TARİH PROJESİ – NESNELERİN DİLİNDEN RESİMLERİN YÜZÜNDEN GÖNLE YANSIYAN ÇANAKKALE

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

NESNELERİN DİLİNDEN RESİMLERİN YÜZÜNDEN GÖNLE YANSIYAN ÇANAKKALE

Toplu çarpan yüreklerin gücünün sembolü olan Çanakkale Zaferi, her zaman sahip çıkmamız
gereken değerlerden biridir. Bununla beraber ölüm kalım savaşında en yüce mertebe olan
şahadete eren şehitlerimize, asla tam manasıyla ödeyemeyeceğimiz minnet ve şükran borcumuzu
bir nebze olsun ödeyebilmek için, onların hatırasını en güzel şekilde yaşatmak, gelecek nesillere en doğru ve anlamlı şekilde aktarmak, anlatmak zorundayız. Ortaokul öğrencileri Çanakkale Zaferi’ni okudukları düz metinlerle ve geleneksel öğretim teknikleriyle istenilen düzeyde öğrenememektedir.

Bu durum onların büyük bir zaferi tam manasıyla anlamalarına ve hissetmelerine engel
oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; ortaokul öğrencilerine Çanakkale Zaferi’ni farklı
duyuların (görme, tatma, dinleme, dokunarak hissetme) etkileşimini ve farklı becerileri (resim
yapma, hikâye yazma, şiir dinleme, okuma) kullanarak daha etkili ve kalıcı olarak öğretmektir.

Araştırma, deneysel desenlerden son test kontrol gruplu model doğrultusunda yürütülmüştür.
Deney grubunda “Nesnelerin Dilinden Resimlerin Yüzünden Gönle Yansıyan Çanakkale” adlı
proje kapsamında Çanakkale’de yaşanmış olaylar anlatılırken kontrol grubunda aynı olaylar klasik
yöntemle öğretilmiştir. Araştırmanın evrenini; 2017-2018 öğretim yılında Bursa ili Nilüfer ilçesinde 8’inci sınıfta öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise, tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 10 öğrenci oluşturmaktadır. Bu 10 öğrencinin 5’i kontrol grubu 5’i deney grubu olarak belirlenmiştir.

Verilerin toplanması için Çanakkale’de yaşanan olaylarla ilgili “Akademik Bilgi Testi” hazırlanmış ve bu testin sonuçları ayrıntılı olarak analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken kontrol ve deney grubu ayrımı özellikle belirtilmiştir. Çalışma sonunda ulaşılan bulgulara göre iki grup arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. “Nesnelerin Dilinden Resimlerin Yüzünden Gönle Yansıyan Çanakkale” adlı proje bağlamında Çanakkale’de yaşananları öğrenen öğrencilerin diğer guruba göre daha kalıcı ve nitelikli bir öğrenme süreci geçirdikleri belirlenmiştir.

İlayda AYTEKİN
Rukiye Selin TÜRKKAN

Danışman
Muammer HARDAL

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin