TAKI TASARIM YARIŞMASI 2012

MÜCEVHER IHRACATÇILARI BIRLIGI (JTR) 2012 TAKI TASARIM YARIŞMASI SARTNAMESI

1- YARISMANIN KONUSU :

Yarismanin Temasi : Çagdas Yorum Ile Geleneksel Türk Mücevheri
Üzerinde yasadigimiz Anadolu topraklari tarih öncesi çaglardan bu yana birçok uygarligin besigi ve essiz el isçiligi ile taki sanatinin merkezi olmustur. Anadolu kültür mirasi, Orta Asya’da yasamis Türkmen, Özbek gibi Türk boylarinin günümüzde hala ürettikleri takilar, Selçuklu, Osmanli Döneminden günümüze uzanan köklü taki kültürümüz, dünyada esi bulunmayan Kapaliçarsi mücevher birikimimizin çagdas tasarim anlayisi ile yaratici bir biçimde yeniden yorumlanmasi yarismanin ana esasidir.

Yarışmaya, bu tema kapsamında değerli maden ve değerli taşlardan imal edilebilecek şekilde tasarlanmış tasarım başvuruları kabul edilecektir.

2- AMAÇ:

Mücevher tasarımı nda yaratıcılığı teşvik ederek çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için platform yaratmak

Geleneksel mücevherin bir hazine gibi korunması ve çağdaş bir biçimde tasarlayıp yorumlanarak gelecek nesillere ve dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak

Genç, başarılı, yaratıcı, dinamik tasarımcıların sektöre kazandırılmasına  katkıda bulunmak.

3- ORGANİZASYON:

Yarışma; İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından düzenlenmektedir.

4- KATILIM KOŞULLARI:

Katılımcıların T.C. vatandaşı olması ve yurt dışına çıkış engeli bulunmaması yarışmanın ön şartıdır.

a.    Yarışmaya serbest takı tasarımcıları, kuyum işinin herhangi bir kolunda faaliyet gösteren meslek sahipleri, üniversitelerin güzel sanatlar ve takı tasarım bölümü öğrencileri katılabilir

b.   Tasarımların daha önce başka bir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı bırakılır.

c.   Eserlerde; ağırlıklı olarak değerli maden ve yanında istenilen farklı materyal kullanılabilecektir. Fildişi, kaplumbağa kabuğu gibi soyu tehlike altında olan hayvanlara ait parçalar kullanılamaz.

d.  Yarışmaya katılan her tasarımın özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, eser yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

e.  Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.

f.   İMMİB personeli, görevden çekilmiş olsalar bile seçici kurul asil üyeleri, yedek üyeleri ve yarışma raportörleri ile bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde,  söz konusu proje yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül verilmişse, İMMİB Genel Sekreterliği’nce ödülü geri alınır.

g.  Yarışmayı kazanan kişilerden gerekli görüldüğü takdirde tasarımlarını jüri önünde çizmeleri istenebilir.

h.      Yarışmaya katılanlar, Şartnameyi ve yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar.

5- KATILIM FORMATI:

Yarışmaya aşağıdaki yönergeler izlenerek kayıt yapılması gerekmektedir.

A        Online Başvuru: Yarışma katılımcıları, www.jtr.org.tr adresinde yer alan linkten, yarışma başvuru formunu online olarak dolduracaklardır. Katılımcılara,  sistem tarafından her bir başvuru için özel olarak üretilen rumuz verilecektir. Tasarımlar bu rumuzları taşıyan zarflarla yarışma kuruluna iletilecek, yarışmacılar bu yolla yarışmaya katılacaklardır. Online başvurusunu, süresi içinde yapmayanların eserleri yarışmaya kabul edilmeyecektir.

B        Başvuru Formu: Online başvuru formu doldurulduktan sonra, sistemce oluşturulan başvuru formunun yazıcı çıktısı katılımcı tarafından alınmalı ve imzalanmalıdır.

C         Sunum: Tasarımlar; 3 pafta halinde A3 boyutunda renkli çizim olacaktır. Kalınlığı 5 mm’yi aşmayan fotoblok destegi ile pafta haline getirilmelidir.
Paftalardan:
1. pafta: Artistik çizim (sol sunum) paftası olacaktır.
2. pafta: Ürünün teknik çözümlemesinin yapıldığı, teknik üretim yöntemlerinin belirtildiği ve bağlantı ya da kilit sistemlerinin çözümlenmiş olarak sunulduğu pafta olacaktır.
3. pafta: Tasarımın esinlenme/çıkış noktasının anlatıldığı öykü panosuna bu kısımda yer verilecektir.
Paftaların arka sağ üst köşesine online başvurudan alınan rumuzların yazılması gerekmektedir. Tasarımı destekleyen yukarıdaki maddelere ek olarak her türlü sunum öğesi kabul edilecektir. Ayrıca bir CD’ye  yüklenecek (300 dpi, TIFF formatında) ve başvuru zarfında başvuru adresine gönderilecektir.

D       Başvuru Zarfı: Online başvuru formu doldurulduktan sonra oluşturulan katılımcı rumuzunu da içeren “zarf etiketi”, herhangi bir A3 büyüklüğündeki zarfın üzerine yapıştırılarak başvuru zarfı haline getirilecektir. Başvuru zarfında başka işaret bulunmayacaktır. Başvuru zarfı içine bir adet kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfı, bir adet pafta zarfı ve çizimlerin yer aldığı CD (300 dpi, TIFF formatında) konulacaktır.

E       Tasarım Ölçütleri: Seçici Kurul değerlendirmesinde tasarımların konuya bağlılık, özgünlük ve görsel estetik niteliklerini taşıyıp taşımadıkları öncelikle dikkate alacak; üretime uygunluk, pazarlanabilirlik, ergonomik yapı ve estetik kriterleri aranacaktır. Üretilmesi zor veya mümkün olmayan eserler yarışma dışı kalacaktır. Bu konuyla ilgili olarak, uzman seçici kurul üyeleri karar verecektir.

6- KATILIM BELGELERİ:

A        Yarışma Başvuru Formu: Online başvuru formunun imzalanmış çıktısı

B          İstenen belgeler:

–                     Nüfus cüzdanı fotokopisi,

–                     Vesikalık Fotoğraf,

–                     Kısa Özgeçmiş.

C       Başvuru zarfı: Tasarım paftalarının bulunduğu sunum dosyasının ve kimlik bilgilerini gösterir belgelerin bulunduğu kimlik zarfının,
30 KASIM 2011 tarihine kadar,
MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)
                       Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.
                       Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2 (Mücevher Sektör Şubesi)
                       Yenibosna 34197 İSTANBUL 

adresine gönderilmesi ya da elden teslimi gerekmektedir.

7- TAKVİM:

Yarışma Duyurusu                :  30 Eylül 2011
Elektronik kayıt tarihleri        :  05 Ekim 2011 –  11 Kasım 2011
Proje teslim tarihi                 :  30 Kasım 2011, saat 17.00’ye kadar
Ön Eleme ve Jüri Toplantısı      :  08 Aralık 2011
Üretilmiş finalist eserlerin teslimi: 06 Şubat 2012
Final Jüri Toplantısı                 :  09 Şubat 2012
Ödül töreni                                  :  22 Mart 2012*

* Ödül töreni ile ilgili detaylı bilgiler duyurulacaktır.
Üretilmek üzere seçilen finalist eserler web sitesinden 15.12.2011 tarihinde ilan edilecektir.
www.jtr.org.tr

8- ÖDÜLLER ve FİNALİST ESER KOLEKSİYONU:

İlk 3’e giren eserlerin tasarımcıları ödüllendirilecektir. Finale kalan tasarımcılar mansiyon ile ödüllendirilecektir.

Yarışma seçici kurulu yarışma kriterlerine uygun yeterli sayıda tasarım olmaması durumunda seçilecek eser adedi konusunda jüri toplantısında karar alma hakkını saklı tutar.

*       Birincilik Ödülü : 10.000 TL + Vichenza Fuarina (Italya)ziyaret
   
*       Ikincilik Ödülü :   7.500 TL para ödülü
  
*     Üçüncülük Ödülü:  5.000 TL para ödülü
9- SEÇİCİ KURUL:

Mücevher İhracatçıları Birliği (JTR) tarafından seçilecektir ve duyurusu yapılacaktır. Birliğin zorunlu hallerde,
seçici kurul üyeliklerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

10- DEĞERLENDİRME SONUÇLARI:

Finale kalan tasarımlar, JTR/ Mücevher İhracatçıları Birliği yayınları ve aktivitelerinde tasarımcısının detaylarıyla birlikte yer alarak mücevher takı üreticilerine duyurulacaktır.

Ödül verilen eserler arasında taklit ürünler olduğunun tespiti durumunda Jürinin bu eserin taklit olduğuna dair
hükmü esas alınır.

11- ESERLERİN İADESİ:

Yarışmaya katılan tüm eserler, ödül töreni yapıldıktan sonra 1 ay içinde geri alınmalıdır. Mücevher İhracatçıları Birliği, bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez.

12- YARIŞMA SEKRETARYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İletişim adresi :

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde;

MÜCEVHER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (JTR)

Cobançeşme Mevkii, Sanayi Cad.

Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat: 2. / Mücevher Sektör Şubesi

Yenibosna 34197 İSTANBUL

Tel   : 0212 45400 00 Dahili: 1902, 1903, 1896

Faks:  0212 45400 01

adresi kullanılacaktır.

13- DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

Ödül kazanan projelerin telif hakları ve korunması konusu proje sahibi tasarımcılara aittir.

JTR, gerekli görülen hallerde katılımcılardan başvuru sırasında verilen belgelerin asıllarını isteyebilecektir. Yarışma kapsamında JTR tarafından teslim alınan proje ve belgeler iade edilmeyecektir.

JTR, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, katılımcılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

JTR yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

Vize masrafları kazanan kişilere aittir.