TABİAT ANA VE BİZ

Proje Adı
TABİAT ANA VE BİZ

Proje Yürütücüsü
ÖĞR. GÖR. HALİL SÜEL

Yürütücü Kurum/Kuruluş
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Hedef Kitle
İlköğretim öğrencileri

Etkinilk Tarihleri
15-19/07/2012
22-26/08/2012
18-22/09/2012

Etkinlik Yeri
ISPARTA

 

İLETİŞİM
tab.sdu.edu.tr
[email protected]

Çevrenin, doğanın ve doğa sevgisinin eğitimin her parçasına alındığı, eğitimin dört duvarla sınırlandırmayıp her yerin eğitim alanı, her anın da eğitim zamanı olduğu bilincine sahip yeni bir doğa eğitim modelini, ilköğretim öğrencilerine uygulayarak ülkemizin yeni neslini daha kaliteli bireyler haline getirmektir.

Projede hedeflediğimiz çevre ve doğa eğitim modelimiz ile öğrencilerimizi eğitimin nesnesi olmaktan çıkartıp, öznesi haline getirmek, sosyal olguları iyi okuyan, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, uluslararası bir vizyona sahip olarak büyümelerine/gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Doğada öğrendikleri erdemli davranışları çevrelerine de yansıtarak geleceğin doğayla barışık dünyasının aydınlık liderleri olmalarına tanıklık etmektir.

Projemiz, öğrencileri soyut olarak zihinlerinde canlandırdıkları doğa olgularını somutlaştırarak onların hayal dünyasının genişlemesini; doğaya ve sosyal çevresine daha duyarlı olmalarını sağlayacaktır.

Öncelikli hedef kitlemiz olan Isparta İl Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ilköğretim 6. 7. ve 8. Sınıflardaki öğrencilerimize unutulmadıklarını göstererek, alacakları doğa eğitimi ile onların gerek toplumsal gerekse çevreye duyarlı bir nesil olarak yetişmesini sağlamak.

Isparta’da sürekli, merkezde yaşamak zorunda kalan öğrencilerin ilin doğal güzelliklerini yakından tanımaları, Isparta’nın sadece şehir merkezinden ibaret olmadığı biyolojik, ekolojik, sosyokültürel ve tarihî özellikleri bakımından ülkemizin yaşanabilir önemli bir şehri olduğu gerçeğinin anlaşılması sağlanmış olacaktır. Proje sahasında yürütülecek etkinlikler ile çevre konularında duyarlı, her ortamda rahatlıkla anlatabilecekleri gerçek doğa bilgilerine sahip, ülkemizdeki tüm doğal alan ve kaynakların korunup geliştirilmesine pozitif yönde katkı sağlayacak bir neslin yetişmesine katkımız olacaktır.

AMAÇ
Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile ortak yürüteceğimiz doğa eğitimlerimiz sayesinde; bizzat yaparak, yaşayarak, dokunarak ve görerek öğrenmeye yönelik kapsamlı bir doğa eğitim yöntemini hayata geçirmek;

·         Şehir merkezlerinde, yurtlarda, okullarda, apartmanlarda kısacası betonarme yapılarda büyüyen genç beyinlere, çoğu zaman sadece belgesellerde görebildikleri doğal güzelliklerle buluşma şansı vermek;

·         Öncelikli hedef kitlemiz olan Isparta Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin yalnız olmadıklarını hissettirmek, onlara yaşıtları ile eşit imkanlar sunmak gerektiğini ve hepimiz için huzur kaynağı olan “Tabiat Ana” ile öğrencilerimizi buluşturmak;

·         Hedef kitlemiz olan öğrencilerimize, kırsal alanlarda yaşayan insanların hayatlarını yakından görme ve onlarla sohbet etme imkanı verip, yaşantılarıyla ilgili bilgi almalarını sağlamak ve toplumsal olarak nasıl bir yapıda olduğumuzu anlamaları için bir fırsat sunmak;

·         Hedef kitlenin, gelişimleri için çok gerekli olduğunu bildikleri süt, bal, gibi doğal ürünlerin hangi canlılardan üretildiğini yerinde görebilmelerini sağlamak, dolayısıyla bu ürünlerin onlar için soyut bir olgu değil üretiminden tüketimine somut bir olgu olduğunu göstermek,

·         Hedef kitleye doğa dili ve eğitiminin öğretilerek, çevre ve doğa eğitiminde disiplinler arası ve bütüncül bir eğitim-öğretim modelinin olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmak;

·         Hedef kitle olan, İlköğretim öğrencilerimize doğal, kültürel değer ve ilişkileri doğal ortamda; bir arada sunarak doğayı bunlar bazında tanıtmak, doğal unsur ve ilişkileri arazi gözlemleri ile bizzat içinde bulunarak yaşamalarını sağlamak, böylece gönüllü çevre ve doğa korumacıları haline gelmelerini, kazanacakları deneyim, vizyon ve doğayı, doğada anlayabilme-anlatabilme yeteneklerini çevreleri ile paylaşabilmelerini sağlamak;

·         Doğa bilimlerindeki popülaritenin ilköğretim öğrencileri arasında yaygınlaşmasını, hayatlarının dönüm noktasında olan ilköğretim öğrencilerinin doğa bilincini kazanmasını sağlamak;

·         Genç beyinlerden doğa gönüllüsü fertler oluşturup ülkemizin daha uzun yıllar yaşanabilir bir çevre ihtiva edebilmesini sağlamak;

·         Yeni neslimizin doğaya daha duyarlı, doğayı bir bütün olarak gören, bilinçli doğa gönüllüleri olarak yetişmesini sağlamak;

·         Ülkemiz genç neslinin, doğayı tanıma, doğanın dilini öğrenme, doğadaki farklılıkları keşfedebilme becerilerini, doğayı inceleme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek;

·         Uygulamalı arazi eğitimleri ile doğanın dili ve felsefesini öğrenmeleri için ilk adımları atmış olmak,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin