TAK KONDU TASARIM YARIŞMASI

TAK KONDU TASARIM ÇAĞRISI

TAK Kartal nedir?

Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla Kartal’ın sorunlarının çözülmesi, mekan ve yaşam kalitesinin artırılması için kurulan TAK Kartal, TAK Gezici otobüsü ve TAK Kondu ile tasarımcılarla mahallelileri buluşturan sosyal yenilik tasarım ortamıdır.

TAK Kartal; Sanat, Arkeoloji, Ekoloji ve Teknoloji temaları altında programlar ve projeler üretecek ve uygulamalar yapacaktır.

Programlar:

Tasarım; Kıyı Köşe, Çeyiz, Kod, İklim

Araştırma; İz, Temas, Balkon, Ceviz

Katılım; Kiler, Çizgi, Bostan, Sayfiye, Komşu

TAK Kondu, mahallelere yerleştirilecek, taşınabilir ve genişleyebilir, konteynerlerden oluşturulmuş, modüler bir birimdir. Mahallelilerin sorunlarını, beklentilerini ve fikirlerini hem kendi aralarında, hem de tasarımcılarla tartıştığı bir buluşma ortamıdır.

TAK Kondu’ları katılımcı ve yarışmacı bir yaklaşımla elde etmeyi amaçlayan TAK Kartal, TAK Kondu’ları herkesin katılımına açık yarışma yoluyla elde etmeyi amaçlamaktadır.

Yarışmanın şartnamesi 11 Ekim’de gerçekleşen etkinlikte TAK Kondu temel tasarım ilkeleri katılımcılar ve Kartallılar arasında tartışılmıştır. Kartallıların beklentileri ve görüşleri alınarak benimsenen ilkeler soru-cevap şeklinde aşağıda paylaşılmıştır. TAK Kondu’ların tasarlanması ve değerlendirilmesi bu ilkeler dikkate alınarak yapılacaktır.

Katılımcılardan beklenti nedir?

Katılımcılardan, mahallelerde tasarımcılar ile mahallelileri buluşturacak TAK Kondu’ların kullanımına ilişkin senaryolar üretmeleri ve modüler tasarım önerileri sunmaları beklenmektedir.

Kullanım senaryoları TAK Kondu’ların mahalleli ile tasarımcıları buluşturma felsefesi, TAK Kartal’ın Sanat, Arkeoloji, Ekoloji ve Teknoloji ana temaları ve TAK Kartal’ın Programları çerçevesinde oluşturulmalıdır.

TAK Kondu’lar nereye yerleştirilecek?

TAK Kondu’lar Kartal’ın mahallelerinde; park kenarları, meydan köşeleri, açık alanlar gibi ‘kentsel niş’ olarak tanımlanabilecek kamusal mekanlara konulacaktır. Tasarım önerileri, TAK Kondu’ların bir yerden başka bir yere taşınabileceği göz önüne alınarak, yerden bağımsız düşünülmelidir. TAK Kondu’ların eğimsiz bir alana yerleştirileceği varsayılacaktır.

TAK Kondu’lar için boyut sınırı var mı?

20’lik konteyner ölçüleri temel alınacaktır . En fazla 2 konteyner bir araya gelebilir ve toplam kapalı alan 28 metrekareyi aşamaz.

Bir araya gelme çözümleri sunulduğu sürece modüllerden biri için konteyner dışında serbest bir öneri getirilebilir. Konteynerler istenirse bölünüp parçalanabilir.

TAK Kondu’ların çevresi de tasarım çağrısına dahil mi?

Açık ve yarı-açık mekan kullanımına dair öneriler getirilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde düşey sirkülasyon elemanları dış mekanda yer alabilir. TAK Kondu’ların zemine temas eden alanlarının 3 katına kadar yakın çevrelerinin de tasarımı yapılabilir.

TAK Kondu’lar için malzeme sınırı var mı?

Serbest modül önerilerinde yenilikçi, çevreye duyarlı ve yaratıcı malzeme önerileri getirilebilir. Standart taşımacılık konteynerleri için malzeme önerileri modülün taşıyıcı iskeleti bozulmadan yapılmalıdır.

Teknik mekanlar tasarımda yer almalı mı?

Aydınlatma, iklimlendirme, mekanik tesisat ve ıslak mekan çözümleri için geleneksel yöntemlerin yanısıra çevreye duyarlı ve yaratıcı öneriler beklenmektedir.

TAK Kondu’lar için bütçe sınırı var mı?

Maliyet ve üretim kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ekonomik çözümler beklenmektedir. Bu nedenle, tasarımcının üretim detayları hakkında öneriler sunması önerilir.

TAK Kondu ihtiyaç programı nedir?

En az 4 kişilik çalışma alanı olmalıdır.
Farklı büyüklükte gruplarla toplantılar yapılacağı düşünülmelidir.
Birden fazla kullanıma izin veren esnek iç mekan çözümleri beklenmektedir.
Engelli kullanımının göz önünde bulundurulması gereklidir
Islak hacim ihtiyacı dikkate alınmalıdır

TAK Kondu’ları kim işletecek?

TAK Kondu’ları, mahalle sakinlerinin haftanın yedi günü kullanacağı, özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin TAK Kondu’ları benimseyeceği öngörülmüştür.

TAK Kondu’ların mahallelilerle iletişim dili ne olacak?

TAK Kondu’ların bulunduğu çevrede öne çıkabilmesi, algılanabilir ve mahallelinin ilgisini çekecek nitelikte olması gerekir. Mahallelilerin benimsedikleri, TAK Kartal’ın programlarına katılmayı teşvik edici bir kimliğe sahip olması aranmaktadır.

TAK Kondu’ların dış cephelerinde çevreleriyle görsel etkileşimde bulunmalarını sağlayan tasarımlar beklenmektedir.

Başvuru

Çağrı her disiplinden ve her tecrübe seviyesinden katılımcıya açıktır. Çalışmalar ekip olarak yapılabilir. Katılımcılar birden fazla ekipte yer alabilir. Birden fazla projeyle katılabilinir.

Katılımcıların takkondu@takkartal.org’a grup ismi (rumuz), isim – soyisim, iletişim bilgileri (e-posta, telefon) ve mesleklerini içeren bir e-posta atarak kayıt yaptırmaları gereklidir.

TAKdir

Kartal’ın tüm mahallelerine TAK Kondu’lar belirli zaman dilimleri içinde kademeli olarak yerleştirilecektir. Tasarımlar, iki aşamada iki farklı grup tarafından TAKdir edilecektir.

1.Aşama; Tasarımların TAKdiri

Şartname kurallarına uyan tasarımlar TAK Kartal Atölyesinde 10 gün süre ile sergilenecek, bu süre içinde yarışmaya katılan tasarımcılar ve TAK Kartal Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından, uygulanabilir tasarımlar TAKdir edilecektir.

TAKdir edilen projeler içinden seçilen 5 farklı tasarımdan her biri 2.000 TL ile ödüllendirilecektir.

2.Aşama; Uygulanacak Tasarımın TAKdiri

İkinci aşamada, TAKdir edilen tüm tasarımlar (ödül almayanlar dahil) farklı mahallelere TAK Kondu yerleştirileceği zaman mahalle sakinleri tarafından seçilecektir.

Değerlendirme Kurulu:

Dila Damla Öner, Şehir Plancısı
Ömer Fethi Gürer, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı
Sıla Akalp, Şehir Plancısı
Zeynep Öz, Küratör
Özgün Gürsürer, Mimar

TAKvim

Tasarım Çağrı tarihi 26 Eylül 2014

Teslim tarihi 17 Kasım 2014*

Proje Sergisi 24 Kasım 2014

TAKdir Edilen Tasarımların İlanı 10 Aralık 2014

*Teslim süresi uzatılmıştır.