TARİHİ ESERLERİ TAHRİP EDEN CANLI: LİKEN

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

PROJE AMACI: Likenleri tarihi eserlere verdiği zararı araştırmaktır. Tarihi eserler üzerinde bulunan liken türlerini incelemektir. Likenlerin tarihi eserlere verdiği zararı azaltıcı önlemler ortaya koymaktır.

PROJE HEDEFİ: LİKENLERİN NASIL CANLILAR OLDUĞU VE TÜRLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNUR. TARİHİ ESERLER ÜZERİNDEKİ LİKEN TÜRLERİ İNCELENİRKEN, TARİHİ ZENGİNLİKLERİMİZ DE ÖĞRENİLMİŞ OLUR. TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI SAĞLANIR.

PROJE ÖZETİ: Projemizde ilimizde bulunan tarihi eserlere likenlerin verdiği tahribat ve liken türlerinin incelenmesi üzerinedir. Isparta?da bulunan aya baniya ve aya ıshotya Kiliseleriyle, atabey ilçesinde bulunan seleucia sidera antik kenti ve ertokuş medresesinde incelemelerde bulunmak üzere alan gezisi yaptık. Projemizde likenlerle ilgili inceleme yaparken aynı zamanda tarihi eserlerle ilgili de bilgi edindik. Likenleri tarihi eserler verdiği zararları önlemek için öneride bulunduk.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Likenler, mantarların ve alglerin ortak yaşamasıyla oluşan küçük canlılardır. Ekosistemde önemli roller üstlenirler. Likenlerin tıp alanında kullanımı bulunmaktadır. Ancak likenler tarihi eserler üzerinde, taşların bozulmasını sağlayarak zarar verici etkiye sahiptir. Projemizde, ısparta ilinde bulunan, aya baniya ve aya ıshotya kiliseleriyle, atabey ilçesinde bulunan seleucia sidera antik kenti ve ertokuş medresesinde incelemelerde bulunmak üzere alan gezisi yaptık. İki gezi olarak yaptığımız araştırmamızın ilki keşif, diğeri ise inceleme ve örnek alma şeklinde olmuştur. Diğer çalışmalar ise bilim-sanat merkezinde devam etmiştir. Büyüteç, fotoğraf makinesi ve tarihi eser dışındaki taşlardan örnek almak için çekiçle liken türlerini inceledik.Bulduğumuz liken genusları,Placocarpus, Caloplaca ve Leconara olmuştur. Likenlerin, bilhassa restorasyon geçirmemiş tarihi eserler üzerinde oldukça fazla zarar verdiğini gördük. Çalışmamız esnasında, ilimizdeki tarihi eserler hakkında da bilgi sahibi olduk. Bu tarihi zenginliklerimizin korunmasının bizim için bir borç olduğu düşüncesiyle likenler ve diğer zararlılara karşı nasıl mücadele edileceğini araştırdık. Likenlerin nemli bölgelerdeki yayılışı buraların kuru tutulması gerektiği fikrini ortaya koymuştur. Kaynak:Ali Aslan, 2008. Likenler, Kullanım Alanları ve Kemaliye Likenleri. Not: Çalışmalar, 2008-2009 I.Döneminde yapılmıştır. Fotoğraf üzerindeki tarih yanlıştır. Fotoğraf makinesinde tarih ayarsızdır. Çalışma bitiminde fark edilmiştir.