TARİH PROJESİ – GAZİANTEP BAKIRCILIĞINDA KULLANILAN MOTİFLERLE BİZ GENÇLERDEN SİZLERE MEKTUP VAR

12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması – TÜBİTAK
TARİH PROJESİ

GAZİANTEP BAKIRCILIĞINDA KULLANILAN MOTİFLERLE BİZ GENÇLERDEN SİZLERE MEKTUP VAR

Bakırcılık ilimizde kültürel, turistik, ekonomik, sosyal açıdan önemli geleneksel el sanatlarımızdandır.

Günümüz dünya koşulları, bu sanatın giderek önemini kaybetmesine neden olmaktadır. Özellikle yeni
kuşaklarda ilgisizliğin üst düzeyde olması el sanatlarımızın nesilden nesile aktarılması konusunda
bizleri endişelendirmektedir. Çalışmamıza “bakırcılığa karşı okulumdaki ortaokul öğrencilerinin olumlu tutum sergilemelerine nasıl katkıda bulunabilirim” sorusuyla başlanmış, literatür taramaları, alan çalışmaları yapılmıştır. Bakırcılıkta kullanılan motiflerden; boyama sayfaları, mandala, Posta Pulu, Posta Sanatı (Mail Art) örnekleri oluşturularak bakırcılığa dikkat çekmek, önemini yeni nesle erken yaşta kavratmak, disiplinler arası çalışmalarla öğrencilerimizde farkındalık yaratmak, değerlerimize sahip çıkma bilincini kazandırmak, kalıcı olmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bakır motifleriyle yaptığımız uygulama çalışmalarının daha önce yapılmamış olması, projemizin özgünlüğünü sağlamaktadır.

Bakır süslemelerindeki motiflerden oluşturulacak zarflarla, günümüzde yeni neslin hastalığı olan cep telefonundan anlamsız mesajlaşmalar yerine mektuplaşma okulumuzda yeniden canlandırılacaktır.
Çalışmamızda doküman analizleriyle nitel yöntem, ön test-son testle nicel yöntemin kullanılmasıyla
karma yöntem uygulanmıştır. Araştırma, literatür tarama, toplanan bilgileri projeye aktarma,
gözlem, görüşme gerçekleştirilmiştir.

Projemiz sonunda öğrencilerimizde hedeflediğimiz farkındalık ve bilinçlendirme oluşturulmuştur. Posta sanatıyla hazırladığımız zarflardaki mektupların yurt içine-yurt dışına postalanmasıyla çalışmamız ulusal ve uluslararası boyut kazanmış, zarfların nereden bulunabileceği sorularıyla sıkça karşılaşılmıştır.

Yapılan görüşmelerde bakır ustalarının, çıraklıktan geldikleri, çoğunun emeklilik yaşının geldiği
görülmüş, Bakırcılar Çarşısı’nda genç çalışanlara rastlanmamıştır.

Posta pulu çalışması 2018-2019 yılı içerisinde basılması için PTT Genel Müdürlüğüne sunulacaktır.
Bakırcılığın devam ettiği diğer illere projemiz tanıtılacak, zarflar valiliğe, kültür müdürlüğüne
sunularak kullanılıp kullanılamayacağı araştırılacak, boyama kitabı, kitap ayracı, not defteri,
takvimle daha çok kişiye ulaşılacaktır. İlimizin endemik bitkileri bakırlara işlenebilir. Çalışma
uluslararası kongrede sunulacaktır.

Ezel Öykü ŞENGÜL

Danışman
Mehmet BOZBAŞ