Sütaş Eğitime Destek Bursu

Sütaş Eğitime Destek Bursu

Sütaş Eğitime Destek Bursları, “sütün iyiliğini ve bereketini yayma” misyonunu üstlenebilecek, üniversitelerde lisans düzeyde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Bursları karşılıksızdır ve bursiyere bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez. Ancak, bursa hak kazanan her öğrenci, kendisini Sütaş ailesinin bir ferdi sayar. Bursiyerin, öğrenim sürecinde ve öğrenimini tamamladıktan sonra Sütaş’ın desteklediği sosyal projelerde yer alması önem taşır.

Sütaş Eğitime Destek Bursları, Sütaş Yönetim Kurulu tarafından her yıl, belirlenen üniversite ve bölümlerdeki kontenjan çerçevesinde, burs kriterlerine uyan ve ülke genelinde yapılan değerlendirmelerde üstün başarı gösteren öğrencilere tahsis edilir.

Burstan Faydalanma Koşulları Nelerdir?

Gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak,

Maddi imkanları yetersiz olmak,

Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç),

23 yaşından büyük olmamak,

Yabancı öğrencilerde, Türkçe okuyup yazabilmek,

Toplumsal değerler ve etik ilkelere uygun davranış sahibi olmak.

İlgili yıl için belirlenen hedef üniversite ve bölümlerde ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.

Sütaş Eğitime Destek Burslarına Nasıl Başvurabilirim?

Burs başvuruları ile ilgili duyuru, Sütaş web sayfasında ve burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ilan edilir.

Tüm başvurular Sütaş websitesinde yer alan form doldurulmak suretiyle online olarak yapılır.

Son başvuru tarihi her yıl yayınlanacak olan Sütaş Eğitime Destek Bursu Duyurusu’nda açıklanır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Sütaş Eğitime Destek Burs Başvurusunda Hangi Belgelere İhtiyaç Vardır?

Burs başvurusunda gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

Nüfus Cüzdanı Örneği

Aile İkametgâh Belgesi

Maaş Bordrosu (Ailede SGK’ya bağlı işyerinde çalışan var ise)

Emekli Maaşı Bildirim Formu (Ailede emekli maaşı olan var ise)

Gelir Vergisi Beyannamesi Fotokopisi (Ailede serbest çalışan var ise)

Tapu Kaydı Dökümü (Ailenin taşınmaz malı var ise)

Vesikalık Fotoğraf

Yeni Kayıt Yaptıranların Eklemesi Gereken Belgeler

LYS Sonuç Belgesi Örneği

ÖSYS Sonuç Belgesi Örneği

Okul Kayıt Belgesi

Ara Sınıfta Okuyanların Eklemesi Gereken Belgeler

LYS Sonuç Belgesi Örneği

Transkript

Öğrenci Belgesi (Üst sınıfa geçtiğini gösteren)

Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Sütaş Yönetim Kurulu tarafından her yıl, insan kaynağı ihtiyacı ve mevcut bursiyerler dikkate alınarak öncelikli üniversiteler ve bölümler tespit edilir.

Bu üniversite ve bölümlerden başvuran bursiyer adaylarının Sütaş web sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz tamamlayıp, istenilen belgeler ile birlikte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru formu ve/veya belgeleri eksik olan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bursiyer adaylarının belgeleri başvuruda belirttikleri beyanları ile karşılaştırılır. Beyana uygun olmayan durumlarda bursiyer adayı değerlendirmeye dahil olmaz.

Başvurular bir yazılım aracılığıyla ölçümlenerek sıralamaya tabi tutulur. Burs Komitesi, adayları bu sırada değerlendirmeye alır. Burs Komitesi gerekli görürse adaylar ile yüz yüze görüşme yapabilir veya aday tarafından verilen bilgileri araştırabilir, öğrenim kurumundan bilgi isteyebilir.

Burs Komitesinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen adaylar Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bursiyerler “Sütaş eğitime destek bursu taahhütnamesi”’ni imzaladıktan sonra (şayet öğrenci reşit değilse velisi tarafından imzalanır) burs almaya hak kazanırlar.

Bursum Hangi Koşullarda Devam Eder?

Sütaş Eğitime Destek Bursunun devam edebilmesi için bursiyerlerimizin aşağıdaki koşulları sağlaması beklenir.

Burs almaya hak kazananlar öğrenimleri boyunca hiç yıl kaybetmeden öğrenimlerini tamamlamalıdır.

Zorunlu ya da seçmeli hiçbir dersten kalmamaları ayrıca, her dönem not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birine uymayan öğrencinin bursu iptal edilir.

Öğrenci bursunun devam edebilmesi için, bursiyerler her dönem sonunda ders notlarını gösteren belgelerini Burs Komitesi’ne göndermek zorundadırlar.

Öğrenciler, Burs Komitesi tarafından ilan edilen duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdürler. Bu bağlamda istenen her türlü bilgi ve belgenin belirtilen sürelerde teslim sorumluluğu öğrenciye aittir.

Bursiyerin öğrenime geçici ara vermesi, bölüm değiştirmesi, yatay geçiş yapması veya yurtdışına eğitim/değişim programları çerçevesinde gitmesi gibi durumlarda Burs Komitesi’ne bilgi verilir. Bu gibi değişiklikleri zamanında bildirmek bursiyerin sorumluluğundadır.

Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Burs Komitesi’ne iletilmesi ya da Burs Komitesi tarafından durumun öğrenilmesi ile yürürlüğe konulur. Yanlış beyan ya da geç bildirim nedeniyle haksız yere fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.

Burs Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Burs kapsamındaki aylık ödemeler, Ekim-Mayıs arasında 8 ay süresince yapılır.

Ödemeler, ilgili dönem için okula kayıt işlemlerini tamamlamış bursiyerlere yapılabilir. Bursiyerler her yıl kayıt yenilediklerini belgelemek zorundadır.

Bursiyerlere yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, verilen banka hesabına havale edilir. Banka dışında herhangi bir yol ile ödeme yapılmaz.

Sütaş Eğitime Destek Bursu’nda Neler Var?

Sütaş Eğitime Destek Burs programında ek olarak öğrencilerimize kişisel gelişimlerine destek olacak birçok fırsat sunulmaktadır.

Yıl içinde eğitim ve bilgilendirme toplantılarına katılım

Şirket profesyonellerinden mentorluk desteği

Staj fırsatı

Tez çalışmalarına destek

Özel günlerde Sütaş çalışanları ile buluşma

Sektörle ilgili bilgi ve haberlerin paylaşımı

Son başvuru tarihi 15 Eylül 2017’dir.

Her türlü sorunuz ve iletişiminiz için burs@sutas.com.tr adresini kullanabilirsiniz.

Burs Başvuru Formu için Tıklayınız