TAM BUĞDAY UNU EKMEĞİ SUNUM YARIŞMASI

KÜTAHYA GAZİ KEMAL BİLİM VE SANAT MERKEZİ “OBEZİTE BİTTİ-KANSER GİTTİ  SAĞLIKLI YAŞAMDA   TAM BUĞDAY UNU YETTİ”  KONULU SUNU YARIŞMASI
ÖZEL ŞARTNAMESİ

1. KONU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilköğretim TAM BUĞDAY UNU EKMEĞİ  Sunum Yarışması düzenlenecektir.
Yarışma tüm ilköğretim okullarına açıktır.
2. YARIŞMANIN AMACI: Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları doğrultusunda Türkçeye olan ilgiyi artırmak, öğrencilerin dil seviyesini görmesini ve dili doğru, etkili kullanmasını sağlamak; öğrencinin özgüvenini geliştirmek, kendini ve okulunu temsil etmesine yardımcı olmak; yeni müfredatlara paralel olarak öğrencinin eleştiren, soran, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bağımsız iş yapabilen, proje üretip sunabilen duruma gelmesini sağlamak; öğrencinin teknolojik gelişmeleri takip edebilen, teknolojiyi kullanabilen, teknolojiyle üretebilen konumuna gelmesine yardım etmek; öğrencinin güzel sanatlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, estetik zevk ve yaratıcılığını geliştirmek; öğrencinin düşünen, rekabet eden, rekabeti centilmence sürdürebilen, özgün eser ortaya koyabilen, kendini özgürce ifade edebilen, özgüven sahibi bireyler olmalarını desteklemektir. Bu bağlamda yarışma,  bilinçli beslenme de “TAM BUĞDAY UNU’ndan yapılan sağlıklı ekmeğin önemini öğrencilere anlatmak, tüm bireylerde kelebek etkisiyle farkındalık yaratmak,”Bir Öğrenci Öğrenir Bin Aileye Öğretir” sloganıyla çağın hastalığı olan OBEZİTE, ve kalın bağırsak kanserini minimuma indirmektir. Bir günde çöpe atılan 5 Milyon ekmeğin – 500 bin ton buğdayın- çöpe atılmayıp hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomiye kazandırılmasında öğrencilerde sorumluluk bilinci uyandırmak, yine beyaz ekmeğe göre çok daha besleyici ve üç kat daha fazla doyurucu-beş kat daha uzun süre bayatlamayan TAM BUĞDAY UNU EKMEĞİ’nin kullanımının öğrencilerin katkı ve sorumluluğu ile  tüm ülke insanına yaygınlaştırmak. Ülke insanımızın “SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİN ARTIRMAK ”, Türk kültüründe-örf ve ananelerinde müstesna bir yere sahip olan nimet bilinen olarak “EKMEK” kavramının anlamının yeni nesillere gelecek kuşaklara aktarmak amacını gütmektedir.
   3. YARIŞMANIN KAPSAMI:   Bu özel şartname yukarıda konusu ve amacı belirtilen sunum yarışmasının şartlarını, başvuru şeklini, ödüllerini, yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.
4. YASAL DAYANAK: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 22. Maddesi ve sosyal etkinliklerin amacına uygun olarak düzenlenmiştir.
“Madde 22- Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerine güven duyabilmelerine, sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olabilmelerine, bilimsel düşünce ve inceleme alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenlenir.”
Bu yarışmada, yönetmelikte belirtilen aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir:
a. Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme
b. Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme
c. Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme
d. Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme
e. Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme
f. Teknolojiyi etkin biçimde kullanabilme
g. Sağlıklı ve bilinçli beslenmeyi alışkanlık haline getirme
h. Türk kültürünü ve medeniyetini tanıyabilme
i. Öğrencinin ilgi ve istidatlarını ortaya çıkarabilme
5. BAŞVURULAR:
1. Tüm başvuru işlemleri okul müdürlüklerince 06.04.2012 Cuma saat 24.00’a kadar yapılmalıdır. Bu tarih-saat dışında ulaşan eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.
2. Başvurular sunubilsem@gmail.com veya sunubilsem@hotmail.com elektronik posta adreslerine yapılmalıdır.  Bunun dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir.
6. SONUÇLARIN DUYURULMASI: Yarışmanın sonuçları Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezinin resmi web sitesi www.gazikemalbilsem.net adresinden 18/04/2012 Çarşamba günü duyurulacaktır.
7. ÖDÜLLER:

Derece Ödül
Birinci Öğrenci ve Danışman Öğretmene Netbook
İkinci Öğrenci ve Danışman Öğretmene Dijital Fotoğraf Makinası
Üçüncü Öğrenci ve Danışman Öğretmene Harici Hard Disk

Sıralamada İlk 10 dereceye girene  öğrencilerimize Türk Zeka ve Strateji  oyunu “MANGALA” seti hediye edilecektir.
NOT: Ödül töreni 23 NİSAN 2012 Pazartesi günü saat 14.00’da Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacaktır. İlk üçe giren öğrencilerin yol masrafları (Otobüs ya da tren ücreti) ve    Kütahya Hilton Garden Inn’de bir günlük konaklamaları merkezimiz tarafından  karşılanacaktır.

GENEL ESASLAR:
1. Yarışmaya tüm ilköğretim öğrencileri katılabilir.
2. Yarışmanın dereceleri Kütahya İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN belirleyeceği bir komisyon tarafından tespit edilecektir.
3. Yarışmaya her öğrenci en fazla bir sunu ile katılabilir.
4. Danışman öğretmen, birden fazla öğrenciye danışmanlık yapabilir. Ancak bir öğrencinin birden fazla danışmanı olamaz.
5. Yarışmada içerik, estetik, noktalama-imla, müzik, gibi başlıklar belirleyici olacaktır.
6. Yarışmada sadece Microsoft Power Point veya Sun Open Office Impress programlarından birisi kullanılabilir.
7. Yarışmaya gönderilen eser, en fazla 20 sunu (slayt) olabilir. Sunuların boyutu en fazla 20 MB olmalıdır.
8. Sunumda sadece eserin başlığı ve eser sahibinin rumuzu yer alacaktır. Hiçbir şekilde yarışmacıyla ilgili bilgi veren ibare olmayacaktır.
9. Yarışmacının bilgileri ve yarışmaya katılan sunu aynı maille gönderilmelidir. Yarışmacı bilgileri ayrı bir word dosyası olarak eklenmelidir. (Bu dosyada (Rumuz, Ad, Soyad, İl, İlçe, Okul, Sınıf, No, Telefon, E-posta adresi, Danışman Öğretmenin adı soyadı bulunmalıdır.)
10. Bütün eserler mail yoluyla sunubilsem@gmail.com veya sunubilsem@hotmail.com elektronik posta adresine gönderilecektir. Yarışmada posta yoluyla eser kabul edilmeyecektir.
11. Yarışmaya gönderilen eserlerin her türlü sorumluluğu, eser sahibi ve gönderene aittir.
12. Yarışmacılar bu şartnamede belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.
13. Yarışmacıların eserleri, eser sahiplerinin izni olmadan herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.
14. Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.
YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ:
Mustafa ÇOLAK    505 3468357
Ali KAVAKLI              505 4541893
Fatih BOZYİĞİT          505 6684046
Mehtap ALTUN            5412328686
Ceylan ÇELİK              555 6757785
Mahmut YALDIZ        5442537934

Kütahya Gazi Kemal Bilim ve Sanat Merkezi :274 223 62 93
İnternet Adresi   :www.gazikemalbilsem.net
E-posta Adresi   :kutahyabilsem2008@hotmail.com
Adres     :Adliye Karşısı Mahvel Sokak  Merkez- KÜTAHYA

Mustafa ÇOLAK                          Ali KAVAKLI                                     Ceylan ÇELİK
                       
 Müdür Yardımcısı                      Türk Dili ve Edb.Öğr.                              Matematik Öğr.
         

Fatih BOZYİĞİT                        Mahmut YALDIZ                                 Mehtap ALTUN
                                                        
Fen  ve Tek. Öğr.                      Bilgisayar Öğrt.                                        Fen ve Tek. Öğr.

 
U Y G U N D U R
20/12/2011
Murat Fazıl AKKOÇ
Merkez Müdürü