Tarih, Hukuk, Ekonomi ve İletişim Öğrencilerine Burs

burs üniversite
öğrenci bursu

Vakfımız, üniversitelerin Tarih, Hukuk, Ekonomi ve İletişim bölümlerinde okuyan ancak maddi olanakları yetersiz başarılı kız öğrencilerimize burs desteği sağlayacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimiz 01 Ekim’e kadar internet sitemizden burs başvuru formunu indirip, gerekli bilgileri doldurarak sitemizde yer alan “Burslar” kategorisi sekmesi üzerinden başvuru formunu tarafımıza ulaştırabilecektir.

BURS BAŞVURU KOŞULLARI

● T.C. Vatandaşı olmak

● Üniversitelerin Tarih, Hukuk, Ekonomi ve İletişim bölümlerinde eğitimine devam eden kız öğrenciler, (Lisans – Yüksek Lisans)

● Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler için %100 burs hakkı kazanmış olmak,

● Başka bir vakıf, kamu kuruluşu ya da özel kurumdan burs almamış olmak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınmış ve daha sonra geri ödemesi yapılacak olan öğrenim kredisi hariçtir.)

● Ara sınıflar için; genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,

● Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak. (Hazırlık sınıfları başvuruya dahil değildir.)

BURSUN SÜRESİ

Burslar, 8 ay (15 Kasım – 30 Haziran boyunca) için ödenir.

BURSUN MİKTARI

Lisans öğrencileri için burs miktarı aylık 550 TL, Yüksek Lisans öğrencileri için burs miktarı aylık 1,100 TL’dir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

Burslar 8 ay boyunca aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için başvurudaki şartların devam etmesi gereklidir.

BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı ilk haftası ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

BURS DEVAM KOŞULLARI VE KESİLMESİ

Her öğretim yılının ders yılı sonunda öğrencilerin başarı durumları takip edilecektir. Bursiyerlerden beklenen başarı kriteri sağlandığı sürece bursları devam eder.

Devam koşulları;

* Yıl sonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 4 üzerinden 2,5 olması,

* Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,

* Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,

* Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,

* Disiplin cezası almamış olmak,

Aşağıdaki durumlardan bir veya bir kaçı tespit edilen öğrencilerin bursları kesilir.

* Yanlış beyan

* Sınıf veya dönem tekrarı

* Ailenin ve öğrencinin ekonomik durumuna ilişkin gelişme

* Vakıf tarafından istenilen belgeleri belirtilen tarihlerde iletmeme

* Kayıt sildirme veya dondurma

* Adli hüküm

* Disiplin cezası

* Vefat

*Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN TEMİN ETMESİ GEREKEN EVRAKLAR

● Burs Başvuru Formu (Fotoğraf yapıştırılarak, mavi tükenmez kalem ile doldurularak gönderilecektir.)

● Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösteren YKS Belge örneği (e-devlet veya ÖSYM’den alınabilir)

● Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci Belgesi (e-devletten alınabilir.)

● Kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi,

● 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve formda ilgili noktaya yapıştırılmalıdır.)

● Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devletten alınabilir.)

● Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)

● Anne – Baba gelir durumunu gösteren belgeler. (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne baba için Sosyal Güvenlik kurumundan çalışmadıklarına dair belge. (İlgili belgeler kurum veya e-devlet üzerinden alınabilir.)

● Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği,

● Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi,

● Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi,

● Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi,

www.demirkentegitimvakfi.com