Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu

Sempozyum Hakkında

Geçmişte yaşanmış olanı ve bu yaşanmışlıkları inceleyen bir disiplin olarak tarih, milletlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için dayandıkları önemli bir noktadır. Dolayısıyla fertler ve toplumlar tarih bilgisinden ve tarih şuurundan soyutlanamazlar.
İşte bu bağlamda tarih bilinci nasıl oluşur, tarih nasıl yazılır, tarih nasıl öğretilir, tarih ve tarihçilik nereye gidiyor? gibi sorulara cevap aramak, bu konuları bütün yönleriyle bilimsel tartışma ortamına taşımak ve araştırma sonuçlarını duyurmak amacıyla farklı disiplinlerden bilim insanlarının katkısıyla uluslararası katılıma açık bir sempozyumun düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyum Konu Başlıkları

Özel Gündem Konusu: Prof. Dr. Halil İNALCIK ve Türk Tarihçiliği
Tarih ve Tarihçilik Konuları
Tarihin Tanımı
Tarih Bilinci
Tarih Felsefesi
Tarih ve Diğer Bilimler
Tarih Yazıcılığı
Modern Dönem Öncesi tarihçilik
Modern Dönemde Tarihçilik
Post Modern Dönemde Tarihçilik
İdeoloji, kültür, sanat ve din unsurlarının tarih ve tarih yazıcılığına etkileri
Türk Tarihçiliği
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tarih Yazıcılığı
Türk Cumhuriyetlerinde Tarih Yazıcılığı
Yerel, Popüler Tarihçilik ve Sözlü Tarih Çalışmaları
Tarih Öğretimi
Tarihsel Okuryazarlık
Medya Kültürleri, Yeni Medya ve Tarih
Tarihçiliğin Geleceği

Düzenleyenler
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Önemli Tarihler
Sempozyum Yeri: İstanbul
Sempozyum Tarihi: Nisan 2017
Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 10 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatılmıştır…
Kabul Edilen Özetlerin (300 kelime) Duyurulması: 5 Ağustos 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih: 14 Kasım 2016
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi: 3 Ocak 2017