Tarih Örnek Proje Konuları

•  XIII. yüzyılda Anadolu Selçukluları’nda şehirleşme
•  Türkler’in Anadolu’yu fethi ve yerleşmeler (Kırsal ve kentsel kesimde nüfus ve
     iskan)
•  Ortaçağ Türkiye’sinde Türk-Bizans sınırında toplumsal yapı ve yaşam
•  Erken OsmanIı toplumunda sosyal tabakalar
•  İlkçağlardan günümüze Anadolu’da kentsel yerleşim süreci (tek bir kent
örneğinde)
•  İlkçağlardan bugüne Anadolu’da kırsal yerleşim süreci (tek bir köy örneğinde)
•  Osmanlı çağında Anadolu ticaret yolları
•   Osmanlı çağında Rumeli ve Anadolu askerî sefer yolları
•   Tanzimat dönemi yenileşme çabalarının Osmanlı taşrasına yansımaları (tek bir
il örneğinde)
•   Osmanlı taşrasında ayanlar (tek bir ayan ailesi örneğinde)
•   Osmanlı yenileşmesinin mimari alandaki yansımaları
•   Yenileşme döneminde çeviri edebiyatı ve Türk edebiyatına etkileri
•   Osmanlı yenileşme döneminde bilimsel faaliyetler
•   Yakın geçmişle ilgili sözlü tarih araştırmaları