TARİH PROJESİ – MEDENİYETLER OTELLERİ, ANADOLU VE MEZOPOTAMYA

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

MEDENİYETLER OTELLERİ, ANADOLU VE MEZOPOTAMYA

Çocukların her zaman ilgisini çekmeyi başaran ürünlerden bir tanesi resimli öykü kitaplarıdır.
Storyjumper, böyle bir kitabı dijital ortamda hazırlamanıza fırsat veren ve web üzerinde çalışan bir
uygulamadır ( https://www.storyjumper.com/ ). Storyjumper uygulamasına ait olan görselleri ya da
kendi ürettiğiniz görselleri istediğiniz metinlerle bir arada kullanarak bir dijital kitap oluşturabilirsiniz.
Oluşturulan bu kitabı daha sonra bilgisayarınıza indirip e-kitap olarak kullanabileceğiniz gibi sipariş
verip basılı bir kitap olarak da teslim alabilirsiniz.

Bu çalışmada, dijital kitap üretmek için kullanılan Storyjumper web uygulaması ile hazırlamış
olduğumuz tarih kitabı sayesinde beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi konuları arasında
yer alan Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarına ait genel bilgileri eğlenerek öğrenebilmesi
amaçlanmıştır.

Bu amaçla yapılan araştırma, Sosyal Bilgiler dersinde, hazırladığımız “Medeniyetler Otelleri,
Anadolu ve Mezopotamya” isimli resimli kitabın kullanımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin
akademik başarılarına etkisini sınamak üzere “ön test-son test kontrol gruplu” deneme modeline
göre desenlenmiştir. Öntest-sontest kontrol gruplu modelde biri deney, diğeri de kontrol grubu
olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler
yapılmıştır. Araştırmada; bağımsız değişkenin (“Medeniyetler Otelleri, Anadolu ve Mezopotamya”
isimli kitap ), bağımlı değişkenin (akademik başarı) üzerinde etkili olup olmadığı sorusuna yanıt
aranmıştır.

Sonuç olarak “Medeniyetler Otelleri, Anadolu ve Mezopotamya” isimli resimli kitabın öğrencilerin
derse olan ilgisini artırdığı ve akademik başarılarının artmasına katkı sağladığı görülmüştür.

Gaye ARSLAN

Danışman
Selahattin ÖZBUCAK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.