Tasarım – İmalat – Analiz Kongresi ve CAD-CAM Günleri 2012

Başlangıç Tarihi : 29.11.2012
Bitiş Tarihi : 30.11.2012
Yer : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Mühendislik hizmetleri bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve çeşitlilik ile hızlı, tepkisel ve daha kaliteli olarak verilmektedir. Makina tasarım ve imalatı alanındaki bilişim teknolojilerinin çeşitliliği nedeniyle, bu sektörde yer alan yazılımların daha yakından incelenmesini sağlamak ve mühendislik hizmetlerindeki kalitenin arttırılması amacıyla BAÜ. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından 2004 yılında CAD-CAM Günleri etkinlikleri düzenlenmiştir.
CAD-CAM Günleri’04 adıyla anılan etkinlikler beş gün sürmüş ve sanayici-öğrenci, sanayici-öğretim elemanı ve CAD-CAM sektörü-sanayici arasında bilgi akışı sağlamış ve bu kongrenin çekirdeğini oluşturmuştur.
Üçüncüsünü gerçekleştirmekten onur duyduğumuz Tasarım İmalat Analiz Kongresi (TİMAK) ve CAD-CAM Günleri 2012 etkinlikleri; eş zamanlı olarak yürütülecek iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalardan ilki; bilimsel çalışmaların paylaşılıp tartışılacağı TİMAK 2012, ikincisi ise; CAD/CAM/CAE, talaşlı imalat, robotik-mekatronik alanında faaliyet gösteren firmaların ürün tanıtım ve sunumlarının gerçekleştirecekleri ve sergi açabilecekleri CAD-CAM Günleri 2012 adıyla anılacaktır.
TİMAK 2012

Günümüzde bir hammaddenin ürün haline geldiği süreç oldukça kısalmıştır. Yeni malzeme teknolojileri ve hızlı üretim araçları bu sürece önemli katkılar sağlamakla birlikte tasarımdan ürün elde edilinceye kadar bilgisayar donanım ve yazılımlarından yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Düzenlenen kongrenin amacı;

 

1-Modern tasarım, analiz ve imalat tekniklerini kullanarak, kavramsal tasarımdan nihai ürün elde edilinceye kadar
gerçekleşen süreçleri ele alan bilimsel çalışmaları; tasarımcılara, imalatçılara, akademisyenlere ve geleceğin
mühendislerine tanıtmak,
2-Yeni tasarım ve imalat konseptlerinin tanıtımı ile sanayici, akademisyen ve geleceğin mühendisleri arasında bilgi akışını
sağlamak,
3-Bilgisayar Destekli Mühendislik uygulamalarının endüstriye katkılarını değerlendirmek,
4-Üniversite-sanayi işbirliği sürecine katkıda bulunmak,
5-Üretim yapan işletmelerde AR-GE bilincini geliştirmek,
6-Ürün geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmek,
7-Ulusal sanayimizde kaliteyi yükseltici gelişmeleri takip etmek ve kalitenin arttırılmasına yönelik çözüm önerilerini
tartışmaya açmak

CAD-CAM GÜNLERİ 2012

CAD-CAM GÜNLERİ 2012 için öngörülen temel amaç ise; Tasarım ve İmalat sektöründe yazılım ve donanım alanlarındaki son gelişmeleri tanıtıp, kullanımını yaygınlaştırmaya katkı sağlamak, CAD-CAM sektöründeki son gelişmeleri sanayici, mühendis ve mühendislik öğrenimlerini sürdüren öğrencilere tanıtarak yeni bir vizyon kazanmalarına yardımcı olmaktır.

CAD/CAM/CAE/Robotik/Mekatronik/Talaşlı İmalat alanlarında faaliyet gösteren firmalar yazılım ve donanımlarını tanıtıcı seminerler/sunumlar yapabileceklerdir.

Bildiri Konuları
   Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat
 Bilgisayar Destekli Analiz
 Bilgisayar Tümleşik İmalat Sistemleri
 Makina Tasarım ve İmalatında Akıllı Sistemler
 İleri Tasarım ve Üretim Teknikleri
 Mekanik Sistemlerin Tasarımı, Modellenmesi ve Analizi
 Hızlı Prototipleme, Optimizasyon
 Malzeme Teknolojileri ve Malzeme Seçimi
 Robotik,Mekatronik
 Tasarım ve Ürün Ergonomisi
 Bu alanda yer alabilecek diğer konular
 

Bildiri tam metinleri Bildiri Yükleme sayfasından .doc veya .docx uzantılı (word belgesi) olarak gönderilecektir. (Dosya isimleri ilk yazarın adi_soyadi.doc veya .docx şeklinde türkçe karakterler (ç,ğ,ı,ö,ş,ü) kullanmadan ve boşluk bırakmadan yazılmalıdır. Bildiri gönderen yazara 3 işgünü içerisinde “alındı” bilgisini içeren bir e-posta gönderilecektir. Alındı bilgisi gelmez ise kongre sekreterliği ile iletişim kurunuz..
Yalnızca kongre konu başlıklarına uygun bildiriler kabul edilecektir. Çalışma daha önce başka yerde YAYINLANMAMIŞ ve SUNULMAMIŞ olmalıdır. Çalışma başlığı çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
Bildiride araştırmacıların adı-soyadı, unvanı ve çalıştığı kurum ve e-posta adresi başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir.

Tam metin bildiriler, bilim kurulunda yer alan en az 2 hakem tarafından tarafından değerlendirilecektir.

Sempozyumda sunulan bildiriler, kongre sonrasında web sayfamız üzerinden yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Asıllarının TİMAK Düzenleme Kuruluna Ulaştırılması   02 Temmuz 2012
Danışma Kurulu Değerlendirme Sonuçlarının Yazarlara Bildirilmesi  01 Eylül 2012
Kongre Kaydının Gerçekleştirilmesi   20 Ekim 2012
Kongre Geç Kayıt Son Tarih  01 Kasım 2012
Kongre Programının Açıklanması   15 Kasım 2012
TİMAK / CAD-CAM GÜNLERİ SÜRECİ   29-30 Kasım 201

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin