Tasarla, Paylaş, Kazandır Yarışması

STEM ders planı

Öğrencilerinizle birlikte üretmeye hazır mısınız?
STEM ders planı yaygınlaştırmasının hedeflendiği IBM Türk ve Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliğinde yürütülen yarışmaya katılın; tasarlayın, paylaşın, kazanın

TASARLA, PAYLAŞ, KAZANDIR ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı
Millî, manevi, kültürel ve evrensel değerler ile ilgili nitelikli ve zengin yeni içerikler üretilmesini sağlamak ve ürünleri eğitim çıktısı olarak değerlendirmek,
Öğretmenlerin 21. yüzyılda temel beceriler; üretkenlik, eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliği gibi beceriler etrafında birleşmesini sağlamak,
Teknolojiyi bir araç olarak kullanabilen ve üreten öğretmenlerin gelişmesini desteklemek,
Girişimci öğretmenlere fırsat oluşturmak,
Öğretmenlerin e-içerik geliştirme becerilerini desteklemek ve bu konudaki farkındalıklarını artırmak,

Yarışmanın Konuları
2018-2019 eğitim-öğretim yılında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca öğretim programı
güncellenen ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde okutulan derslerinin kazanım/kazanımlarına uygun olarak geliştirilecek e-içeriklerden oluşmaktadır.
(Güncellenen öğretim programları ve kazanımlarına http://mufredat.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

 

Yarışmaya Katılım Şartları

 1. Yarışmaya resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenler okulları adına katılabilecektir.
 2. Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da okulları adına katılım sağlanabilir.

(Tüm işlemler grup sorumlusu tarafından yürütülecektir. Gruplar en fazla 3 kişiden oluşacaktır.)

 1. Yarışmaya en fazla bir e-içerikle katılım sağlanacaktır.
 2. Hazırlanacak e-içerikler sınıf seviyesine uygun ve belirlenen derslerin kazanım/kazanımlarına yönelik olarak hazırlanacaktır. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx
 3. E- içerik hazırlanırken http://www.teacherstryscience.org/tr/lessons sitesindeki ÖRAV’ın çalışmaları örnek alınmalıdır.
 4. Hazırlanan e-içerikler şartname doğrultusunda http://www.teacherstryscience.org/tr/lessons sitesine üye olunduktan sonra yüklenecek, yüklenen sayfaların PDF hali ve videolar [email protected] adresine email olarak gönderilecektir. İçerikler bu PDF’ ler üzerinden değerlendirilecektir. Bu nedenle sisteme yüklenen içeriklerin son halinin PDF ‘inin gönderilmesi zorunludur.
 5. E-içeriklerde dilin doğru ve özenli kullanımına dikkat edilecektir.
 6. E-içeriklerin hazırlanmasında telif hakkı oluşturabilecek hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Herkesin kullanımına açık öğeler e-içerikte kullanılabilirken açık olmayanlarda gerekli izinler alınmış olmalıdır. E-içerik oluşturulurken kullanılan kaynaklar belirtilmelidir. Sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 7. E-içerikler şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermemelidir.

E-içerikler hazırlanırken millî ve manevî değerlerimiz göz önünde bulundurulmalıdır. Bu husustaki sorumluluk başvuru sahibine başvuru sahibine aittir.

 1. Yarışmaya katılan e-içeriklerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve özgün olması gerekmektedir. E-içerik daha önceden hazırlanmış yerli ya da yabancı bir ürünün kopyası olmamalıdır.
 2. Yarışmacılar sisteme girdiklerinde şartnamede belirtilen doğruluk beyanını doldurarak sisteme yüklemelidir. (Ek: Taahhütme /Doğruluk beyanı)
 3. Kazanılan ödül şartlı ödüldür. Ödül bedelinin öğrenciler ve öğretmenler için içerik geliştirme, uygulama teknolojileri (teknolojik deney malzemeleri, üç boyutlu yazıcılar vb.) için kullanılması gerekmektedir. Harcamaya yönelik fatura, belge ve fotoları beyan etmelidirler.
 4. Kazanılan ödül okul adınadır. Bireysel hak iddia edilemez.
 5. Öğretmen Akademisi Vakfı e-içerikleri eser sahibinden izin almak kaydıyla kullanabilir.
 6. Yarışma kapsamında iletişimimizi sağlayabilmek için kişisel bilgileriniz kullanılacağından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca izniniz alınmaktadır. Ek olarak, IBM kullanım Koşulları ve Gizlilik İlkesi için: https://www.teacherstryscience.org/tr/content/kullanım-koşulları-ve-gizlilik-ilkesi
 7. Yarışmanın yürürlük şartı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı onay vermesidir.
 8. Başvuru sahipleri bu şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

 

Yarışma Değerlendirme Esasları

 1. Yapılan değerlendirmeler kesindir, değerlendirmeye itiraz edilemez.
 2. Değerlendirmelerde gizlilik esastır.
 3. Her e-içerik 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 4. Değerlendirme kurulu e-içerikleri aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirecektir. Değerlendirmede dikkate alınacak ölçütler:
 • Kazanıma uygunluk
 • Öğrenci seviyesine uygunluk
 • Kullanılabilirlik (kullanıcı dostu tasarım, kullanma yönergesi vb.)
 • Dilin etkili ve doğru kullanımı
 • Rubriklerin hazırlanması ve yüklenmesi
 • Konu ile ilgili video içeriklerinin hazırlanması ve yüklenmesi

Yarışma Yürütme Kurulu
Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurulu; Öğretmen Akademisi Vakfı uzman eğitimcilerinden oluşmaktadır.

Yarışma Ödülleri
Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda ilk 5 ‘e giren çalışma başına 6-bin- TL.(6000TL)

Yarışma Takvim
E-İçerik Duyuru ve Gönderimi Başlangıç Tarihi 15.10.2018
E-İçeriklerin Son Teslim Tarihi 25.11.2018
E-İçeriklerin Değerlendirilmesi 26.11.2018- 16.12.2018
Dereceye Giren Adayların İlan Edilmesi 17.12.2018
Ödül Töreni 21.12. 2018 (IBM Türkiye Ofisi)

Yarışmanın Dayanağı
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği. Yarışmanın yürürlük şartı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yazılı onay vermesidir.

Şartname Kapsamı
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, e-içeriklerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Taahhütmame

Başvuru sahipleri hazırladıkları e-içeriklerin Teachers TryScience üzerinde kaldığı sürece 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)’nun 14’üncü maddesinde düzenlenen “umuma arz salahiyeti”nden doğan yetkileri kullanma yetkisini; FSEK’in 15’inci maddesinde düzenlenen “adın belirtilmesi salahiyeti”nden doğan yetkileri kullanma yetkisini; FSEK’in 16’ncı maddesinde “eserde değişiklik yapılmasını men etme hakkı” başlığı altında düzenlenen yetkileri kullanma yetkisini; FSEK’in 21’inci maddesinde düzenlenen “işleme hakkı”nı, eserlerin tercüme edilmesi, film haline sokulması, filme alınması, radyo-TV ile yayına müsait hale getirilmesi, güzel sanat eseri olarak bir şekilden diğer şekle sokulması, bütün veya aynı cinsten eserlerle külliyat haline sokulması, belirli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eser tertibi vb. kullanımları kapsayacak şekilde; FSEK’in 22’nci maddesinde düzenlenen “çoğaltma hakkı”nı; FSEK’in 23’üncü maddesinde düzenlenen “yayma hakkı”nı, kiralamak, ödünç vermek, satmak ve diğer herhangi bir yolla dağıtmak vb. haklarını kapsayacak şekilde; FSEK’in 24’üncü maddesinde düzenlenen “temsil hakkı”nı, hem doğrudan hem de dolaylı temsil haklarını kapsayacak şekilde; FSEK’in 25’inci maddesinde düzenlenen “işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlardan umuma iletim hakkı”nı, radyo-TV, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla, dijital iletim ve internet sitesi de dahil olmak üzere yayınlanması, başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması, eser ya da nüshalarının telli ya da telsiz araçlarla satışı ya da diğer biçimlerde umuma dağıtılması, kişilerin seçtikleri yer ve zamanda erişimini sağlamak suretiyle umuma iletiminin sağlanması haklarını da kapsamak üzere, , sayı, yer, coğrafya ve muhteva kısıtlaması olmaksızın, , üçüncü kişilere devri yetkisini de kapsar şekilde, ve ücretsiz olarak her türlü yayın organında süresiz yayınlanabilecek/yayımlanabilecek ve yapacağı çalışmalarda kullanılabilecek şekilde Öğretmen Akademisi Vakfı ve IBM’ e gayri kabili rücu olarak devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Doğruluk Beyanı

Hazırladığım e-içeriğin bütün aşamalarında bilimsel etiğe ve kurallara riayet ettiğimi, şiddet, kin, nefret ve ayrımcılık ifadeleri ile yasal suç unsurları içermediğini, millî ve manevî değerlerimiz göz önünde bulundurduğumu çalışmam sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almadığını ve özgün olduğunu beyan ederim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin