Yarışma organizasyonu yarışma kuralları ve yarışma alanı ile ilgili her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptir.
Yarışma sonuçlarına itirazlar yazılı olarak alınacaktır. Jüri, ve Hakemlerin kararları itiraz eden
yarışmacıya tekrar yazılı olarak iletilecektir.