T-BANK – İFSAK 1. Ulusal Fotoğraf YarışmasI

T-BANK – İFSAK 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması “Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız”

T-BANK – İFSAK
2014 Ulusal Fotoğraf Yarışması
“Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız”
GİRİŞ:
Kuruluşu 1985 yılına dayanan banka, 2007 yılında BankMed ve Arab Bank’ın MNG Bank’ın çoğunluk hisselerini alması ile Turkland Bank A.Ş. (T-Bank) olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Bugün T-Bank, %50 BankMed, %28 Arab Bank, %22 Arab Bank İsviçre ortaklığında 32 şubesi ve 600 çalışanı ile müşterilerine hizmet vermektedir.
T-BANK, İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) ile birlikte fotoğraf sanatına katkı yapmak, ilgiyi canlı tutmak ve kalıcı eserler bırakmak amacı ile “Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız” teması altında fotoğraf severlerle buluşacaktır.
YARIŞMANIN KONUSU:
2014 Ulusal Fotoğraf Yarışmasının teması; “Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız”dır.
T-BANK, bu ilk yarışmanın konusu olan “Hayatımızı ve Şehrimizi Paylaştığımız Sevimli Dostlarımız” ile insanın hayvanlar ile kurduğu dostluğu, sevgiyi, ilgi ve şefkati, işbirliğini katılımcıların kendi kadrajlarından görmeyi, bir anlamda toplumda geniş kitlelere ulaşarak bilinç ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
KATILIM:
Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. T-BANK Yönetimi ve İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ile Organizasyon Komitesi üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.
KATILIM ŞARTLARI:
* Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
* Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.
* Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir.
* Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 pixel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve 12 sıkıştırma kalitesinde ve her fotoğraf en çok 15 Mb boyutunda olmalıdır.
*Fotoğraflara verilecek isim; 6 rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345 – bkz. katılım formu) ve fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır.
Örneğin; 012345-1.jpg, 012345-2.jpg, …, 012345-4.jpg. Bu rumuzu katılımcı kendisi belirleyecektir.
* Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
* Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.
* Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir (ulusal veya uluslararası yarışmada ödül veya sergileme) almış fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
* Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
* Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan;
* Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
* Haklarında bir yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali şuçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
* Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
* Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.
* CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Üzerinde “katılımcı ismi” yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
* Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması ve CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfa konulacak, zarfın üzerine; “T-BANK 1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI KATILIMI İÇİNDİR” ibaresi ile katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılacaktır.
* Bu zarf, başka bir kapalı zarfa konularak aşağıdaki adrese gönderilecektir:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
Sayın Çetin Kaya, İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2 Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 18 07
DİĞER HUSUSLAR:
* Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.
* Yarışmaya katılım ücretsizdir.
* Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte T-BANK’a ait olacaktır. Bu eserler T-BANK’ın arşivinde saklanacaktır. Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler T-BANK tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2014 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
* Planlanan sergi için ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar T-BANK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
* Fotoğraflar bastırıldıktan sonra T-BANK arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
* Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
* Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
SEÇİCİ KURUL:
Hakkı Yıldırmaz T-Bank Genel Müdür Yardımcısı
Nesteren Dede T-Bank Kurumsal İletişim Müdürü
Bennu Gerede Fotoğraf sanatçısı
Burak Şenbak (EFIAP) Fotoğraf sanatçısı
Aclan Uraz Fotoğraf sanatçısı
Serra Mübeccel Gültürk Fotoğraf sanatçısı
Şerif Antepli Fotoğraf Dergisi
Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.
TFSF TEMSİLCİSİ: Çetin Kaya
Organizasyon Komitesi
Nesteren Dede T-Bank Kurumsal İletişim Müdürü
Serkan Turaç (EFIAP) İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü : 5.000 TL
2.lik Ödülü : 3.000 TL
3.lük Ödülü : 2.000 TL
Mansiyon : 1.000 TL
Sergilemeler (En fazla 40 adet) : 250 TL
TAKVİM:
Son Başvuru tarihi : 15.10.2014 Saat 19.30
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçların Açıklanması : 24.10.2014
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl : Aralık 2014
Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.tfsf.org.tr, www.ifsak.org.tr, www.tbank.com.tr
adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve
sergide takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun
takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı
takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
İLETİŞİM:
İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
İlgili: Çetin Kaya
Adres: İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 32/2, Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 292 18 07
E-Posta: iletisim@ifsak.org.tr
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2014/055)
numara ile onaylanmıştır.