Tas Gölünden Gökyüzüne Açılan Pencere Projesi

Tas Gölünden Gökyüzüne Açılan Pencere Projesi
4004 TÜBİTAK DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

Projenin temel amacı hedef kitlesini fen okur yazarı yapmak, hedef kitleyi bilimle buluşturmak, onların bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirmesini sağlamak, hedef kitleye ekoloji vizyonu kazandırmak olan projemizde saha gezileri, gözlem faaliyetleri ve atölye çalışmaları ile hedef kitlenin doğaya ve gökyüzüne olan ilgilerinin arttırılması, astronomi ile ilgili bilimsel kavramlarla tanışmaları, doğanın eşsiz güzelliğinin sadece yer yüzünden ibaret olmadığını bunun yanında gökyüzünün de eşsiz ve keşfedilmeye açık muhteşem yönleri olduğunu göstermek amaçlanmaktadır.

Proje, Zonguldak il genelinde öğrenim gören 10. sınıf lise ve dengi okul öğrencilerinden seçilenleri kapsamaktadır. Proje içeriğinin okullara gönderilecek resmi yazı, sosyal medya ve benzeri araçlar ile hedef kitleye duyurusu yapıldıktan sonra, başvurular Google formlar aracılığı ile alınıp, okul türü ve ilçe ve cinsiyet dağılımı göz önüne alınarak, dezavantajlı öğrencilere öncelik verilmek koşulu ile doğa bilimlerine ve astronomiye meraklı, proje formatına yatkın öğrenciler içinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle seçim yapılacaktır.

Proje gözlem, saha çalışmaları, işbirlikli grup çalışmaları, e-öğrenme uygulamaları, deneysel uygulamalar, hesaplamalı bilim uygulamaları, içeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler ile ölçme ve değerlendirme etkinlikleri içermektedir.

Proje sonucunda kazandırılması hedeflenen bilinçle ekolojik benlik farkındalığı oluşturmak, katılımcıların yaptıkları çalışmaları derlemek, görsel ve yazılı tanıtım materyali haline getirerek diğer öğrencilere, akranlarına edindikleri bilgi ve birikimleri aktarmak ve yayınlamak hedeflenmiştir.

Gürol KESERCİ
Proje Yöneticisi

Proje Detayları : https://sites.google.com/view/tasgolundengokyuzune/ana-sayfa