TAÇ Bir De Sen Tasarla

A. Etkinlik
Ev Tekstili’nde moda yaratabilecek tasarım ve tasarımcıların ortaya çıkmasını sağlamayı hedefleyen ve Zorluteks Tekstil Tic. Ve San. A.Ş. (“Zorluteks“ olarak anılacaktır) tarafından organize edilen “Bir De Sen Tasarla” yarışması bu yıl; “nevresim desen tasarımı” kategorisinde “gençlik” teması ile düzenlenmektedir.

B. Amaç
1.Uluslararası pazara sunulabilecek ve ev tekstilinde moda yaratabilecek özgün tasarımları ortaya çıkarmak,
2.Tasarımcı adaylarının özgür düşünce ve sanatsal yaratıcılığını geliştirmek,
3.Ev Tekstili sektöründe “tasarımcı” kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
4.Sanayi Eğitim işbirliğine katkıda bulunmaktır.
C. Yarışmanın Konusu
10. Taç Bir De Sen Tasarla Yarışması’nın konusu “Gençlik”tir. Yarışmada, gençlerin rengarenk dünyasını, bitmeyen enerjisini ve hayal dünyasını yansıtan tasarımlar yarışacaktır.

Yarışmaya başvuracak adaylardan konuyla ilişkili ve kendileri için tercih edecekleri nevresim takımına yönelik tasarım önerileri beklenmektedir.

D. Genel Koşullar
1.Yarışmaya; T.C. vatandaşı, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihte Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde, Mimarlık Fakülteleri’nde ve Eğitim Fakülteleri’nin Güzel Sanatlar Eğitimi Resim–İş Öğretmenliği bölümünde eğitim görmekte olan lisans öğrencileri, kişisel veya grup olarak katılabilirler.
2.Yarışmacılar, projeleri için ayrı rumuz belirterek en fazla üç proje ile yarışmaya katılabilirler.
3.Projeler daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacak olup, bu durumun başta tespit edilememesi ve böyle bir tasarımın Zorluteks tarafından kullanılması halinde, tasarım sahibi katılımcı Zorluteks aleyhine doğmuş-doğacak olan her türlü maddi/manevi zararı doğrudan ve derhal tazmin etmeyi şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
4.Teknik koşullara uygun olmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Ödül kazanan tasarımların uygulanması ve üretimi münhasıran Zorluteks’in kararına bağlıdır. Ödül kazanan tasarımların uygulanması ve üretimi durumunda proje sahiplerine ayrıca bir ücret ödenmez. Bu projelerin FSEK (“Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”) kapsamında işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet hakları eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran Zorluteks’e devir ve temlik edilmiş, tam ruhsat vermiş sayılır. Ayrıca ödül kazanan proje sahibi katılımcı, isminin ve/veya rumuzunun tüm ürün ve ambalaj kataloglarında yayınlanmasına şimdiden muvafakat etmiştir.
6.Ödül kazanamayan tasarımlardan Zorluteks tarafından uygun görülenler, tasarım sahiplerinin de kabul etmesi halinde 1.000 TL (bintürklirası) tasarım ücreti ödemek suretiyle FSEK’dan doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet hakları ile birlikte eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran tam ruhsatlı olarak devir ve temlik suretiyle satın alınacaktır.
7.Ödül kazanamayan ancak bir başka firma tarafından talep edilen projelerin öncelik hakkı, yarışmanın sonuçlanmasından itibaren bir ay süresince, Zorluteks’e aittir. Proje sahibi, Zorluteks’in satın almaması durumunda, projeyi talep eden firma ile anlaşma yapabilir.
8.Zorluteks, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü takdirde proje sahiplerinden tasarımlarda değişiklik yapılmasını talep edebilir.
9.Yarışmanın sonuçlanmasından itibaren üç ay içerisinde yazılı olarak geri talep edilmeyen projelerin tesliminden Zorluteks sorumlu tutulamaz.
10.Yarışmaya jüri üyeleri, Zorlu Grubu ve Grubun hizmet aldığı reklam ve organizasyon şirketlerinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
11.Yarışmaya 50 (elli) tasarımın altında katılım olması durumunda Zorluteks’in münhasıran vereceği karar doğrultusunda yarışma tamamen iptal edilebilir veya ödül sayısı ilk üç ödül ile sınırlandırılabilir. Bu durumda Zorluteks, uygun gördüğü tasarımları, tasarım sahiplerinin de kabul etmesi halinde 1000 TL (bintürklirası) ücret ödemek suretiyle FSEK’dan doğan tüm telif ve mali hakları ile birlikte devir alabilir.
12.Katılımcılar, yarışmaya katılmakla tüm yarışma koşullarını baştan kabul etmiş sayılırlar.
E. Teknik Koşullar
1.Yarışmaya sunulacak orijinal desenlerde kaynak, renk sayısı ve teknik serbesttir.
2.Her proje için, tüm detayları içeren sunum dosyası hazırlanacaktır:
•Orijinal desen 50×70 cm boyutlarında olup, en az 3 mm’lik mukavvaya yapıştırılacaktır.
•A4 boyutlarındaki nevresim altyüz, çarşaf ve yastık önerileri ile takım olarak giydirme önerisi, üzerinde kategori ve rumuz yazılı, A3 boyutunda bir zarf içinde teslim edilecektir.
3.Projenin 300 dpi, psd formatıyla çalışılmış hali CD şeklinde proje ile teslim edilmelidir.
F. Değerlendirme Aşamaları
Nisan ayının ilk haftası yapılacak değerlendirme toplantısı ile dereceye giren ilk 10 proje belirlenecektir. Adaylar son başvuru tarihine kadar başvurularını tamamlamakla yükümlüdür. Yapılacak ödül töreninin akabinde, ödül kazanan toplam 10 proje “Sosyal Medya Ödülü(**)” için sosyal medyada yarışacak olup, kullanıcıların oylaması ile sosyal medya birincisi seçilecektir. Bu ödül ile birlikte yarışma kapsamında toplam 11 adet ödül verilecektir.

G. Değerlendirme Ölçütleri
1.Desen tasarımlarının özgün olması ve yeni fikir içermesi
2.Desen tasarımlarının nevresime dönüştürülebilir ve uygulanabilir olması
3.Desen tasarımlarının nihai tüketici tarafından tercih edilebilir olması

4.Yarışma temasına uygunluk
H. Projelerin Teslimi
1.Yarışmacılar, orijinal desenlerin yapıştırılacağı kartonların sağ arka köşesine; silinmeyecek bir kalemle, 4 haneli rakam ve tek kelimelik rumuzlarını yazacaklardır.
2.Katılım formu eksiksiz doldurulacaktır.
3.Birden fazla projeyle katılım olması halinde, her proje için ayrı rumuz ve ayrı kimlik zarfı verilmelidir.
4.Kimlik zarfının içine, okul kimliğinin bir fotokopisi ve katılım formu konulacaktır. Zarf, orijinal desenin arkasına yapıştırılacak ve rumuz zarfın üzerine de yazılacaktır.
5.Postadaki aksaklıklar dahil, teslimi geciken projeler kabul edilmeyecektir.
I. Ödüller
Birincilik ödülü: 10.000 TL
İkincilik ödülü: 7.000 TL
Üçüncülük ödülü: 5.000 TL
Mehmet Zorlu Vakfı Özel Bursu(*): 6 Adet
TETSİAD Özel Ödülü: 1 kişi 3.000 TL
Sosyal Medya Ödülü(**): 1 kişi 3.000 TL

Böylece toplam 11 ödül verilecektir.

Yarışma sonuçları, 2011 – 2012 Akademik Yılı’nın ikinci yarısında İstanbul’da düzenlenecek ödül töreninde, tören sonrası Facebook sayfasında (Facebook.com/tacbirdesentasarla) ve gazete ilanı ile duyurulacaktır.

(*) Mehmet Zorlu Vakfı Özel Bursu, 2012-2013 Öğretim Yılının birinci yarısını kapsamaktadır.

(**) Sosyal Medya Ödülü: Yarışma sonlanıp kazanan projeler belli olduktan sonra, ödül kazanan tüm projeler, ödül törenini takiben 15 gün boyunca “Facebook Bir De Sen Tasarla sayfası”nda Facebook kullanıcılarının oyları ile belirlenmek suretiyle yarışacaklardır. Belirlenen bu 15 günün sonunda en yüksek oyu alan bir proje aynı Facebook sayfasında duyurulacaktır. 1. olan proje sahibine daha önce kazanmış olduğu ödül dışında Sosyal Medya Ödülü olarak belirlenen 3.000 TL ödül verilecektir. Facebook sayfası, tüm yıl boyunca aktif olacak ve bu sayfa üzerinden yarışmacılarla çeşitli bilgiler görsel ve yazılı olarak paylaşılacaktır.

İ. Projelerin İadesi
1.Ödül alan ve sergilenmeye değer görülen projeler, ödül töreninden sonra 3 ay boyunca Zorlu Grubu şirketleri tarafından düzenlenecek sergilerde yer alacaktır.
2.Projeler 3 ay sonunda Zorluteks tarafından, üniversitelerin bölüm başkanlıklarına kurye ya da kargo ile gönderilecek ve öğrenciler projelerini buradan teslim alacaklardır.
3.Projeler özenle korunacak, ancak postada meydana gelecek ve elde olmayan nedenlerden oluşacak hasarlardan dolayı Zorluteks sorumlu olmayacaktır.
4.Katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
J. Seçici Kurul
Yarışmaya katılan projeleri; üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan 3 öğretim üyesi ve/veya görevlisi, 1 medya temsilcisi, 1 TETSİAD temsilcisi, 3 Zorluteks yöneticisi, 1 art direktör ve 2 Taç Bölge Bayisi olmak üzere toplam 11 kişiden oluşan seçici kurul değerlendirecektir.

(**) “Sosyal Medya Ödülü”nü ise, Facebook Bir De Sen Tasarla sayfasında oy kullanan Facebook kullanıcıları belirleyecektir.

K. Projelerin Korunması ve Fikri Mülkiyet ve Sınai Mülkiyete Konu Hususlar
Zorluteks, ödül törenini takiben 3 (üç) ay boyunca yarışmaya katılan tüm projeleri sergilemek, yayınlamak ürünlerinde/üretiminde kullanmak ve arşivlemek amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
Ödül ve mansiyon kazanan projelerin FSEK kapsamında tüm telif ve mülkiyet hakları münhasıran Zorluteks’e aittir. Tasarımcıya verilen ödül, eserin FSEK kapsamında doğan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, tercüme ve kullanma hakkı başta olmak üzere tüm mali ve mülkiyet haklarının eserin meydana gelmesinden itibaren süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak kaydıyla münhasıran yarışmayı açan Zorluteks’e devir ve temlik edildiğini, tam ruhsat verildiğini ifade etmektedir. Zorluteks, yarışmaya katılanlar arasından uygun gördükleri projeler için, proje sahibi ile ayrıca sözleşme yapma önceliğini ve hakkını saklı tutar.

Ayrıca ödül almaya hak kazanan projelere konu eserlerin ürünlerde kullanılması ve satışa sunulması halinde, Zorluteks’in insiyatifi dahilinde yarışmacıların adı ve/veya rumuzu ürün ambalajları ve kataloglarda kullanılabilecektir.

L. Projelerin Teslim Süresi ve Yeri
Projeler, en geç 23/03/2012 tarihinde saat 17:00’ye kadar Grup 7 İletişim Danışmanlığı’na postayla veya elden ulaştırılmalıdır.
Selen Gürpınar
Grup 7 İletişim Danışmanlığı A.Ş.
İnönü Cad. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok.
Gümüşsuyu İş Mrk. No:11/1 34427 Beyoğlu / İstanbul

Tel: 0212 292 13 13
Faks: 0212 245 12 25

E-mail: sgurpinar@grup7.com.tr