Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ile Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Robotik Eğitimi

Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ile Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Robotik Eğitimi

Bu projenin amacı teknoloji çağının içine doğan 21.yy çocuklarını, çağın gereksinimlerine göre hayata hazırlama görevi üstlenen ve okul çağlarının ilk yıllarında onlara gereken bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan sınıf öğretmenlerinin çağın teknolojik eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini arttırmaktır. İçinde bulunduğumuz dijital çağda her türlü teknolojik donanımla sınıf ortamına giren öğrenenlere; eğitim sürecinde rehberlik edecek öğretmenlerin bu becerilerden yoksun olması göz ardı edilemez bir problemdir. Bu sebeple projenin hedef kitlesini sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.
Yedi gün sürecek bu proje ile öğrencilerin ilk eğitim yıllarında onlara rehberlik edecek sınıf öğretmenlerine çağın eğitim anlayışı olan FeTeMM eğitim yaklaşımı ışığında eğitsel robotik kitler tanıtılacak ve bu robotik kitlerle birçok FeTeMM uygulaması yaptırılacaktır. Projede eğitsel robotik kitlerin çeşitleri, mekanik tasarımı, programlanması, algoritma oluşturma becerisi ve tüm bunları ilkokul programlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirerek, kendi eğitsel robotik materyallerini hazırlama becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Eğitimler sonunda katılımcı öğretmenler müfredat kazanımlarını kazandırmaya yönelik bir robotik proje tasarlayacaktır. Robotik projelerin hazırlanması aşamasından önce öğretmenler bilimsel araştırma yöntemlerinden Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ve işleyişi hakkında bilgilendirilecektir. Proje sonunda Tasarım Tabanlı Araştırma yönteminin tüm basamaklarını kullanarak bilimsel bir süreç eşliğinde müfredata yönelik bir robotik proje geliştirecek ve bunu paylaşacaklardır.

Kimler Başvurabilir?

Projeye Kırşehir il ve ilçelerinde görev yapan ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğretmenleri başvurabilmektedir. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır. Başvurunun fazla olması durumunda aşağıdaki kriterler göz önünde tutulacaktır:

Her okuldan bir kişi olmak koşuluyla;

Hizmet yılı ve cinsiyet bakımından homojen dağılıma dikkat edilecektir.

“Öğretmenlerin başvuru formunda yazmış oldukları projeye katılma amaçları seçim sürecinde dikkate alınacak bir kriterdir.”

Asil katılımcıların gelmemesi ihtimaline karşılık 10 kişilik bir yedek liste oluşturulacak ve katılamayanların yerine bu listedeki öğretmenler sırayla çağrılacaktır.

Programa başvuruda öğretmenler isterlerse kendi bilgisayarlarıyla gelebilmektedirler.

WeDo atölyeleri için WeDo 2.0 yazılımı gereklidir. Bu yazılım tablet bilgisayarlarda çalışmaktadır. Bu sebeple katılımcıların bu atölyeye gelirken mutlaka yanlarında tablet bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.Başvuran adayların bu şartları kabul ettiği varsayılır.

Başvuru yapan ve eğitime katılmaya hak kazanan katılımcılar proje süresince tüm atölye ve etkinliklere eksiksiz katılacağını kabul ettiği varsayılır.

Eğitimleri eksiksiz tamamlayan katılımcılara “Katılım belgesi” verilir.

Eğitimler süresince katılımcıların öğle yemekleri proje tarafından karşılanacaktır.

Katılımcılar eğitimin yapılacağı mekana ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlayacaklardır.

Katılımcılar alacakları eğitim sonunda bir ürün ortaya koyacaktır.

Proje sonunda katılımcılardan projede edindikleri becerileri kendi okullarında tanıtmaları ve sınıf içi uygulamalarında kullanmaları beklenmektedir.

Proje eğitimlerinin bitimini takip eden 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminde proje personeli katılımcıların okullarına ziyaretlerde bulunacak ve projenin yaygın etkisine dair incelemelerde bulunacaklardır.