TARİH PROJESİ – MALATYA’DA BATIL İNANÇLAR

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

MALATYA’DA BATIL İNANÇLAR

Kültürün ve inançların özünden bir şey kaybetmeksizin korunması, o milletin milli varlığının
devamında önemli bir etkendir. Geçmişi günümüze bağlayan; günümüzün ise geleceğe ışık
tutmasında önemli yeri olan kültürümüzün tüm unsurları zenginliklerle doludur. Toplumun ve
bireyin yaşamını etkileyen ve yönlendiren en önemli unsurlardan olan halkın batıl inançları da bu zenginliklerimizden birisidir. Bu projede; insan hayatının üç önemli dönemi olan doğum, evlenme ve ölüm dönemleri ile ilgili Malatya halkının batıl inançlarını tespit etmek amacıyla 6 aile büyüğüyle sözlü tarih çalışması yapılmıştır. Yapmış olduğumuz literatür taramaları ve görüşmeler dışında sosyal medya adreslerinde “Malatya’nın Eski Aileleri ve Aile Fotoğrafları” grubu üyelerinden 950 yorum yapılmış, gerekli eleme sonucunda 165 tane konu ile ilgili veri elde edilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek raporlaştırılmıştır.

Malatya halkının İnsan hayatının üç önemli dönemi olan doğum, evlenme ve ölüm dönemleri ile ilgili
toplam 165 batıl inançtan, doğum dönemi ile ilgili toplam 100, evlenme ile ilgili 32 batıl inanç tespit edilmiştir. Ayrıca ölüm ile ilgili bazı batıl inançların varlığı da yine verilen cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir. Bu başlıkta da toplam 33 batıl inanca ulaşılmıştır. Yapmış olduğumuz literatür taramalarında, batıl inançları tespite yönelik çalışmaların yer aldığı ancak var olan çalışmaların Malatya halkının batıl inançları özeline odaklanmadığı görülmektedir. Bu alanda araştırmaların yapılması Malatya kültürünün bu kısmının da aydınlatılmasına imkan verecektir.

Sara Gökçehan TULUM
Tahsin Behiç ŞAMDANCI

Danışman
Arzu BOZDAĞ TULUM