Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu

Sempozyum
Sempozyum

Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu

(10 – 12 Mayıs 2018 / MUŞ)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliği; Muş Valiliği ve Muş Belediyesi’nin katkıları ile 10-12 Mayıs 2018 tarihlerinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilim adamlarının katılımı ile “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu” Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesinde icra edilecektir.

Muş, tarihi ile Anadolu topraklarına giriş kapısı olma niteliği taşırken çok çeşitli kültürel yapısı ile Anadolu’nun tüm renklerine ev sahipliği yapmaktadır. Tarihî ve coğrafî zenginlikleri, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerleri ile birçok bilim adamının dikkatini çekmekte, buna bağlı olarak bu alanda yapılan çalışmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. “Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu” ile Muş’a yönelik çalışmalardan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fayda sağlanması beklenmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu’nun amacı, geçmişten günümüze Muş’un tarihî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını inceleyen araştırmacılara çalışmalarını sunabilecekleri; ulusal ve uluslararası düzeyde seslerini duyurup kendilerini tanıtabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

1. TARİHÎ VE COĞRAFÎ AÇIDAN MUŞ
-Muş’un Coğrafyası-Muş’un Jeopolitik Konumu-Muş Ovası ve Muş’un Bitki Örtüsü-Arkeolojik ve Antropolojik Açıdan Muş-Kent ve Şehir Mimarisi-Muş’un Sosyo-Kültürel ve Politik Tarihi-Geçmişten Günümüze Muş’ta Eğitim ve Sağlık-Ermeni Meselesi Bağlamında Muş ve Çevresinde Yaşanan Olaylar

2. MUŞ’UN İDARÎ VE SİYASÎ YAPISI
-Muş’ta Mülki İdare ve İdareciler-Muş’ta Yerel İdare ve İdareciler-Muş’ta Gönüllü Kuruluşlar

3. MUŞ’UN EKONOMİK YAPISI
-Geçmişten Günümüze Muş’ta Kamu Yatırımları-Muş’ta Tarım ve Hayvancılık-Muş’ta Sanayileşme ve Kalkınma Çabaları-Tüketim, Yoksulluk, İşsizlik-Muş’un Turizm Potansiyeli; Problemler, Çözüm Önerileri

4. MUŞ’UN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISI
-Muş’ta Sosyo-Kültürel Yapı ve Sosyal Hayat-Muş’ta Edebiyat ve Sanat-Muş’ta Geçmişten Günümüze Spor-Muş’un Tarihî Şahsiyetleri-Muş’ta Nüfus Hareketleri-Üniversite-Şehir İlişkisi

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

Özet Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum, yurt içinden ve dışından konuyla ilgili akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımlarına açıktır. Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerileriyle birlikte başvuru formu ve Taahhütname imzalanarak ve ekli dosya olarak 01 Aralık 2017 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. İmzalı taahhütnamesi ve başvuru formu olmayan başvurular işleme alınmayacaktır. Bildiri önerileri Sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Kurul üyelerinin yapacağı değerlendirmeler kabul/şartlı kabul/ret biçiminde olacaktır. Kabul edilen özet bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için
23 Mart 2018 tarihine kadar tam metinlerin gönderilmesi istenecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyum sonrasında sunulan bildiriler Sempozyum Bildiriler Kitabı’nda yayınlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tam Metin Gönderme

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin yazım kurallarına uygun biçimde Word dosyası halinde 23 Mart 2018 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

Bildiri Tam Metni Yazım Kuralları

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
  4. Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  5. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  6. Metin içerisinde kaynak gösterilecek ise parantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Çaycı, 2002:520) şeklinde, dipnot olarak gösterilecek ise Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde-makale ise tırnak içinde ve italik), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
  7. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  8. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki resimler ayrıca CD’ye kaydedilerek gönderilmelidir.
  9. Bildiri metinleri 8 ile 16 sayfa arasında olmalıdır.

 

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. Nu: 19

06520 Balgat ANKARA/TÜRKİYE

Belgegeçer : +90 312 2855527 / Tel: +90 312 2855512- 2856511

E-posta: [email protected]

Web: http://www.atam.gov.tr

SEMPOZYUM TAKVİMİ
Sempozyum duyurusunun ilanı 22 Eylül 2017
Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 01 Aralık 2017
Kabul edilen özetlerin bildirimi 15 Aralık 2017
Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih 23 Mart 2018
Sempozyum kesin programının ilanı 13 Nisan 2018
Sempozyum 10-12 Mayıs 2018
Basılacak bildiriler için son gönderim tarihi 1 Temmuz 2018
Sunulan bildirilerin elektronik ortamda yayımlanması Temmuz-Aralık 2018

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin