Tanpınar Roman Yarışması

KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmanın son başvuru tarihi 3 Nisan 2015’dir. Postadan kaynaklı gecikmeden belediyemiz sorumlu değildir. Eserler iade edilmeyecektir.
2. Yarışmaya katılacak eserler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
3. Yarışmaya yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.
4. Tanpınar Edebiyat Yarışması’ndan daha önce ödül alanlar katılamaz.
5. Katılım bir(1) eserle sınırlandırılmıştır, sayfa sınırlaması yoktur.
6. Yarışmada genel veya özel herhangi bir konu belirlenmemiştir. Yazar her türlü konu ve türde yazmakta serbesttir. Eserler Türkçe olarak yazılacak.
7. Her yarışmacı eserini 7 nüsha olarak çoğaltılmış halde ve bununla birlikte metni içeren cd’yi aşağıdaki adrese elden veya postayla gönderecektir.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü:
Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 BURSA

8. Yarışmacılar gerçek isimleriyle değil rumuzla katılacaklardır. Bu nedenle eserin üzerinde(veya herhangi bir sayfasında) gerçek kimlik bilgileri yer almayacak, bunun yerine rumuz kullanılacaktır. Yarışmacının ad, soyad, telefon(cep, ev, iş), adres ve e-mail bilgilerini içeren bilgiler, kapalı bir zarf içinde gönderilecektir.
9. Eserler; Prof. Dr. Abdullah UÇMAN başkanlığındaki; Prof. Dr. Handan İNCİ, Prof. Dr. Mehmet TEKİN, Alim KAHRAMAN, Cem KALENDER, Metin Önal MENGÜŞOĞLU ve İhsan DENİZ’den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.
10. Yarışmada dereceye girenlerden; birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 7.500 TL, mansiyon kazanan yarışmacılara ise 3.000’er TL ödül verilecektir.(Toplam 2 mansiyon)
11. Sonuçlar 22 Mayıs 2015 tarihlerinde açıklanacak, ödüller ise düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.
12. Jüri’nin yayımlanmaya uygun bulduğu eser veya eserler kitaplaştırılacak. Yayımlanacak eser veya eserler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecek. Ancak, yayın ve dağıtım hakkı bir yıl süreyle 1. basım için geçerlidir. 1 yıl sonra, eserin basım, yayım ve dağıtım hakkı yazara geçer.
13. Yarışmaya, Bursa Osmangazi Belediyesi mensupları ile Seçici Kurul üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamazlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin

Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (0224 270 70 42)

E-mail Adresi: kultur@osmangazi.bel.tr