Tablet Bilgisayar Kabulleri ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Algıları

Tablet Bilgisayar Kabulleri ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Algıları

Sayın Öğretmenimiz,
Fen Bilimleri öğretmenlerinin Tablet Bilgisayar Kabulleri ve Mobil Öğrenmeye Yönelik Algıları konulu araştırma kapsamında hazırladığımız formu doldurmanızı beklemekteyiz. Form üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, sizinle ilgili kişisel bilgileri kapsarken. ikinci bölüm, 17 maddelik “Tablet Bilgisayar Kabulü” ölçeğinden, üçüncü bölüm ise 26 maddelik “Mobil Öğrenmeye Yönelik Algı” ölçeğinden oluşmaktadır.

Size sunulan bu formda yer alan maddelerde belirtiğiniz görüş doğru veya yanlış olarak nitelenmemektedir. Bizi ilgilendiren sizin görüşlerinizdir.

Cevaplandırma işlemi, her bir cümle için, “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum”, “Hiç Katılmıyorum” olmak üzere beş seçenekten birisine ait kutuyu işaretlemeniz yeterlidir. Ölçeği cevaplandırırken samimi olmanız, araştırmaya önemli katkı sağlamaktadır. Sonuçlar araştırma dışında kullanılmayacaktır.

Yardımlarınız için teşekkür ederiz.

Yrd. Doç. Dr. Tarık KIŞLA
Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ