Tarlabaşı Toplum Merkezi Kısa Film Yarışması

Tarlabaşı Toplum Merkezi Kısa Film Yarışması, 2006 yılında kurulan toplum merkezinin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak bir dizi etkinliğin ilkidir.

Çok kültürlü bir bölge olması ile bilinen Tarlabaşı’nda eşitlik ve insan hakları ilkesiyle çalışan toplum merkezi, şiddetin her türlüsüne karşı çıkarak barış kültürünün yaygınlaması için çalışır; yöntem olarak sanatın her çeşidini benimser. (TTM İlkelerimiz)

Şimdi profesyonel ve amatör siz kısa film severleri “çok kültürlülük” temalı kısa film yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.** Gelin hep birlikte tek düzeliğe ve tekin hegamonyasına renklerimiz, tadlarımız, tarihlerimiz, dillerimiz, inançlarımız, sosyal sınıflarımız, yaşlarımız, coğrafyalarımız, bedenlerimiz, cinsiyet kimliklerimiz ve cinsel yönelimlerimiz, fikirlerimiz, seslerimiz, şarkılarımız, yaşamlarımız ve niceleriyle meydan okuyalım.

*Tarlabaşı Toplum Merkezi saha taraması kapsamında ev ziyaretlerinde kadınların Tarlabaşı için tanımlamalarından alıntılanmıştır.

**Son başvuru tarihi 11 Mart 2016 Cuma gece yarısına kadardır.

ŞARTNAME

I. TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ KISA FİLM YARIŞMASI

Tema: Çok Kültürlülük ‘Burada herkese yer var.’
I. Tarlabaşı Toplum Merkezi* Kısa Film Yarışması ödül töreni Tarlabaşı Toplum Merkezi tarafından 29 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşecektir.

1. AMAÇ
– Türkiye sinemasının gelişimine katkıda bulunmak
– Genç ve yetenekli sinemacıları film yapmaya teşvik etmek
– Sinemacıları Tarlabaşı’yla, Tarlabaşı’nı sinemacılarla tanıştırmak
– Nitelikli kısa filmlerin dikkat çekmesini sağlamak, yeni film üretimine katkı sağlamak
– Çok kültürlü barış ortamının gelişmesine katkı sağlamak

2. BAŞVURU
– Yarışmaya ‘çok kültürlülük’ temalı filmler başvurabilirler.
– Yarışmaya 1 Ocak 2014 tarihinden sonra çekilmiş Türkiye yapımı kurmaca kısa filmler katılabilir. Belgesel, deneysel ve animasyon filmler yarışmaya katılamaz.
– Başvuran filmin sahibinin www.tarlabasi.org sitesinde yer alan başvuru formunu imzalı olarak, 4 adet dvd kopya ya da filmin video linki (vimeo, youtube vb.) ile birlikte Tarlabaşı Toplum Merkezi’ne göndermeleri
gerekmektedir.
– Başvuran kısa filmlerin uzunluğu en fazla 25 dakika olmalıdır.
– Festivale filmin yasal sahipleri başvurabilir. Bir yönetmen veya yapımcı birden fazla filmle yarışmaya başvurabilir.
– Daha önce başka festivallere katılmış film sahipleri yarışmaya katılabilirler.
– Başvuran film kopyaları, gösterime uygun görsel ve işitsel kalitede olmak zorundadır. Bu nitelikleri taşımayan filmler yarışma dışı bırakılabilir. Sağlanan materyallerdeki eksik ya da hatalı bilgilerin sorumluluğu yarışmaya ait değildir.
– Başvuran filmlerin kopyaları başvuru sahiplerine geri gönderilmez.
– Yarışma programına kabul edilen filmlerden en fazla 3 dakikalık görüntü, hem filmin hem festivalin tanıtımı için ulusal ya da uluslararası televizyon kanallarında gösterilmek üzere kullanılabilir.
– Yarışma, hem seçilen filmin hem de bütün programın tanıtımını yapmak üzere kendi web sitesinde her fotoğrafı kullanma hakkına sahiptir.
– Yarışma yönetimi seçilen filmlere gösterimine karar veren tek yetkilidir.
– Son başvuru tarihi 11 Mart 2016 Cuma’dır.

3. DEĞERLENDİRME
Ön Eleme
– Tarlabaşı Toplum Merkezi tarafından belirlenen 3 kişilik ön jüri, ön değerlendirme sonucu en az 5, en fazla 10 filmi yarışmaya seçer.
– Ön eleme sonuçları, Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin web sitesinden ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulur. Ayrıca ön elemeyi geçen eser sahiplerine e-mail yoluyla sonuçlar bildirilir.
Ana Jüri
– Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin belirlediği 5 kişilik ana jüri, yarışmada ön elemeyi geçmiş filmleri değerlendirip ‘En iyi Film’i seçer.
– Ana Jürinin kararı kesindir.

4. ÖDÜL
Filmlerin yasal sahiplerine verilecek ödüller şöyledir:
– En İyi Film Ödülü- Tarlabaşı Heykelciği + 2.000 TL
– Jüri Özel Ödülü- Tarlabaşı Heykelciği
– Akçeli ödüller filmin yasal sahibine en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar teslim edilir.

5. GÖSTERİM HAKKI
– Tarlabaşı Toplum Merkezi yarışmada ön elemeyi geçen filmleri 31 Aralık 2016 tarihine kadar gösterme hakkına sahip olur. Bunun için filmlerin yapımcısına veya yönetmenine herhangi bir bedel ödemez.
– Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Tarlabaşı Toplum Merkezi tek yetkilidir.
– Yarışmaya katılan yönetmen ve yapımcılar, Başvuru Formu’nu imzalayarak, Yarışma Yönetmeliği ve Başvuru Formu’nda bulunan tüm hükümleri kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

6. BAŞVURU ADRESİ
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
Tarlabaşı Toplum Merkezi
Çukur Mahallesi Zerdali Sokak No.9 Tarlabaşı-Beyoğlu-İstanbul
T: +90 212 297 23 05
E: iletisim@tarlabasi.org
w: http://www.tarlabasi.org
Son başvuru tarihi: 11 Mart 2016 Cuma

Başvuru için gerekenler:
– İmzalı Başvuru Formu
– 4 Adet DVD veya filmin video linki (vimeo, youtube vb.)

* Bahsi geçen yarışmanın resmi sorumlusu ve yetki sahibi Tarlabaşı
Toplumunu Destekleme Derneği’dir. Yürütücü Tarlabaşı Toplum Merkezi’dir.

BAŞVURU FORMU İNDİR