Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için bazı önemli bilgiler paylaşabilirim. İşte Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünü tercih edecek öğrencilerin dikkate alması gereken noktalar:

 1. Mühendislik Yetenekleri: Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü, mühendislik prensiplerini tarım sektöründe uygulamayı hedefler. Öğrencilerin matematik, fizik ve mekanik gibi temel mühendislik prensiplerine hakim olmaları önemlidir. Ayrıca, problemleri analiz edebilme, tasarım yapabilme ve teknik çözümler üretebilme yetenekleri de gelişmiş olmalıdır.
 2. Tarım ve Sulama Bilgisi: Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencileri, tarım sektörünü ve sulama sistemlerini anlamalıdır. Bitki yetiştirme teknikleri, toprak özellikleri, bitki su ilişkisi ve bitki besleme hakkında temel bir bilgiye sahip olmak önemlidir. Sulama sistemleri, sulama yönetimi, su kaynakları yönetimi ve sulama projeleri gibi konularda bilgi sahibi olmak faydalı olabilir.
 3. İnşaat ve Tasarım Becerileri: Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencileri, tarımsal yapıların tasarımını ve inşasını öğrenmelidir. İyi teknik çizim yapabilme, tasarım becerileri, yapısal analiz yapabilme ve CAD (Computer-Aided Design) yazılımlarını kullanabilme yetenekleri önemlidir. Tarımsal yapıların güvenli ve verimli bir şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi gerekmektedir.
 4. Sulama Sistemleri ve Teknolojileri: Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencileri, sulama sistemlerinin planlaması, kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmalıdır. Damlama sulama, yer altı sulama, pivot sulama gibi sulama sistemleri hakkında bilgi edinmek önemlidir. Ayrıca, sulama teknolojileri, otomasyon sistemleri ve sensör kullanımı gibi konulara da ilgi duymak faydalı olabilir.
 5. Toprak ve Su Kaynakları Yönetimi: Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencileri, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Toprak erozyonu, su kirliliği, su tasarrufu ve verimli su kullanımı gibi konulara önem verilmelidir. Çevresel faktörleri gözetmek ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun çözümler üretmek önemlidir.
 6. Staj ve Uygulama: Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencileri, staj veya uygulama programlarına katılarak sektör deneyimi kazanabilirler. Tarım işletmelerinde, sulama şirketlerinde veya tarımsal yapıların inşasıyla ilgili firmalarda staj yapmak, öğrencilere saha deneyimi ve uygulama fırsatı sunar.
 7. Kariyer Olanakları: Tarımsal Yapılar ve Sulama mezunları, tarım işletmelerinde, sulama şirketlerinde, mühendislik firmalarında, tarım kooperatiflerinde ve devlet kurumlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kendi sulama projelerini yöneten bir işletmeyi kurma fırsatına da sahip olabilirler.

Bu öneriler, Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere genel bir rehberlik sağlamaktadır. Ancak, her üniversitenin programı farklı olabilir, bu yüzden başvurmayı düşündüğünüz üniversitenin belirli gereksinimlerini ve beklentilerini de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü İş Olanakları

Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü mezunları, tarımsal altyapı ve sulama sistemleri konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Bu alanda eğitim almış olanlar, çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. İş olanakları arasında şunlar bulunabilir:

 1. Tarımsal Altyapı ve Sulama Şirketleri: Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunları, tarımsal altyapı ve sulama sistemleri hizmeti sunan şirketlerde çalışabilirler. Bu şirketlerde sulama projeleri tasarlayabilir, sulama sistemlerinin kurulumunu ve bakımını yapabilir, tarımsal altyapı projelerinde görev alabilirler.
 2. Tarım İşletmeleri: Tarımsal yapılar ve sulama mezunları, tarım işletmelerinde görev alabilirler. Bu işletmelerde sulama sistemlerinin yönetimi, bakımı ve iyileştirilmesi üzerinde çalışabilirler. Tarımsal yapıların planlaması, inşası ve yenileme projelerine katkıda bulunabilirler.
 3. Tarım Danışmanlığı: Tarımsal yapılar ve sulama mezunları, tarım danışmanlık firmalarında çalışarak çiftçilere teknik destek sağlayabilirler. Sulama sistemleri konusunda danışmanlık hizmetleri sunabilir, tarımsal yapıların planlaması ve inşasıyla ilgili rehberlik yapabilirler.
 4. Tarımsal Araştırma Kuruluşları: Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunları, tarımsal araştırma kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler. Tarım alanında yapılan araştırmaların sulama sistemlerine etkilerini değerlendirebilir, yeni teknolojilerin tarımsal yapılar ve sulama alanında uygulanması üzerine çalışabilirler.
 5. Belediyeler ve Kamu Kuruluşları: Belediyeler ve kamu kuruluşları, tarım alanında altyapı projeleri ve sulama sistemlerinin yönetimiyle ilgilenmektedir. Tarımsal yapılar ve sulama mezunları, bu kuruluşlarda görev alarak tarımsal altyapı projelerinin tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi görevleri üstlenebilirler.
 6. Akademik Kariyer: Tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunları, üniversitelerde veya meslek yüksekokullarında öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak çalışabilirler. Öğrencilere dersler verebilir, araştırma projeleri yürütebilir ve tarımsal yapılar ve sulama konularında bilimsel çalışmalara katılabilirler.

Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü mezunları, tarım sektöründe hem kamuda hem de özel sektörde farklı iş alanlarında çalışma fırsatına sahiptirler. İş olanakları, mezunun deneyimi, uzmanlık alanı ve tercihlerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.