Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması

Fikri Yarışması
Fikri Yarışması

“2. Tarım Gençlerle Yükseliyor” Proje Fikri Yarışması

YARIŞMA SÜRESİ UZATILDI Yarışma son başvuru tarihi 15 Aralık 2017’dir

İZMİR TİCARET BORSASI
II. TARIM GENÇLERLE YÜKSELİYOR PROJE FİKRİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı: İzmir Ticaret Borsası “2. Tarım Gençlerle Yükseliyor” Proje Fikri Yarışması.

2. Yarışmanın Amacı: Tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü arttırmak
amacıyla çağdaş tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek için gençleri tarımsal alanda yenilik yaratacak ve tarımın farklı çalışma alanları ile entegrasyonunu
sağlayacak fikirler üretmeye teşvik etmektir.

3. Yarışma Sekretaryası:
İlgili Birim : İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü
Telefon No : 0232.481.1015-60-37
Faks No : 0232.481.1151
E-Posta : [email protected]
Adres : Gazi Bulvarı No: 2 Konak/İZMİR

4. Yarışmaya Katılım Koşulları:
Tarım Gençlerle Yükseliyor proje yarışmasına başvuran adaylar aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
– İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu ve yakınları, İTB Meclis Üyeleri ve yakınları, İTB çalışanları ve yakınları ile Seçici Kurul Üyeleri ve yakınları dışında kalan, 18-35 yaş arası herkes yarışmaya
başvurma hakkına sahiptir.
– Her katılımcı 1 adet proje fikri ile yarışmaya katılabilir.
– Yarışmacılar, şartnamede belirtilen ödüller dışında bir ödül veya ücret talep edemezler.
– Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
– Son başvuru tarihlerinden sonra yapılan başvurular dikkate alınamaz.
– Başvuran, yarışmaya sunduğu fikrin bütünüyle kendisine ait ve özgün olduğunu kabul etmekle beraber, İTB bu kapsamda ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında sorumlu tutulamaz.
– İTB başvurulan proje fikirlerini kullanma hakkına sahiptir.

5. Başvuru Şekli, Teslimi, Süresi ve Değerlendirme:
Yarışmacıların, başvuru konularını dikkate alarak Şartnamenin geneline
uygun şekilde başvuru formunu doldurup İTB’ye iletmeleri
gerekmektedir.
Başvurular www.itb.org.tr web sitesi üzerinden yapılacaktır.
Başvurular, İTB’nin yarışma ilanını takiben başlar ve yarışma takviminde
belirtilen tarih esas alınarak son bulur.
Başvurular, Şartname’de belirtilen “Seçici Kurul” tarafından
değerlendirilir.

6. Başvuru Konuları:
a) Bitkisel ve Hayvansal Üretim
b) Tarımsal Pazarlama ve Markalaşma
c) Tarımda Bilişim ve Teknoloji
d) Kırsal Kalkınma ve Kadın

7. Yarışma Takvimi:
Başvuru başlangıcı yarışma ilan tarihidir.
Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2017.
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 15 Kasım 2017.
Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve İzmir Ticaret
Borsası internet sitesi www.itb.org.tr kanalıyla duyurulacaktır.
Ödüller, hak sahiplerine İzmir Ticaret Borsası’nın belirleyeceği bir tarihte
düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

8. Ödül Miktarı:
Birincilik Ödülü : 5.000 TL
İkincilik Ödülü : 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL
Başarı Ödülü : 1.000 TL (İlk dört, beş ve altıncı yarışmacılara)

9. Seçici Kurul (Değerlendirici Jüri):
Başvurular;
– İzmir Ticaret Borsası,
– Ege Üniversitesi,
– Yaşar Üniversitesi,
– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,
– İzmir Ekonomi Üniversitesi,
– Dokuz Eylül Üniversitesi,
– T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü
temsilcilerinden oluşacak 11 kişilik jüri tarafından değerlendirilir.

10. İzmir Ticaret Borsası’nın Değişiklik Yapma Hakkı
İzmir Ticaret Borsası’nın objektif ve makul gerekçelerle yarışma şartnamesinde belirtilen herhangi bir hususta her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

13 − eleven =