Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler için bazı önemli bilgiler paylaşabilirim. İşte Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünü tercih edecek öğrencilerin dikkate alması gereken noktalar:

 1. Tarım Sektörü ve İşletme Bilgisi: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü, tarım sektöründe işletme prensiplerini ve ticaret stratejilerini öğretir. Öğrencilerin tarım sektörünü ve tarımsal işletmelerin yapılarını, faaliyetlerini ve işletme süreçlerini anlamaları önemlidir. Tarımsal üretim teknikleri, pazarlama, finans, lojistik ve tarım politikaları hakkında temel bir bilgiye sahip olmak faydalıdır.
 2. İşletme ve Ekonomi İlgi Alanı: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü, işletme ve ekonomi disiplinlerini tarım sektörüne uygular. Öğrencilerin işletme prensiplerine ve ekonomik analizlere ilgi duymaları önemlidir. İşletme fonksiyonları (pazarlama, finans, insan kaynakları, strateji), muhasebe ve ekonomik teoriler hakkında temel bir anlayışa sahip olmak faydalı olabilir.
 3. Ticaret ve Pazarlama Becerileri: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü öğrencileri, tarım ürünlerinin pazarlama stratejilerini ve ticaret süreçlerini öğrenmelidir. Pazarlama becerileri, müşteri ilişkileri yönetimi, fiyatlandırma, dağıtım kanalları ve pazar araştırması gibi konularda bilgi sahibi olmak önemlidir. Ayrıca, uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi konulara da ilgi duymak faydalı olabilir.
 4. İletişim ve Müşteri İlişkileri: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği mezunları, müşterilerle etkili iletişim kurma ve müşteri ilişkilerini yönetme becerilerine sahip olmalıdır. İyi iletişim becerileri, satış becerileri ve müzakere yetenekleri önemlidir. Tarım sektöründe aktif olarak paydaşlarla etkileşimde bulunulması gerektiği için iyi iletişim ve insan ilişkileri becerileri büyük önem taşır.
 5. Analitik Düşünme ve Veri Analizi: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü öğrencileri, ticari kararları vermek için veri analizi yapabilme yeteneği geliştirmelidir. Veri toplama, veri analizi ve işletme verilerini yorumlama becerileri önemlidir. İşletme stratejilerini değerlendirebilmek ve rekabetçi analizler yapabilmek için analitik düşünme becerileri önemlidir.
 6. Staj ve Uygulama: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü öğrencileri, staj veya uygulama programlarına katılarak sektör deneyimi kazanabilirler. Tarım işletmelerinde, tarım ürünleri ticareti yapan şirketlerde veya tarım pazarlama birimlerinde staj yapmak, öğrencilere gerçek dünya deneyimi ve sektörel bağlantılar sunar.
 7. Kariyer Olanakları: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği mezunları, tarım işletmelerinde, tarım pazarlama şirketlerinde, tarım kooperatiflerinde, ihracat ve ithalat şirketlerinde, tarım politika birimlerinde ve danışmanlık firmalarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kendi tarım ticareti işini kurma fırsatına da sahip olabilirler.

Bu öneriler, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilere genel bir rehberlik sağlamaktadır. Ancak, her üniversitenin programı farklı olabilir, bu yüzden başvurmayı düşündüğünüz üniversitenin belirli gereksinimlerini ve beklentilerini de göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölümü İş Olanakları

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü mezunları, tarım sektöründe işletme yönetimi ve tarım ticareti konularında uzmanlaşmış kişilerdir. Bu alanda eğitim almış olanlar, çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. İş olanakları arasında şunlar bulunabilir:

 1. Tarım İşletmeleri Yönetimi: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği mezunları, tarım işletmelerinde yönetici veya yönetim danışmanı olarak çalışabilirler. Tarım işletmelerinin günlük operasyonlarını yönetebilir, üretim planlaması, maliyet analizi ve kaynak yönetimi gibi konular üzerinde çalışabilirler.
 2. Tarım Ürünleri Pazarlama ve Satış: Tarım ticareti mezunları, tarım ürünlerinin pazarlama ve satış süreçlerinde görev alabilirler. Tarım ürünlerinin pazar araştırması yapabilir, pazarlama stratejileri oluşturabilir ve satış faaliyetlerini yönetebilirler. Ayrıca, tarım ürünleri ihracatı ve ithalatı gibi uluslararası ticaret konularında çalışma imkanı bulunmaktadır.
 3. Tarım Finansmanı ve Sigortası: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği mezunları, tarım sektöründe finansman ve sigorta hizmetleri sunan kuruluşlarda çalışabilirler. Tarım işletmelerine finansal danışmanlık sağlayabilir, kredi başvurularını değerlendirebilir ve tarımsal risklerin yönetimi için sigorta programları oluşturabilirler.
 4. Tarım Danışmanlığı: Tarım ticareti ve işletmeciliği mezunları, tarım danışmanlık firmalarında çalışarak çiftçilere ve tarım işletmelerine danışmanlık hizmeti sunabilirler. Tarım işletmelerinin verimliliklerini artırmak, pazarlama stratejileri geliştirmek, maliyet analizi yapmak gibi konularda çiftçilere rehberlik edebilirler.
 5. Tarım Lojistiği ve Tedarik Zinciri Yönetimi: Tarım Ticareti ve İşletmeciliği mezunları, tarım ürünlerinin tedarik zinciri yönetimi ve lojistik süreçlerinde görev alabilirler. Üretim, depolama, taşıma ve dağıtım aşamalarında verimlilik sağlamak için stratejik planlamalar yapabilir ve lojistik faaliyetleri koordine edebilirler.
 6. Tarım Araştırma ve Geliştirme: Tarım ticareti ve işletmeciliği mezunları, tarım sektörüyle ilgili araştırma kuruluşlarında veya üniversitelerde çalışabilirler. Tarım politikaları, pazar trendleri, tüketici davranışları gibi konularda araştırmalar yapabilirler. Ayrıca, tarımsal işletme yönetimi ve stratejileri üzerine çalışmalar yürütebilirler.

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümü mezunları, tarım sektöründe hem kamuda hem de özel sektörde farklı iş alanlarında çalışma fırsatına sahiptirler. İş olanakları, mezunun deneyimi, uzmanlık alanı ve tercihlerine bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.