SUYU DİKKATLİ KULLAN YOKSA

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJENİN AMACI  Kullandığımız suyun diğer canlıların hayatını nasıl etkilediğini göstermek

HEDEF     1 – Su israfını önlemek

2-  Suyun canlılar üzerindeki etkilerini  gözlemlemek

3-  İhtiyaç kadar su kullanmayı teşvik etmek

PROJE ÖZETİ

Günlük hayatta kullandığımız lavaboların bir benzerini yaptık.Bizim yaptığımız lavabonun  farkı; hem hoş görünümlü olması hem de kullandığımız suyun , canlılar üzerine etkisini anında gösteriyor olması

Lavabomuz şeffaf malzemelerden yapılmış olup depo  kısmında balık ve lavabo altındaki kısımlarda   çim üzerinde yaşayan karınca, böcekler ,kırkayak , salyangoz ,fare gibi canlı modelleri  bulunmaktadır.

Lavaboyu kullanmaya başladığımızda depodaki su azalacak depoda yaşayan balığın hayati  tehlikeye girecek, lavabonun altındaki kısımda çimler üzerinde yaşayan canlıların hayatıda  suyun birikmesiyle tehlikeye girecek yani boğulacaklardır.Suyu kullanan kişi her iki olayı da anında göreceği için suyu daha dikkatli kullanacak böylece tüm canlıları düşünecek onların hayatının kendi ellerinde olduğunu görecek, su israfından ve canlıların hayatını tehlikeye atmaktan vazgeçecektir .

Su kullanma alışkanlığı , çevreyi  ve suyu koruma alışkanlığı kazanacak bireyler yetişmesine katkıda bulunacaktır

GİRİŞ

Su, bütün canlıları , yaşamları boyunca hem kendisine bağlayan hem de onların yaşamlarını doğrudan etkileyen vazgeçilmez bir kaynaktır.

İnsanoğlu , varolduğu günden beri ,hem çevresinden etkilenmiş, hem de çevresini etkilemiştir.Ancak insanlık tarihinde ilk kez sanayi devrimi ile doğayı bu kadar büyük çapta değiştirebilme gücüne sahip olmuştur.  u sıkıntısının nedeni yeryüzündeki kullanılabilir su miktarının çevre kirliliği ve nüfus artışı nedeni ile gün geçtikçe azalması olarak görülebilir.

Diğer taraftan varolan su tüketim alışkanlıklarının devamı, hayat standardının yükselmesi,

nüfus artışının devam etmesi ve modern sanayinin gelişmesi ile her gün kişi başına düşen su

ihtiyacı biraz daha artmaktadır. Buna karşın mevcut kullanılabilir su potansiyeli sabittir

Suyun kullanımındaki bu öngörü bugünkü genç nüfusu ve özellikle gelecek kuşakları tehdit

etmektedir. Bu noktada, su kaynaklarının etkili kullanımı ve yönetimi önem kazanmaktadır. ( http://ww.suder.org.tr)

 

Temelde, insanın ve doğal hayatın devamı için alternatifi olmayan tek

kaynağın en iyi şekilde korunarak, kaynak potansiyel tehlikeye atılmadan etkin kullanımının

sağlanması hedeflenmelidir  Bu noktada doğal ve kıt bir kaynak olan suyun tüketiminde

sosyal, ekonomik ve çevresel hedefler açısından akıllıca paylaşımı (tarım, enerji, sanayi, turizm

ve evsel amaçlı kullanımlar arasında), korunması ve su bilincinin erken yaşlarda başlamak

üzere tüm yurttaşlara kazandırılması anlayışı benimsenmelidir.-(www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/poster/icerik/kureselisinma.pdf, 30.04.2008)

 

Bizlerde bu anlayışa katkıda bulunmak için su kullanımı ve su kullanımının etkileri ni  göstermek amacıyla balıklı lavabomuzu geliştirdik

 

GEREKLİ MALZEMELER

Yapay çim

2 adet 5l lik pet şişe

Tahta ve çıtalar

Yapıştırıcı

Plastik balık

Plastıkten yapılmış fare,böcek, kırkayak

20 l lik şeffaf damacana

Musluk

Lavabo hotumu

Plastik hortum(30 cm )

Bıçak

Kare leğen

Silikon ve  silikon tabancası

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

1-Gerekli malzemeleri temin ettik

2-Tahta ve çıtalar yardımıyla marangozdan yardım alarak 1.5m yüksekliğinde lavabonun  E  şeklindeki iskeletini yaptık

3-Lavabonun en üst kısmına 20 l lik şeffaf  damacanayı depo olarakyerleştirdik.Musluğunu taktık.Damacananın içine yarısına kadar su doldurduk ve plastık balıkları suyun içine attık

4-5l lik pet şişeyi  ortasından ikiye bıçakla kestik.Pet şişenin ağız kısmına lavabo hortumunu taktık.Su sızdırmasını önlemek için silikon tabancasıyla çevresini silikonla doldurduk.Lavabonun el yıkama yeri olarak deponun altındaki çıtaların üzerine yerleştirdik

5-El yıkama yerinin altındaki bölüme ise;kare şeklinde bir leğeni aldık. Ortasından kızgın çivi yardımıyla bir delik açtık 20 cm uzunluğundaki hortumu buradan geçirdik.Hortumun en az 10 cm si leğenin içinde olacak şekilde silikon tabancası yardımıyla silikonla tutturduk su sızdırmasını önledik.

Leğenin içine yapay çimlerden yerleştirdik.Çimlerin üzerine plastik hayvanları (böcek,fare,solucan ,kırkayak) yerleştirdik

6-Hortumun en alt ucuna ise 1.5 litrelik pet şişeyi taktık.Lavabodan akan kirli suları burada biriktirdik.Atık su toplama kabı olarak kullandık.

7.Lavabomuzun deposundaki musluğu açtık ve gözlemledik.Bu sırada akan su ile ellerimizi yıkadık.

8-Belirli bir süre sonra gördük ki depodaki su azalmakta ve balıkların hayatı tehlikeye girmekte.Aynı şekilde leğendeki su birikmekte ve çimler üzerinde yaşayan hayvanların hayatı tehlikeye girmektedir

Depodaki su azaldıkça leğendeki su artmaktadır  suda ve karada yaşayan hayvanlar bu durumdan etkilenmektedir.

SONUÇ;

Suyu dikkatli kullan ,yoksa balık,böcek,fare ,kırkayak ölür.Kullandığımız her su hayati öneme sahiptir.Susuz hayat olmaz. Suyun her damlası değerlidir.Canlıların 3/2 si sudur.ihtiyacımız kadar su kullanmalıyız.Su hayattır suyunuzu boşa akıtmayın güle güle kullanın

 

PROJE BÜTÇESİ

200X20 cm boyutlarında  tahta kalas:   5TL

Yapay çim: 10TL

20 L lik  şeffaf damacana + musluk : 20TL

Kare leğen + lavabo hortumu : 5 TL

Plastik hayvanlar : 8 TL

TOPLAM: 48 TL

KAYNAKLAR;

1-http://www.styd-cevreorman.gov.tr/su_kirliligi.htm

2-http://www.dsi.gov.tr

3-

4-www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/poster/icerik/kureselisinma.pdf, 30.04.2008