Suyunu Koru Dünyanı Koru Su Tasarrufu Yarışması

Muğla ilinde ikamet eden vatandaşların; Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı tarafından önerilen tasarruf tedbirleri doğrultusunda, evlerinde
tükettiği suyun (evlerinde aldıkları tedbirlerle) azaltılması (tasarrufu)
amaçlanmaktadır. Kullanılan suyun azaltılması sayesinde bireysel ve toplumsal
bilinçlenme sağlanmış olacaktır.

Yarışmanın Amacı:
Muğla İlinde;
-Katılımcıların konutlarında su tüketimlerinin azaltması,
-Su tüketiminin azaltılması ve etkin kullanımı ile ülke ekonomisine katkı
sağlanması,
-Katılımcıların suyun etkin kullanımı konusunda bireysel, bilinç ve farkındalık
düzeyini arttırarak bu etkinin topluma yayılması,
-Katılımcıların uygulamış olduğu tasarruf tedbirleri ile elde ettikleri
kazanımların toplumun diğer kesimlerine örnek olması.
Yarışmanın Yöntemi
-Yarışmaya katılan katılımcılara Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından
konutlarında uygulayabilecekleri tasarruf tedbirlerinin neler olduğuyla ilgili
kitapçıklar ile gerekli bilgilendirme sağlanacaktır.
-Kurul; katılımcıların belirlenen tasarruf tedbirlilerini uygulayıp,
uygulamadığını ve tasarruf tedbirleri sayesinde katılımcıların sağladığı
tasarruf miktarlarını değerlendirecektir.
-Yarışmacıların 2020 yılı (Temmuz-Ağustos) ve 2021 yılı
(Temmuz-Ağustos) ayları arasındaki su tüketim miktarları karşılaştırılacak,
tasarruf tedbirlerine uygun olarak faturalarına göre en fazla tasarrufu sağlayan
3 (üç) katılımcı belirlenecektir.

Katılım Şartları
1) Katılımcı Muğla ilinde Ocak 2020 – Ekim 2021 tarihleri arasında
sürekli, aynı adreste 2020 ve 2021 yılları Temmuz-Ağustos aylarında
ikamet etmekte ve yaşamış (yaşayacak) olmak zorundadır.

2) Katılımcı; ikamet ettiği adreste bulunan su sayacında kendi adına abone
olmak zorundadır.

3) Başvuru esnasında beyan edilen su faturaları katılımcı adına
düzenlenmiş olmalıdır.

4) Katılımcının; başvuru yapmış olduğu abonelik adresi ile ikametgâh
adresi aynı olmalıdır.

5) İkametgâh adresi ile abonelik adresi aynı olmasına rağmen, farklı
cadde, sokak ismi v.b. ile anılması durumunda; Katılımcı başvuru
esnasında durumu bildirecektir. Durum komisyon tarafından
incelenerek değerlendirilecektir.

6) Katılımcının komisyonu yanıltıcı bilgi, belge sunması, beyan etmesi
veya beyan ettiğinin tespit edilmesi durumunda başvurusu
değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7) Yarışma Yürütme Kurulu üyeleri ve bunların birinci derece yakınları
ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol
Dairesi Başkanlığı çalışanları ile çalışanların 1. derece yakınları ve
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone İşleri
Dairesi Başkanlığı çalışanları ile çalışanların 1. derece yakınları
yarışmaya katılamayacaktır.

8) Su Tassarruf Yarışması başvurusunda;
– Katılımcı aynı adreste Ocak 2020 – Ekim 2021 tarihleri
arasında ikamet ettiğini gösterir belge ile ikamet ettiği
adresini,
– Katılımcı 2020 ve 2021 yılları Temmuz-Ağustos aylarına ait
su faturalarını,
– Katılımcı Su Tassarruf Yarışması Şartnamesi ve eklerini (Su
Tassarruf Yarışması Başvuru Formu (Ek-1), Su Tassarruf
Yarışması Başvuru Anketi (Ek-2), Doğruluk Beyanı (Ek-3))
doldurarak
maddelerinde ifade edilen başvuru evrakları ile birlikte başvurunun yapılacağı
adreslere en geç 15 Eylül 2021 tarihinde saat: 17:30 ‘a kadar şahsen elden
ve/veya posta yolu ile teslim etmelidir.

Yarışmanın Duyurulması
Yarışma;
– Muğla Büyükşehir Belediyesi internet adresi www. mugla.bel.tr ve
www.muski.gov.tr
– Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerde,
– Facebook, Twitter, vb. sosyal medya araçları kanalıyla,
– Billboard, Afiş
– Cep Telefonu Mesajı
– Yerel radyo ve TV’lerde,
duyurulacaktır.

Başvurular
Katılımcılar evraklarını, Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı’na, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü İlçelerde belirlenecek olan noktalara 15.09.2021 tarih saat 17:30’a
kadar şahsen elden veya posta yolu ile teslim ederek başvurularını yapabilirler.
15.09.2021 tarih saat 17:30’dan sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin