Şuurlu Öğretmenler Derneği 5. Kısa Film Yarışması

ÖĞ-DER “EGİTİM ve BARIŞ” KONULU KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

ÖĞ-DER (Şuurlu Öğretmenler Derneği) tüm Türkiye çapında “EGİTİM ve BARIŞ” konulu kısa film senaryo yarışması düzenliyor.

Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen ÖĞ-DER bu sene düzenlediği 5. Kısa Film senaryo yarışmasının konusunu “EGİTİM ve BARIŞ olarak belirledi. Yarışmaya amatör ya da profesyonel eli kalem tutan herkesin katılabileceği belirtildi. Yarışmada özellikle “EGİTİM ve BARIŞ” konusunun seçilerek savaşın kötülüklerini, barışın güzelliklerini ve bunların eğitimle ilişkisini ele alacak senaryoları kapsadığı belirtildi.

Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü yaptığı açıklamayla başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı saran savaş ortamlarını eğitim yoluyla barış ortamına nasıl getirebilecekleri konusunda filmler oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Yarışmaya son katılım tarihi 15 Mayıs 2016 günü olarak açıklanırken, yarışma jürisinin son katılım tarihinden sonra açıklanacağı belirtildi.

Yarışma ödülleri 1. ye dijital kamera, 2. ye dizüstü bilgisayar, 3.ye tablet ile 2 Mansiyon ödülü alana birer fotoğraf makinesi ve ödül alan herkese 1 yıllık Milli Şuur Dergisi aboneliği olarak açıklandı.

Ayrıca yarışmada dereceye giren senaryoların kitaplaştırıldıktan sonra dernek tarafından filme çektirileceği de belirtildi.

Yarışmayla ilgili geniş bilgi http://www.ogder.org adreslerinden alınabilir.

ÖGDER 5.KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu ve Amaç:

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi Tanıtma Komisyonu Başkanlığı tarafından “Kısa Film Senaryo Yarışması” düzenlenmiştir. Yarışma, ülkemizde Türk Sineması´nın, kısa filmin ve millî şuurun gelişmesine katkıda bulunmayı, sinemamıza EGİTİM ve BARIŞ konusunda örnekler vererek insanlığın vicdanını harekete geçirecek senaryolar oluşturmayı ve senaryo yazarlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

Konu, hayatımızın şu an her anında var olan iki önemli olgu &8216;EĞİTİM ve BARIŞ´. Yarışmamız savaşın kötülüklerini, barışın güzelliklerini ve bunların eğitimle ilişkisini ele alacak senaryoları kapsamaktadır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı saran savaş ortamlarını eğitim yoluyla barış ortamına nasıl getirebileceğimiz konusunda filmlerin oluşturulması temel hedeftir.

Senaryolar drama tarzında yazılabilir.

1. Katılma Şartları

a. Senaryoların milli manevi değerlerimizin ruhuna uygun olması gerekmektedir.

b. Gönderilecek senaryolar başka bir yerde yayınlanmamış ve tüm hakları yazarda olmalıdır.

c. Senaryolar en fazla 10 sayfadan oluşmalıdır. Her bir sayfanın 1 dakika uzunluğunda kısa filme karşılık geleceği varsayılmaktadır.

d. Senaryolar, Times New Roman yazı karakteri ile 1,5 satır aralığı ve 12 punto büyüklüğünde, üst-alt-sol sayfa boşluğu 2,5 cm, sağ sayfa boşluğu 1,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.

e. Senaryoların uygulanabilir içeriğe sahip olması, mekan, kostüm, oyuncu sayısı, efekt ihtiyacı, tahmini çekim süresi gibi prodüksiyon maliyetleri de değerlendirmede dikkate alınacaktır.

f.Yarışmaya 18 yaş üstü katılacaklar ek 1 deki muvafkatnameyi imzalamalıdır.

f.Yarışmaya 18 yaş ve altı katılacakların velisi tarafından ek 2 deki muvafakatname imzalanmalıdır.

2. Başvuru Şekli

a. Başvurular ÖĞ-DER Genel Merkezine kapalı zarflar içinde teslim edilmelidir.

b. Bir kapalı zarfın içinde yazarın adı soyadı, adres, iletişim bilgileri yer almalı. Bu zarfın üzerine senaryo için seçtiği rumuz yazılmalıdır. Rumuz 5 karakterden oluşmalı, yazarın özel ismi ya da işareti olmamalıdır. Aynı rumuzla birden fazla kişinin katılması durumunda ÖĞ-DER farklı bir rumuz verebilir veya bunları istediği biçimde sınıflandırabilir. Zarf içinde ayrıca bir A4 dosya kâğıdı üzerinde ´Şuurlu Öğretmenler Derneği Kısa Film Senaryo Yarışması şartlarını okudum ve kabul ettim´ beyanı altına ad soyad, tarih ve imza bulunmalıdır. Kabul beyanı olmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

d. Senaryo, 3 kopya olarak zarf içine yerleştirilmelidir. Senaryoyla birlikte ayrı bir sayfa olarak film öyküsü de (sinopsis) dosyaya eklenmelidir.Sinopsis ve Senaryo bir CD´ye aktarılarak CD´nin üzerine sadece rumuz yazılı olmalıdır.

f. Senaryoların her sayfasında sağ üst köşede yazarın seçtiği rumuz bulunmalıdır. Senaryo üzerinde ad soyad gibi kişisel bilgiler yer almamalıdır.

g. Başvurular başvuru adresine elden veya kurye/posta yoluyla teslim edilmelidir.

i. Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 senaryo ile başvurabilir. Birden fazla senaryo ile yarışmaya katılacaklar her bir senaryo için ayrı bir rumuz ve zarf kullanmalıdır.

j. Yarışmaya gönderilen senaryolar değerlendirmeye alınsın ya da alınmasın yazarlarına iade edilmeyecektir.

3. Başvuru Adresi

ÖĞ-DER ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ

Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

4. Son Başvuru Tarihi

15.05.2016 Saat 19:00 dır.

Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihlerden sonra gelecek senaryolar, usulünce yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler ve kaybolma gibi mazeretler dikkate alınmaz ve değerlendirme dışı bırakılırlar.

5. Ödüller

Jüri, yarışma konusuna uygun olarak en etkili ve özgün hikayeye sahip, prodüksiyon açısından uygulanabilir özellikte olan 3 senaryo seçecektir.

Ayrıca ;

1. ye, Dijital Kamera(DSLR), Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 1.lik Sertifikası,

2. ye, Dizüstü Bilgisayar, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 2.lik Sertifikası

3. ye, Tablet, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve 3.lük Sertifikası

2 adet Mansiyon ödülü verilecektir. Her bir mansiyon ödülü kazanana da Fotoğraf Makinası, Milli Şuur Dergisi 1 Yıllık Aboneliği ve Mansiyon sertifikası verilecektir.

Dereceye giren senaryolardan bir veya bir kaçı ÖĞ-DER tarafından filme çekilebilir veya çektirilebilir. Ayrıca yarışmaya gönderilen senaryolardan yayınlanmaya değer görülenleri bir araya getirilerek kitaplaştırılacaktır.

-Ödül törenine katılmayanlar ödülden feragat etmiş sayılır.

5. Jüri

Değerlendirme jürisi yarışma başvurusunun bittiği 15.05.2016 tarihinde sitemizde ilan edilecektir

6. Sonuçlar

Değerlendirme sonuçları 31.05.2016 saat 19:00´dan itibaren www.ogder.org sitesinde ilan edilecektir. Derece alanlara ayrıca telefon ve e-posta yolu ile bilgi verilecektir.

7. Ödül töreni

Ödül töreni 11 Haziran 2016 Cumartesi günü Ankara´da yapılacaktır.

8. Haklar ve yükümlülükler

a. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri senaryoların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmektedirler.

b. ÖĞ-DER, jürinin seçeceği toplam 5 senaryonun filme çekme ve bağlantılı hakları ile komşu haklarını devralmaktadır.

c. Yarışmada dereceye giren senaryolara, kitaplaştırılmaya değer görülen senaryolara ve diğer senaryolara ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

d. ÖĞ-DER, çekilen filmleri, sahip olduğu ve/veya anlaşmalı olduğu yayın mecralarında yayınlama hakkına sahiptir.

e. Yarışmaya senaryo gönderenler bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışmaya gönderilen eserler, yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır.

f. İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir.

g. Bu Senaryo Yarışması Şartnamesi aşağıdaki adresten ve ÖĞ-DER´ in web sitesinden www.ogder.org temin edilebilir.

ÖĞ-DER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi

Adres: Ziyabey Cd. 1420. Sk. No:2/1 Balgat / ANKARA

Tel: +90 312 286 18 83

Fax: +90 312 287 61 80

Web Adresi:

E-posta: info@ogder.org