SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ PROJE YARIŞMASI

BAŞVURU KOŞULLARI

• Yarışmaya Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir.
• Sistem analizi, Sektör uygulamaları, Araştırma Yöntem Teknikleri vb derslerde hazırlanmış olan projeler de yarışmaya katılabilir.
• Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir.
• Proje sosyal veya teknik bir konularda olabilir.
• Proje grup olarak hazırlanabilir. Gruptaki her öğrenciye katılım belgesi verilir ancak ödül gruba bir tane verilir.
• Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir.
• Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz.

BAŞVURU YERİ

Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Tel: 0.344.251 23 11 Faks:0.344.251 23 12 E-posta: [email protected]
Web: kmyo.ksu.edu.tr Karacasu Yerleşkesi Ferhuş /Kahramanmaraş

BAŞVURU İŞLEMİ

Başvurular 14.01.2013 ile 29.03.2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuru sadece Proje Başvuru formu ile yapılacaktır.
Öndeğerlendirmeyi geçen projeler sergilenecek ve değerlendirilecektir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Son Başvuru : 26.04.2013
Ön Değerlendirme sonucu : 03.05.2013
Projelerin sergilenmesi ve değerlendirme : 16.05.2013

PRONİN UYGUNLUĞU

1-Projede özgünlük ve ilgili öğrenciler tarafından yapılmış olması çok önemlidir. Bu kriterlere uymadığı anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2-Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır .
3-Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler de¬ğerlendirme dışında tutulacaktır
4-Yarışmacılar mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak zorundadırlar.
5-Jürinin kanaatine göre aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçını sağladığına inanılan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
– Danışmandan gereğinden fazla yardım alan,
– Herkesin ulaşamayacağı kaynaklardan öncelikli ve özellikli olarak yararlandırılan,
– Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanan.
JURİ
İş adamları ve Sivil Toplum örgütlerinden oluşacaktır.

DEĞERLENDİRME

o Projelerin değerlendirilmesinde, Özgünlük , Kullanılan Bilimsel Yöntem, Tutarlılık ve Katkı, Yararlılık (Ekonomik, Sosyal, …), Uygulanabilirlik ve Kullanışlılık, Kaynak Taraması, Özümseme ve Hâkimiyet, Sonuç ve Açıklık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
o Projeler jürilerce değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda derece alan öğrenciye, danışman öğretim Elemanına başarı belgeleri ile, öğrenci ve danışmanına ödülleri verilecektir.
o Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine ait olmayan sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı, yarışma sürecinde tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir.
o Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Bu fikir basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında danışmanlarından destek almaları doğaldır.

“PROJE DEĞERLENDİRME FORMU”

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Referans PUAN

PUAN

Sorunu tanımlamadaki ve soruna yaklaşımdaki orjinalliği(Uluslararası ve Ulusal alanda yeni bir fikir midir?)

0 – 15

Proje Önerisinin Gerçekleşmesi Durumunda Ekonomik Katkısı(Sektör ve ülke ekonomisine katkısının derecesi değerlendirilecektir?)

0 – 10

Proje Önerisinin Uygulama Alanları(Uygulanabilir mi ?)

0 – 20

Sorun ile projede uygulanan materyal ve yöntemlerin uygunluğuna

0 – 5

Sorun tasarımında ve incelenmesindeki beceri, dikkat ve özene,

0 – 5

Sorunun tanımlanmasından çözümüne kadar çalışmanın sürdürülmüş olmasına

0 – 10

Sonuçların irdelenmesindeki sebep-neden ilişkisi ve açıklıklığa,

0 – 5

Poster veya Prototip kalitesi(Proje izleyiciler tarafından kolayca anlaşılabiliyor mu?)

0-20

Kaynak (Literatür Araştırması)  Kullanımı(Proje önerisi ile ilgili daha önceki çalışma ve araştırmalar yeterince açıklanmış mıdır?)

0 – 10

GENEL TOPLAM

0 – 100

ÖDÜLLER
1.Projeye       Dizüstü Bilgisayar
2.Projeye   Tablet
3.Projeye   Dijital Fotograf Makinesi
4.Projeye   MP4 Player
5.Projeye   MP4 Player
6.Projeye   MP4 Player
7.Projeye   MP4 Player
8.Projeye   MP4 Player
9.Projeye   MP4 Player
10.Projeye   MP4 Player

*Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

Katılım İçin http://kmyo.ksu.edu.tr/kategori_resimler/haber_belge/KSU_EEM_DUYURU_4_242827.docx

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin