TAMKARE OLMAYAN SAYILARIN KAREKÖKÜNÜ BULALIM

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:ÇORUM / İSKİLİP

OKUL ADI: Yavu Köyü Ahmet Hamid Çağıl İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Betül Taşkın – Talip Doğan

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Tuba Sağır

PROJE AMACI:
Tamkare ifadelerden faydalanarak, tamkare olmayan sayıların karekökünü bulma.

PROJE HEDEFİ:
BİR KENARI TAMSAYI OLAN KARELERİN ALANLARINDAN FAYDALANARAK, TAMKARE OLMAYAN SAYILARIN KAREKÖKÜNÜ BULMADA FARKINDALIĞI ARTIRMABİLME. TAHMİN ETMEDE FARKLI STRATEJİLERİ KULLANABİLME PROJENİN SUNUMU AŞAMASINDA GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU BECERİSİNİ GELİŞTİREBİLME.

PROJE ÖZETİ:
Projemizde,tamkare ifadelerden faydalanarak tamkare olmayan sayıların yaklaşık değerini hesaplayabildiğimiz bir formül bulduk.Bu formülle tahmin ederek bulduğumuz tamkare olmayan sayıların kareköklerini karşılaştırabilir ve tahmin etmede kullandığımız stratejileri geliştirebiliriz.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Projemiz, tahmin ederek yaklaşık sonucunu bulduğumuz tam kare sayıların kareköklerini hesaplamada farklı bir yöntem var mıdır? Sorusunu kendimize sormamızla başladı. Kareköklü sayıların tanımından yola çıkarak alanları belli karelerin bir kenar uzunluklarını hesapladık, tamkare olmayan alanların bir kenarlarının rasyonel sayı olmadığını gördük, bu irrasyonel sayıların yaklaşık değerlerini hesaplamada şu yöntemi izledik: tam kare olmayan sayıyla ifade edilen alanı arasına alacak iki tam kare alan belirledik. Küçük tam kare alandan kesinlikle büyük olduğunu gördük. O zaman bir kenarı da küçük tam kare alanın bir kenarından büyük olacaktır sonucuna vardık. Ne kadar büyük olduğu sorusunu kendimize sorduğumuzda her bir tam kare alanlar aralığı için farklı olduğunu gördük, aradaki farkı bulmanın yetmeyeceğini anladık ve hangi oranda büyümüş sorusuna cevap aramaya başladık. Yüzde yüz büyüyebileceği alanı büyük tam kare alandan küçük tam kare alanı çıkararak bulduk, daha sonra bizim karekökünü hesaplamak istediğimiz tam kare olmayan sayının bu büyüyebileceği alanda ne kadar büyüdüğünü bulabilmek için küçük tam kare alandan farkına baktık. Bu farkı yüzde yüz büyüyebileceği alana oranlayarak ne kadar büyüdüğünü hesapladık. Küçük tam kare alanın kareköküyle yani bir kenar uzunluğuyla büyüme oranını toplayarak tam kare olmayan ifadenin karekökünü hesaplamış olduk. Projemizin konusunu belirledikten sonra veri toplamaya üç hafta projemizi geliştirmeye on iki hafta süre belirledik. Danışman Öğretmenimizin rehberliğinde belirlediğimiz sürede projemizi hazırladık.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Proje Yarışması
Bu Benim Eserim
Fen ve Teknoloji Projesi
Matematik Projesi