Tasarım Beceri Atölyeleri

Süleyman KALE Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü STEM Koordinatörü

Bakanlığımızın “Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye” sloganıyla yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan Tasarım Beceri Atölyeleri şuan okullarımızda oldukça gündemde ve bununla ilgili çalışmalar hızlıca başladı. Vizyon Belgesi’nde Tasarım Beceri Atölyeleri nasıl yer almış birlikte inceleyelim;
“İlkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacaktır. Bu atölyelerdeki etkinlikler bilim, sanat, spor ve kültür odaklı yapılandırılacaktır. Tasarım-Beceri Atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı olacaktır. Bununla beraber bu atölyeler yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut mekânlar olarak düzenlenecektir.”

Bu açıklamanın analizini yapacak olursak, Tasarım Beceri Atölyeleri öğrencilerin, yeni nesil tasarım ve geçmişe dayanan zanaatla el becerilerini, üretim teknolojilerini, STEM’i, kodlamayı ve meslek rollerini bir öğretmen rehberliğinde harmanlayarak bir ürün ortaya çıkardıkları ve bu süreç sayesinde çeşitli bilgi ve becerileri kazanmaları sağlayacak çevrimiçi öğrenme ortamlarıdır. Çevrimiçi öğrenme ortamlarından kasıt süreç içerisinde kendini yenileyen ve gelişmelerden etkilenen öğrenme alanları olarak dizayn edilmesi gerekliliğidir. Kendini yenilemeyen atölyeler işlevselliğini kaybedecektir. Bu atölyelerin sürekli güncel ve kullanılabilir olması gerekmektedir. Daha önce yaşadığımız bilgisayar laboratuvarları kâbusunu yaşamamak için…
Bu atölyelerde gerçekleşen etkinliklerde, tasarlamayı, üretmeyi ve paylaşmayı önceleyen, öğrenci merkezli, proje ve tasarım tabanlı pedagojilerin ve yöntemlerin öne çıkması gerekmektedir. Öğrenci sorumluluk almalı ve bu sorumluluğun getirdiği duyguyu yaşamalıdırlar. Öğrencilerimizin genç yaşlarda risk analizi gibi üst düzey becerileri yaşamalarına izin vermeliyiz. Öğrenci bu atölyelerde özgür hareket edebilmeli ama bilinçli ve sorumluluk duygusuyla da kararlar alabilmeli.

Okullarımızda oluşturacağımız Bu atölyelerde dikkat etmenizi önereceğim bazı hususlar;
• Atölyelerin maksimum düzeyde yararlanacak öğrenci sayısına sahip olacak şekilde açılması için gerekli ön hazırlık çalışmalarının yapılması.
• Teknolojik alt yapıların güçlendirilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması.
• Atölyeler her okulun kendi kimliğine uygun okul temelli/yöresel/bölgesel ve evrensel becerileri kazandıracak şekilde olmalı. Öğrencilerin sosyal çevrelerine, ilgi, beceri, yeterliklerine uygun olarak, işlevsellik ilkesi dikkate alınarak yapılmalı.
• Uygulanacak etkinlikler için örnek etkinlik havuzlarının oluşturulması
• Atölye malzemelerinin eğitim döneminin başında planlanarak temin edilmesi, il genelinde malzeme yönetim sisteminin oluşturulması
• Atölyelerde ortaya çıkan ürünlerin değerlendirilmesi, geri dönüşümünün sağlanması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin