“Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ve Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV)
“Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN KONUSU:
“Tarihin Başlangıç Noktası Şanlıurfa” Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın konusu; “Şanlıurfa’da Doğa-Kültür-İnsan”dır.

2- YARIŞMANIN AMACI:
Şanlıurfa’nın kültür, sanat, tarih, turizm, insan yaşantısı ve doğa değerlerinin farklı bakış açılarıyla tespit edilerek fotoğraf olarak belgelenmesi. Ortaya çıkacak fotoğraf eserleriyle Şanlıurfa’nın yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkı ve farkındalık sağlanması.

3- YARIŞMANIN ORGANİZASYONU:
Yarışma Şanlıurfa Valiliği adına Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı– ŞURKAV tarafından düzenlenmektedir. Yürütücülüğünü de ŞURKAV gerçekleştirecektir.

4- YARIŞMANIN BÖLÜMLERİ:
Yarışma, tek bölümlüdür: Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf.

5- YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma; Seçici kurul, TFSF temsilcisi, ŞURKAV Mütevelli Heyet Üyeleri ve personeli ile onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.
– Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir.
– Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
– Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
– Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar, ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
– Katılımcı, gönderdiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Katılımcının kural ihlalinin kesinleşmesi durumunda, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince, kural ihlali gerekçeli raporu ile ismi duyurulur ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– Haklarında TFSF tarafından kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
– Yarışmaya, yarışma web sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

6- TELİF (KULLANIM) HAKLARI:
– Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV’a, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV’a izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV ve eser sahibinin olacaktır.
– Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV bu eserleri Şanlıurfa Valiliği ve kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
– Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan uygun gördüklerini, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak sergileme bedeli kadar bir bedelle satın alabilir. Bu biçimde satın alma uygulanan fotoğrafları ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif filmleri ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde ŞURKAV’a gönderilebilecek şekilde hazır bulundurulmalıdır.
– Planlanan yarışma sergisi için, ödül ve sergileme alan fotoğraflar ŞURKAV tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Fotoğraflar bastırılıp sergilendikten sonra ŞURKAV arşivinde kalacak olup ŞURKAV tarafından uygun görülen yerlerde kullanılabilecektir.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı–ŞURKAV katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web sayfalarında yayınlanacak; ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
– Katılımcılar, TFSF Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, şartname hükümlerini de kabul etmiş sayılırlar.

7- ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE YARIŞMAYA GÖNDERİLMESİ:
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi, üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter [Dijital (Digital) > D]dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 1Mb’den küçük olmamalı, 4Mb’yi geçmemelidir.

Eserlerin İsimlendirilmesi:
Birinci adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır. (Türkiye için “TR”). İkinci adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için oeyil veya omery gibi). Üçüncü adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital>D). Dördüncü adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Beşinci adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “Balıklı Göl” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme: “TRoeyilD1_balikli_gol” veya “Taşlı Yollar” adlı 2 no’lu eseri için “TRoeyilD2_tasli_yollar” gibi…
* İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
* Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için ŞURKAV sorumlu olmayacaktır.

strong>
8- YARIŞMA SEÇİCİ KURULU (ada göre alfabetik sırayla):
A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU Fotoğraf Sanatçısı-Sanat Tarihçisi
Coşkun ARAL Fotoğraf Sanatçısı
Ömer GEMİCİ Fotoğraf Sanatçısı
Sıtkı FIRAT Fotoğraf Sanatçısı
Tahsin AYDOĞMUŞ Fotoğraf Sanatçısı

Seçici Kurul, değerlendirme için en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde en az üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda değerlendirme toplantısı bir hafta ertelenir.

TFSF TEMSİLCİSİ:
Halil İbrahim TUTAK

9- YARIŞMA ÖDÜLLERİ:
Birincilik 10.000.-TL
İkincilik 7.500.-TL
Üçüncülük 5.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 1.500.- TL
Sergileme (en fazla 34 adet) 200.- TL

10- YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru tarihi : 21 Mayıs 2016, saat: 23.00 (TSI) Seçici Kurul Değerlendirmesi : 28 Mayıs 2016 Sonuç Bildirim Tarihi : 31 Mayıs 2016 Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : 04 Haziran 2016 Cumartesi (Ödül töreninin yeri ve saati www.surkav.org.tr web sayfasında ilan edilecektir.)

11- YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:
– Yarışma sonuçları basın yoluyla ve “www.surkav.org.tr”, www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir.
– Törene katılamayan ödül sahiplerinin şartnamede belirtilen ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ŞURKAV tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
– Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra,“Seçici Kurul”un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

12- YÜRÜRLÜK:
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Şükrü ÜZÜMCÜ- ŞURKAV Genel Sekreteri Tel: 0414 215 65 27 Fax: 0414 216 89 02 E-posta: surkav@hotmail.com

DÜZENLEYİCİ KURULUŞ:
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı-ŞURKAV Yusuf Paşa Mahallesi, Sarayönü Caddesi, 886. Sokak. No: 27 (Yusuf Paşa Cami Karşısı) Eyyübiye /ŞANLIURFA Tel : 0 414 215 65 27 Fax:0 414216 89 02 E-mail : surkav@hotmail.com Web : www.surkav.org.tr

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu–TFSF tarafından 2016-051 numara ile onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.