“Tabiatın Kalbi Bolu” Fotoğraf Yarışması

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü
T.C. BOLU VALİLİĞİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
“Tabiatın Kalbi Bolu” Fotoğraf Yarışması
Amaç ve Kapsam Yarışma, her mevsim doğanın renklerinin güzelliğiyle tanınan Bolu, doğal ve estetik değerlerinin farklı bakış açıları ve sanatsal yorumlarla ortaya konmasını amaçlamaktadır. Çalışma alanı, Bolu il sınırları içerisinde bulunan Yedigöller Millî Parkı, Abant Gölü Tabiat Parkı, Gölcük Gölü Tabiat Parkı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı, Sülüklügöl Tabiat Parkı, Beşpınarlar Tabiat Parkı, Göksu Gölü Tabiat Parkı, Karagöl Tabiat Parkı, Gölcük-Kargılı Tabiat Parkı, Ayıkayası Tabiat Parkı ve Yeniçağ Gölü’nü kapsamaktadır. Bolu’nun büyüleyici peyzajlarının yanı sıra yaban hayatı türleri, ilgi çekici objeler ve detaylar da yarışma kapsamı içindedir.
Yarışma Konusu
Tabiatın Kalbi Bolu
Yarışma Formatı
Yarışma dijital (sayısal) renkli olarak tek kategoridedir.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Fotoğraflar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir.
Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak koşulu ile yeni kadrajlama yapılabilir.
Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
Fotoğraf Adedi
Her yarışmacı en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
Fotoğrafların İşaretlenmesi
Fotoğraf dosya isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
1) Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

2) Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
3) Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital için D yazılmalıdır).
4) Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
5) Fotoğrafın çekildiği yıl rakamla (örneğin; 2014) yazıldıktan sonra alt çizgi ( _ ) eklenmelidir.
6) Fotoğrafın çekildiği Bolu ili sınırları içindeki çalışma alanının adı (Amaç ve Kapsam bölümüne bakınız) küçük harflerle toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
(Örnek fotoğraf dosyası adı: Bu basamaklar takip edildikten sonra Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının 2014’te Yedigöller’de çektiği 1 no’lu fotoğrafının adı; “TRomeryD1_2014_yedigoller.jpg” olur.)
Fotoğraf Gönderimi
Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpeg formatında, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
Yarışma Koşulları
Yarışma, seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakın akrabaları dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıktır.
Fotoğrafların çekimi sırasında, fotoğrafçıların doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınmaları yarışma etiğinin temelini oluşturmaktadır.
Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış fotoğraflar gönderilemez.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, amaçlar kısmında belirtilen alanların sınırları içinde çekildiğini, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir

fotoğrafla ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır ve gereğinde yasal işlem yapılır. Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilmez.
Seçici Kurul, en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesiyle toplanır, üç üyenin bulunmaması durumunda toplantı bir hafta sonraya ertelenir.
Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır.
Katılımcılar, TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
Ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden TFSF Temsilcisi gözetiminde silinecektir.
Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” geçerlidir.

Yarışma Takvimi
Son Katılım Tarihi : 16 Aralık 2014 (Saat 23.00 TSI)
Seçici Kurul Toplantısı : 24 Aralık 2014
Sonuç Bildirimi : 28 Aralık 2014
Ödül Töreni ve Sergi : Ocak 2015
Ödüller
Birinci : 5000 TL + Sertifika
İkinci : 3000 TL + Sertifika
Üçüncü : 2000 TL + Sertifika
Mansiyon (3 adet) : 1000 TL + Sertifika
Sergileme (En fazla 30 adet) : 200 TL + Sertifika
Fotoğrafların Kullanım Hakları
Ödül, mansiyon ve sergilemeye değer bulunan eserler T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Bolu Valiliği ve Bolu Belediye Başkanlığı bünyesinde hazırlanacak her türlü tanıtım amaçlı materyallerde ve internet ortamında fotoğrafçının ismi açık olarak belirterek kullanılabilir.
Kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Bolu Valiliği ve Bolu Belediye Başkanlığı’na ait olacaktır.
Yarışmada ödül alan eserler TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında yer alacaktır.
Seçici Kurul

Tansu GÜRPINAR FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Yaban Hayatı Uzmanı
Seza VARDALLI BOFSAD Başkanı, Fotoğraf sanatçısı
Erdem KARAAĞAÇ T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Millî Parklar 9. Bölge Müdürü
Fikret ÖZKAPLAN AFIAP, Fotoğraf sanatçısı
M. Zeki GÜVEN Orman Mühendisi, Fotoğraf Sanatçısı
Seçici kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.
TFSF Temsilcisi: Sami TÜRKAY
Yarışma Sekreterliği
Duygu Nazire KAŞIKCI
Fotoğraf Sanatı Kurumu

Fevzi Çakmak 1 Sokak No: 22/2 Kızılay – ANKARA
Tel: 0312 230 46 16
E-posta: duygu.fsk@gmail.com , onlineyarismalar@tfsf.org.tr
Sekreterliği, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) tarafından gerçekleştirilen yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylıdır. TFSF Onay No: 2014/065
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.