“Suya dair her şey” Fotoğraf Yarışması

2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi 2017 Ulusal Fotoğraf Yarışması

Konu: “Suya dair her şey”dir.

AMACI: Bu yarışma Antalya’da 13 – 17 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi” kapsamında düzenlenmektedir. Yarışmacılardan “kongre konu başlıkları ile uyumlu” ve “su ve sağlık ilişkisini” ortaya koyacak çalışmalar beklenmektedir. Kongrenin resmi web sitesi www.suvesaglik.org adresindeki Kongre Konu Başlıkları ekte sunulmuştur.

Yarışma Katılım Şartları:
a. Yarışma, Seçici kurul üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında tüm amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. b. Katılım ücretsizdir. c. Yarışma, dijital (sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür. d. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir. e. Bir kişi yarışmaya en fazla 4 (dört) fotoğraf gönderebilir. f. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. g. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. h. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. i. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. j. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. k. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar. l. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü “2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Düzenleme Kurulu” olup, bu kurul adına “Kongre Bilimsel Sekreterliği” tam yetkilidir. m. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda “TFSF Ulusal ve Uluslararası Yarışma Düzenleme Standartları Yönetmeliği” ile Seçici Kurul ve TFSF YK kararları geçerlidir.

Telif (Kullanım) Hakları:
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Düzenleyici Kurum yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
● Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekretaryasına ait olacaktır. 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
● Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.
– 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası, gerekli durumlarda fotoğrafın asıl dosyasını katılımcıdan isteyebilir.
– Ödül ve sergileme alanların fotoğrafları http://www.suvesaglik.org/ adresinde, online sergi bölümünde sergilenecektir.
● Yarışma sonucu ile ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğraflar 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası’nın http://www.suvesaglik.org/ ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.  TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Yüklenmesi
– Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenecektir.
– Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
– İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
– Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
– Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde ve kısa kenarı en az 2048 piksel olmalıdır. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’tan küçük olmamalı, 6 Mb’ı da geçmemelidir.  Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
– Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Dijital > D) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya erily veya oeyil gibi). 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin, “TRomeryD1_kirlenmislik” veya “TRomeryD2_suyun_karasi” gibi…
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr veya melih.yanik@ayder.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adresler fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için 2.Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Sekreteryası sorumlu olmayacaktır.

Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 15 Nisan 2016 Son Katılım Tarihi : 31 Aralık 2016 saat 23.00 (TSI) Seçici Kurul Toplantısı : 07 Ocak 2017 Sonuç Bildirimi : 15 Ocak 2017

Ödüller: Birinci : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket İkinci : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket Üçüncü : Ulaşım, Kongre katılımı, konaklama, belge, plaket Mansiyon (3 adet) : Belge ve plaket Sergileme (en fazla 30 eser için) : —

Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla): Prof. Dr. Çağatay GÜLER Uzm. Dr. Derya ÇAMUR Dr. Ergün KARADAĞ Dr. Levent YÜCETİN Prof. Dr. Murat TOPBAŞ
Yedek Üye: Prof. Dr. Hidayet ERDÖL
TFSF Temsilcisi: Ferhat Can SARIKOÇ
İletişim: Ö. Melih YANIK AYDER ORGANİZASYON Menekşe – 1 Sok. No: 8B – 18 Kızılay / ANKARA Telefon : +90 312 425 00 36 / 207 GSM : +90 541 576 91 20 E-posta : melih.yanik@ayder.com.tr