Tahsilat Zorluklarının Çözümü ve Alacakların Hızlandırılması

MÜŞTERİ KAYBI YAŞANMADAN ALACAKLARIN HIZLANDIRILMASI VE
TAHSİLAT ZORLUKLARININ ÇÖZÜMÜ EĞİTİMİ
10 Mayıs 2014 / Taksim Larespark Otel
Eğitmen: Sinan BAYRAKTAR
PROGRAM İÇERİĞİ
Müşteri Yönetimi ve Değişen Dünyada Müşteri Profili,
Küresel Değişimin ve Krizlerin Analizi, Tahsilat Üzerindeki Etkileri
Müşteri Segment Değerlendirmeleri
Sorunlu Müşterilerle İlişki Yönetimi
Müşteri ve Sektör Bazında Scoring ve Önemi
Müşteri Analizi ve Araştırması “Doğru Müşteri, Doğru Satışı Getirir”
Başarılı Satış, Başarılı Tahsilat Oluşturur
Satışta Tahsilatın Önemi ve Müşteri Piramidi Analizi
Müşterilerin Veri Yönetimi ve CRM Uygulamalarının Tahsilata Yansımaları
Müşteri Kaybı Yaşanmadan Tahsilat Çözümleri
Firmalarda Tahsilat Sistemleri Kurulumu ve Yönetimi
Pazarlama Portresinde Satış ve Tahsilat
Organizasyonun Tahsilattaki Yeri
Tahsilatta Yeni Teknikler ve Tahsilatta Sosyal Medya
Yeni Teknikler ve Telefonda Tahsilat Uygulama Şekilleri
Araştırma Birimleri ve Ön Muhasebe
Yeni ve Eski Müşteriler, Müşteri Bilgi Formları
Müşteri Araştırması Çeşitleri ve Araştırma Konuları
Banka Araştırması ve Güvenirlik Banka Bilgilerinin Tahlili
Piyasa Araştırmasında Alınan Bilgiler
İlk Müşteri Ziyaretinde Değerlendirmeler
Satış Görüşmesinde Tahsilat Hamleleri
Müşterinin Satış Şartlarını Algılaması VE Tatmini
Ziyaret Sonucu Genel Kanaatler
Kredilendirme ve Doğru Kredi
Firma Ünvan Bilgileri ve Önemi
Kredi Yapılandırması ve Kredinin Kurum Yararına Analizi İle Gençleştirilmesi
Tahsilatta Hukuksal Sistemler(Kıymetli Evrak, Sözleşmeler, Şirketler Hukuku, TTK)
Tahsilattaki Hukuki Sorunların Analizi ve Gerekliliği
Olumsuz Kredilendirmede Müşteriyle Çalışmalar
Teminatlı Çalışma ve Teminat Şekilleri, Banka Teminat Mektubu ve Gayrimenkul İpoteği
Kefalet ve Müteselsil Kefalet Senedi
Müşteri Çeki İle Çalışma Getirileri
Açık Çek ve Senet Almanın Teminatı
Anonim ve Limited Şirketlerde Ortakların Kefaleti
Alacak Yönetimi, Alacak Yapılandırması ve Bilanço İçerisinde Alacakların Önemi
Tahsilat Gecikmelerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri
Geciken Tahsilatta Kıymetli Evrak ve Vade Yapılandırması
Bayilik ve VİP Müşterilerde Kredi Risk Yönetimi ve Müşteri Kredi Limiti Tahsisi
Gecikmiş Alacaklar Takibi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklardaki Hukuksal Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Alacakların Devir Süratinin Arttırılmasında Sözleşmelerin Önemi
Önerilerin ve Sorunların Tartışılması
Ayrıntılı Bilgi ve Katılım İçin Lütfen İletişime Geçiniz
0 216 422 93 43 | i n f o @ m a v i e g i t i m . c o m . t r w w w . m a v i e g i t i m . c o m . t r
Mavi Eğitim ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.