Tarih Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerine Burs Veren Kurum ve Kuruluşlar

üniversite öğrenci bursları
Üniversite Bölüm Bursları

Tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine burs veren kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Devlet kurumları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
 • Özel kuruluşlar: Şirketler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve dernekler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen tarih öğretmenliği bölümü öğrenci bursları, Türkiye genelindeki tüm tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine açıktır. Burs başvuruları, YÖK’ün internet sitesinden yapılmaktadır.

TÜBİTAK tarafından verilen tarih öğretmenliği bölümü öğrenci bursları, akademik başarıları ve araştırma potansiyelleri yüksek olan öğrencilere verilmektedir. Burs başvuruları, TÜBİTAK’ın internet sitesinden yapılmaktadır.

MEB tarafından verilen tarih öğretmenliği bölümü öğrenci bursları, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilmektedir. Burs başvuruları, MEB’in internet sitesinden yapılmaktadır.

Özel kuruluşlar tarafından tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine burs veren kurumlar şunlardır:

 • Şirketler: Eğitim şirketleri, özel sektör şirketleri
 • Sivil toplum kuruluşları: Tarih Derneği, Tarih Öğretmenleri Derneği (TÖD), Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Vakıflar ve dernekler: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK), Tarih Vakfı, Vehbi Koç Vakfı (VKV)

Şirketler, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar tarafından verilen tarih öğretmenliği bölümü öğrenci bursları, genellikle belirli kriterleri taşıyan öğrencilere verilmektedir. Bu kriterlerin arasında akademik başarı, maddi durum, sosyal sorumluluk projelerine katılım ve çalışma deneyimi yer almaktadır. Burs başvuruları, ilgili kuruluşun internet sitesinden veya doğrudan kuruluşa yapılmaktadır.

Tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine burs veren kurum ve kuruluşlar, burs miktarları ve başvuru tarihleri konusunda değişiklik gösterebilmektedir. Burs başvuruları hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili kurum veya kuruluşun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine burs veren bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır:

 • Eğitim Yayıncılığı
 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK)
 • Tarih Vakfı
 • Vehbi Koç Vakfı (VKV)
 • Türk Eğitim Vakfı (TEV)
 • Türk Eğitim Derneği (TED)
 • Anadolu Vakfı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)

Bu kurumların burs başvuruları genellikle yaz aylarında yapılmaktadır.

Tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine burs veren kurum ve kuruluşlar, çeşitli burs programları sunmaktadır. Bu burs programları, öğrencinin eğitim masraflarını karşılamaya yardımcı olmak amacıyla verilmektedir. Burs başvuruları, genellikle öğrencinin akademik başarısını, maddi durumunu ve sosyal sorumluluk projelerine katılımını dikkate alarak değerlendirilmektedir.

Tarih öğretmenliği bölümü öğrencilere burs veren bazı kurum ve kuruluşlar, burs başvurularında aşağıdaki kriterleri dikkate almaktadır:

 • Akademik başarı: Öğrencinin akademik başarısı, burs başvurularında en önemli kriterlerden biridir. Burs veren kuruluşlar, genellikle öğrencinin genel not ortalamasını, mezuniyet derecesini ve derslerde aldığı notları dikkate almaktadır.
 • Maddi durum: Öğrencinin maddi durumu, burs başvurularında göz önünde bulundurulan bir diğer kriterdir. Burs veren kuruluşlar, genellikle öğrencinin ailesinin gelir durumunu ve öğrencinin eğitim masraflarını karşılayabilme yeteneğini dikkate almaktadır.
 • Sosyal sorumluluk projelerine katılım: Öğrencinin sosyal sorumluluk projelerine katılımı, burs başvurularında değerlendirilen bir diğer kriterdir. Burs veren kuruluşlar, genellikle öğrencinin sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katıldığını ve topluma faydalı işler yaptığını görmek istemektedir.
 • Çalışma deneyimi: Öğrencinin çalışma deneyimi, burs başvurularında değerlendirilen bir diğer kriterdir. Burs veren kuruluşlar, genellikle öğrencinin iş hayatında deneyim kazandığını ve mesleki becerilerini geliştirdiğini görmek istemektedir.

Tarih öğretmenliği bölümü öğrencilerine burs veren kurum ve kuruluşlar, burs başvuruları için gerekli belgeleri ve koşulları web sitelerinde yayınlamaktadır. Burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, ilgili kurum veya kuruluşun web sitesini ziyaret ederek gerekli bilgileri edinebilirler.