Tarihi İzmir Evleri Yaşar Üniversitesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI

 
Konu: “Tarihi İzmir Evleri”
 
Amaç: 
 
Bu yarışmanın amacı, tarih boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış  İzmir’de sivil
mimari örneği olarak konutların bugün yaşayan önemli örneklerinin görsel bir sunumunu
ortaya koymaktır. Bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz, yaşadıkları kentin tarihsel kültürel
mirası hakkında bilinçlenecek ve bu bilinçle yaşadıkları kentin mimari değerlerine ve yaşam
tarzına sahip çıkacaklardır. Birer sivil mimari örneği olarak tarihi İzmir evleri, çok kültürlü bir
tarihsel geçmişin bugüne kalan değerli miraslarıdır. Bu bağlamda İzmir evleri, taşıdıkları çok
farklı tarihsel kökleriyle, bugünkü  İzmirlilik bilincinin ve yaşam tarzının ortaya çıkmasında
önemli bir unsur haline gelmiştir.
 
 
Kapsam:
 
Yarışmaya katılacak fotoğraflar,  İzmir’de bulunan, konut, ticaret, sanat vb. çeşitli amaçlarla
halen kullanılmakta olan ve yapımı 1950’den önceye dayanan evlere ait olmalıdır. Böylelikle,
çok eski yıllardan 1. ve 2. Ulusal Mimari dönemlerine kadar yapılan tüm konutlar kapsanmış
olacaktır. Ayrıca, fotoğraflanan evlerin (konut, ticaret, sanat vb.) kullanılması da öngörülerek,
bu evlerin günümüz kent yaşamındaki anlamı da görsel sunum sürecine katılmış olmaktadır.
Fotoğraflanan evler  İzmir büyük kent belediye sınırları içinde bulunmalıdır. Fotoğraflarla
birlikte, yapının kısa tarihi, bugünkü durumuna ilişkin bilgiler ve ilçe, mahalle, sokak ve
sokak numarası 150-300 sözcükten oluşan kısa bir metin olarak ayrıca verilmelidir.
Değerlendirme yapının tarihi değerine göre değil, görsel sunumuna ve eşlik eden metine göre
yapılacaktır.
 
 
 
Katılım Koşulları:
 
–  Yarışma yalnızca Yaşar Üniversitesi (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencilerine
açıktır.
–  Katılımcılar yarışmaya en çok 5 adet renkli ya da siyah-beyaz baskı ile katılabilir.
–  Yarışmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı en az 50 cm. olacak  şekilde  fotoğraf
kağıdına basılmalıdır.
–  Fotoğraflar, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalıdır. Paspartulu ve kenar boşluğu olan
fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
–  Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan her  hangi bir objenin eklenmiş olduğu ya da var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar ile HDR
(High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
–  Fotoğraflar ayrıca, en az 300 dpi çözünürlükte, JPEG formatında CD’ye kayıtlı olarak
da teslim edilecektir.
–  Yarışmaya katılan fotoğraflar daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olmalıdır. 
–  Fotoğrafların arkasına, sağ alt köşeye yapıştırılacak etiketlere, altı rakamdan oluşan
rumuz yazılmalı ve tüm fotoğraflara sıra numarası verilmelidir. (842346-1, 842346-
2…….gibi)
–  Fotoğrafların bulunduğu CD’nin üzerine de aynı rumuz yazılmalıdır.
–  Fotoğrafı çekilen yapının kısa tarihini, bugünkü durumuna ilişkin bilgileri ve ilçe,
mahalle, sokak ve sokak numarası içeren kısa metnin sol üst köşesinde de aynı rumuz
kullanılmalıdır.
–  Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalı, imzalanmalı, fotoğrafların kayıtlı olduğu
CD, yapının tarihi bilgilerini içeren metin ve katılım formu, üzerinde yarışmacının
rumuzunun yazılı olduğu ayrı bir zarfın içine konulmalı ve fotoğraflarla birlikte zarar
görmeyecek biçimde kapalı olarak aşağıdaki adrese posta ile gönderilmeli ya da elden
teslim edilmelidir. 
–  Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.
–  Yaşar Üniversitesi, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki
sorumluluk kabul etmemektedir.
–  Kurum ve seçici kurul, herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit
edilmesi durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da
değerlendirme dışı tutma yetkisine sahiptir.
–  Fotoğraflar, yarışmacalara iade edilmeyecektir. 
–  Ödül alan fotoğraflar Yaşar Üniversitesi Koleksiyonuna alınacak ve fotoğrafçının adı
belirtilerek gerekli görüldüğü zaman çeşitli basılı ve görsel materyallerde tanıtım
amaçlı kullanılabilecektir. Bu durumda ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
–  Ödül alan fotoğraflar dışında, jürinin sergilenmeye değer bulduğu 40 fotoğraf Bahar
Şenlikleri kapsamında Yaşar Üniversitesi Sergi Salonunda sergilenecektir. 
–  Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
 
 
 
Yarışma Takvimi:
 
Son Katılım Tarihi    29 Nisan 2011
Sonuçların Bildirimi:  06 Mayıs 2011 
(Sonuçlar, belirtilen tarihte www.yasar.edu.tr
adresinde duyurulacaktır.)
Sergi ve Ödül Töreni:    Bahar Şenliği haftasında.
 
   
   
Seçici Kurul:
 
Prof. Gören BULUT
Y.Ü. Rektör Yardımcısı – Sanat ve Tasarım
Fakültesi Grafik Tasarım Böl. Öğr. Üyesi
Prof. Dr. Tayfun TANER     Y.Ü. Mimarlık Fakültesi Dekanı
Doç.Dr.Gülseren ATABEK  
Y.Ü. İletişim Fakültesi 
Görsel İletişim Tasarımı Böl.Bşk.
Yrd.Doç.Dr.Mehmet KOŞTUMOĞLU  D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Üyesi
Öğr.Gör.Erdal MERTER
Y.Ü. Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi – 
YAFOT Danışmanı   
Tayfun KOCAMAN  Fotoğraf Sanatçısı
Tahir ÜN  Fotoğraf Sanatçısı 
 
   
                  
Ödüller:
 
Birincilik Ödülü:  Nikon D31OO 
İkincilik Ödülü:  Nikon Coolpix S570 
Üçüncülük Ödülü:  Nikon Coolpix S220 
 
İletişim:
 
Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü
Selçuk Yaşar Kampusü, Bornova
411 54 84
[email protected]