TARİH PROJESİ – ORHANGAZİ VE HEMŞİN CAMİ’NİN MİMARİ VE TARİHİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

ORHANGAZİ VE HEMŞİN CAMİ’NİN MİMARİ VE TARİHİ ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Araştırma projesindeki temel amaç Osmanlı Dönemi’ne ait, Çantı tekniği ile yapılan Düzce’nin
Akçakoca ilçesinde bulunan, Çayağzı köyündeki Orhangazi Cami ile Hemşin Köyü’nde bulunan
Hemşin Cami’sinin tarihini araştırmak, aralarındaki benzer ve farklı yönleri ortaya koymaktır.
Orhangazi Cami’sinin temeli çantı tekniği ile oluşturulan dörtgen kasnakla oluşturulmuş ve bu temel taş blokların üzerine oturtulmuştur. Hemşin Cami’sinde de aynı yöntemin kullanıldığı söylenebilir.

Ancak Hemşin Cami’sinde temel taş bloklar üzerine değil taş duvarın üzerine inşa edilmiştir. Bu
yönüyle hem benzerlik hem de farklılık gösterdiği söylenebilir. Orhangazi Cami’si malzeme olarak
büyük ölçüde ahşap kullanılmıştır. Hemşin Cami’sinde ise hem taş mimari hem de çantı tekniği
kullanılmıştır. Hemşin Cami taş ve ahşabın sentezi olarak da kendine has bir üslup oluşturmuştur.

Orhangazi Cami daha az süslemeye sahip iken Hemşin Cami ona oranla daha fazla süslemeye
sahiptir. Orhangazi Cami’sinde tavan göbeği mevcut değilken Hemşin Cami’sinde tavan göbeği
mevcut olup dönemin koşullarına göre zengin bir ahşap işçiliğine sahiptir. Her iki camide de
geometrik motiflerin kullanıldığını söylemek mümkündür. Orhangazi Cami mihrabı Hemşin
Cami’sinin mihrabına göre daha zengin bir ahşap işçiliğe sahip iken Hemşin Cami’sinin mihrabı
hem taştan yapılmış olup hem de daha sade bir görünüme sahiptir.

Yapılan araştırmada Osmanlı Mimarisi’nin yaklaşık 500 yıl geçmesine rağmen gelişerek devam
ettiğini söyleyebiliriz. 500 yıl geçmiş olmasına rağmen Osmanlılar atalarının inşa tekniklerinden
vazgeçmemiş aksine bu tekniğe başka teknikler ekleyerek geliştirmiştir. Çantı tekniğinin aradan
geçen yıllarla birlikte taş işçiliği ile sentezlenmesi Osmanlı Mimarisi için de bir dönüm noktası
olarak kabul edilebilir.

Mehmet HOROZ
Hamza MICIK

Danışman
Kenan ALLAHVERDİ