TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Çelebi KALKAN

 

“Eğitim ve Öğretimde İşbirliği İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç Bildirgesine Eğitim ve Öğretim 2020’nin 4 ana hedefi;👇

👭👬 Hayatboyu Öğrenme ve hareketliliğin gerçekleştirilmesi,

🔬📖 Eğitim ve öğretimin kalite ve verimliliğinin arttırılması,

 Eşitlik, sosyal dayanışma ve aktif vatandaşlığın sağlanması,

💱💲 Eğitim ve Öğretimin her aşamasında girişimcilik de dahil olmak üzere yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edilmesidir.

Eğitimin ve mesleklerin geleceğini öngörmek: trendler, veriler ve çizimler” raporuna göre; 4. Endüstri Devrimi, sosyal ve duygusal becerilerin önemini arttırıyor. Bu nedenle yapmamız gereken son şey, öğrencilerimizin hayallerini düzleştirmek olmalıdır. 4 Ocak 2019 tarihinde “Öğrenmenin Geleceği Formu” açılış konuşmasında Tibor Navracsics (Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komiseri) gelecekte daha güçlü olmak için öğretmen ve öğrencilerimizi eğitmeliyiz derken ve aynı gün yapılan Teknolojik Değişim ve İşlerin Geleceği Oturumunda; gelecekteki işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak için yaratıcılık, girişimcilik, işbirliği ve kariyer yönetimi becerilerini geliştirmek için kişiselleştirilmiş, kişiye özel öğrenme ve öğrenme ortamlarına odaklanmalıyız vurgusu da yine bu düşünceyi destekler nitelikteydi.

Bu doğrultuda 23 Kasım 2018`de açıklanan 2023 Eğitim Vizyonumuzun içerik uygulama kapsamında ortaya konan hedeflerinden biri de, çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulması hedefidir. Sayın Bakanımızın “Hedefimiz şu ki; çocuklarımızı çift kanatlı olarak yetiştirelim, bir kanatta düşünce, duygu, eylem- bir kanatta bilgelik, ahlak, deneyim olsun. Eğitim vizyonumuzu bu anlayış üzerine tesis ediyoruz ve bu anlayışın ürünü olan Tasarım Beceri Atölyeleriyle uçuş talimini başlatıyoruz.” diye ifade ettiği Tasarım Beceri Atölyelerinde, her türlü öğrenme içeriğinin; ilgili, ilişkili, geçirgen, analitik ve birbirini tamamlayıcı olarak soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından; üretimi, yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışı içinde bilim, sanat, spor, kültür ve temel yaşam becerilerine yönelik etkinlikler yapılması planlanmaktadır.

Tasarım Beceri Atölyeleri uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

  • 👇TBA’nde disiplinler arası bir bakış açısıyla araştırma, sorgulamaya ve ürün geliştirmeye dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmalıdır.
  • 👇TBA’nde genel olarak öğrencilerin kendi öğrenmesinden sorumlu olduğu, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, araştırma-sorgulama ve bilginin transferine dayalı öğrenme stratejisi esas alınmalıdır.
  • 👇TBA’nde öğretmen; teşvik edici, yönlendirici rollerini üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan ve ürüne dönüştüren birey rolünü üstlenmedir.
  • 👇TBA’nde öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakması hedeflenir. Bu bağlamda öğretmenlerin rolü öğrencilere üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmak yolunda rehberlik etme olmalıdır.
  • 👇TBA’nde öğrencilerin kendi görüşlerini rahatça açıklayabilecekleri demokratik bir sınıf atmosferi oluşturulması, öğrencilerin kendi düşüncelerini ifade etmesine, muhakeme ve iletişim becerilerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır.
  • 👇TBA’nde öğrenciler, akranları ile birlikte bir bilgiyi araştırıp sorgularken etkili iletişim ve iş birliği gerçekleştirir. Bu iş birliği TBA’ın amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.
  • 👇TBA’nde bilimsel bilgi edinme süreci, uygulama ve teknolojik ürün üretmeyle; bu ise girişimcilik yeterliliği ile hayata değer katma ve maddi kültürün gelişimine ve ekonomik yaşama hizmet edecek olması yönünden önemlidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here