‘Tarım Gençlerle Yükseliyor’ Proje Yarışması

125. YIL

İZMİR TİCARET BORSASI

“TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR”

PROJE YARIŞMASI

İZMİR – 2016

BAŞKAN’IN MESAJI

Sevgili Gençler;

Kalkınmanın yolu tarımdan geçmektedir. Gelişmiş ülkeler, gelişme süreçlerinde tarıma büyük önem vermişlerdir. Beslenme ihtiyacının yanında birçok sanayi dalının hammadde ihtiyacının da kaynağı tarım sektöründen elde edilen ürünlerdir.

İzmir Ticaret Borsası olarak, yerli ürünleri ve yerli üretimi sonuna kadar destekliyoruz. Her açıdan tarıma uygun olan ülkemizde biz isteriz ki ihracatımız ithalatımızın kat be kat üstüne çıksın. Çıksın ki ülke kazansın. İnsanımız kazansın. Bizler kazanalım.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ülkemizde tarım nüfusunun yaşlandığına işaret etmektedir. Bir tarım ülkesi olan Türkiye için bu gelişme pek iç açıcı değildir. Ülke olarak tarım sektöründe sahip olduğumuz potansiyeli yeterince iyi değerlendiremediğimiz açıktır.

İzmir Ticaret Borsası, 1891 yılından beri ülkemize ve tarım sektörüne başarıyla hizmet etmektedir. Sektörün sorunlarını kendi sorunu olarak gören ve çözüm önerileri üreten Borsamız, siz değerli gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak ve yaratıcı fikirleri ortaya çıkarmak amacıyla, kuruluşumuzun 125. Yılında “Tarım Gençlerle Yükseliyor” isimli proje yarışmasını gerçekleştirecektir.

Değerli Öğrenciler;

İzmir Ticaret Borsası olarak tarımdaki en büyük avantajımızın siz geçler olduğuna inanıyoruz. Sizler gelecek nesiller olarak tarımı daha iyi yerlere taşımakla mükellefsiniz. “Gelenekten Geleceğe” anlayışıyla hareket eden İzmir Ticaret Borsası olarak bu yolda her zaman arkanızdayız.

Yarışmamıza hepinizin fikir ve projeleriniz ile başvurmasını bekler, başarılarınızın devamını dilerim.

Sevgi ve Saygılarımla,

IŞINSU KESTELLİ

İzmir Ticaret Borsası

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

PROJE ŞARTNAMESİ:

1. Yarışmanın Adı: “Tarım Gençlerle Yükseliyor”

2. Yarışmanın Amacı: Tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu sağlayacak projeler üretmeye teşvik etmektir.

3. Yarışma Sekretaryası:

İlgili Birim : İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü

Telefon No : 0232.481.1015-60-37

Faks No : 0232.481.1151

E-Posta : [email protected]

Adres : Gazi Bulvarı No: 2 Konak/İZMİR

4. Yarışmaya Katılım Koşulları:

Tarım Gençlerle Yükseliyor proje yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

18-35 yaş arası katılımcıların yer alacağı yarışma, İTB Yönetim Kurulu yakınları, İTB Meclis ve yakınları, çalışanlar ve yakınları ile seçici kurul ve yakınları dışındaki tüm Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine açıktır.
Her katılımcı en fazla 1 adet projeyle yarışmaya katılabilir.
Yarışmada dereceye giren projelerin tüm hakları İTB’ye devredilmiş sayılır. İTB bu projeleri kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.
Yarışmacılar, gönderecekleri projeler için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret talep edemez, nihai başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5. Telif Hakları:

İTB, dereceye giren projenin süresiz ve tam kullanım hakkına sahiptir. Yarışmacı başvurduğu projenin çoğaltma, uygulama, yayma, temsil, faydalanma vb. kamuya arz ile ilgili her türlü haklarını İTB’ye devrettiğini kabul eder.

Proje sahibi, İTB’nin izni olmadan dereceye giren projesini başka amaçlarla kullanamaz. Telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İTB “Tarım Gençlerle Yükseliyor” proje yarışmasını gerekli gördüğü takdirde erteleme, ön ve nihai başvuru sürülerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

6. Başvuru Şekli, Teslimi, Süresi ve Değerlendirme:

Yarışmacılar, Şartnamenin geneline uygun ve yedinci bölümde yer alan başvuru konuları dikkate alınarak başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve imzalayarak e-posta ([email protected]), posta yoluyla veya elden İTB’ye iletir.

Başvuru ön başvuru ve nihai başvuru olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Birinci aşamada yarışmacılar ön başvuru formunu doldurur. Ön başvuruda projelerin İTB Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışmasına uygunluğu şekil ve içerik bakımından değerlendirilir. Ön Seçici Kurulca yapılacak değerlendirmede dereceye giren proje sahipleri nihai başvurularını yapma hakkı kazanır. Ön Seçici Kurul, Borsa üyeleri ve personelinden oluşur.

Ön Başvuru Formları Ön Seçici Kurul tarafından değerlendirilen ve nihai başvuruya hak kazanan projeler İzmir Ticaret Borsası web sitesi (www.itb.org.tr) aracılığıyla kamuoyuna açıklanacaktır.

Nihai başvuru yapmaya hak kazanan proje sahipleri web sitesi üzerinden nihai başvuru formunu doldurarak proje dosyaları ve varsa ekleriyle birlikte İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

7. Başvuru Konuları:

a) Bitkisel ve Hayvansal Üretim

b) Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma

c) Tarımda Bilişim ve Teknoloji

8. Yarışma Takvimi:

Proje Ön Başvurusu Son Teslim Tarihi: 17 Haziran 2016 Cuma.

Ön Başvuru Sonuçlarının Açıklanması: 30 Haziran 2016 Perşembe.

Proje Nihai Başvurusu Son Teslim Tarihi: 30 Eylül 2016 Cuma.

Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 31 Ekim 2016 Pazartesi.

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İzmir Ticaret Borsası internet sitesi www.itb.org.tr kanalıyla duyurulacaktır.

Ödüller, hak sahiplerine İzmir Ticaret Borsası’nın belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

9. Ödül Miktarı:

Birincilik Ödülü : 10.000 TL

İkincilik Ödülü : 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL

10. Seçici Kurul:

Seçici kurul aşağıda yer alan isimlerden teşkil edilmiştir. İzmir Ticaret Borsası, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

Nihai Proje Değerlendirme Jürisinin oluşturulacağı kurumlar aşağıda belirtilmektedir:

İzmir Ticaret Borsası, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, KOSGEB

Ön Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

18 − seven =