SÜT-D 22 Nisan Dünya Günü

Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu
Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu

DÜNYAMIZ DA GEÇİNME ZORLUĞU YAŞIYOR
SÜT-D DÜNYA GÜNÜ’NDE
HEP BERABER HAREKETE GEÇELİM,
GEZEGENİMİZ İÇİN YATIRIM YAPALIM,
SAĞLIKLI GEZEGENDE SAĞLIKLI YAŞAYALIM ÇAĞRISI YAPTI

22 Nisan Dünya Günü gezegenimize yatırım yapalım diyerek kutlanıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, dünyamız da geçinme zorluğu yaşıyor, hep beraber harekete geçerek çevremizi, iklimimizi, doğamızı, biyoçeşitliliği, ailelerimizi, geçim kaynaklarımızı, geleceğimizi koruyarak sağlıklı gezegende sağlıklı yaşayalım çağrısı ile
2022 Dünya Günü için açıklamalarda bulundu

Sürdürülebilir Üretim
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği

Dünyamız, havamız, suyumuz, toprağımız kirlenirken, iklimimiz değişti ve kaynaklarımız tükeniyor. Su ve kara ekosistemlerini bozduk. Biyoçeşitlilik tehdit altında. İnsan ve doğanın sağlığı tehlikede iken ekonomik gelişmeler ve tarımsal zorluklar geçimimizi zorluyor. Dünyamız da geçinme zorluğu yaşıyor. Hepimizin gezegenimizin giderek yok olmasında suçu var diyen İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu “Harekete geçelim, yenilikçi çözümler bulalım, sağlığımızı ve gezegenimizi korumak için yatırımlar yapalım” açıklamasını yaptı.

22 Nisan Dünya Günü çevre için ilk mühim girişime dayanıyor
Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Günü, Amerika Birleşik Devletleri’nde 28 Ocak 1968’te gerçekleşen Santa Barbara kıyılarına petrol dökülmesiyle hayvanların yok olması ve okyanusun kirlenmesi ardından tetiklenen çevreyi sahiplenme harekâtına dayanmakta. Gün önerisini 1969’da aktivist John McConnell yaptı. 22 Nisan 1970’de çoğunluğu üniversite öğrencileri olan 20 milyonu aşan kişi ilk çevre girişimi eylemi için yürüyerek uluslararası gündem yaratıldı. Bu tarih 1990 yılında BM günü oldu. Dünya Günü Ağı etkinlikleri ile kutlanan bugünde başta çevre kirliliği, iklim değişimi ve biyoçeşitlilik konularına odaklanılarak, gezegenimizin yok oluşuna dur deme ve koruma gereği için yaygın etki yaratma uğraşı veriliyor diyen Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu hepimizin yapması gerekenler var vurgusu yaptı.

2022 Dünya Günü’nde hep beraber harekete geçelim
Prof. Karaosmanoğlu “Bu yıl, 2021’de ilan edilen BM Ekosistemi Yenileme On Yılı kapsamında kutlanan ilk Dünya Günü olması açısından önemli. Ekosistemler ne kadar sağlıklı ise gezegenimiz ve biz de sağlıklı olarak sürdürülebilir ekonomiyle yaşamımızı ilerletebiliriz. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, ormansızlaşma, arazi kullanım değişiklikleri, artan tarımsal üretim, giderek büyüyen vahşi yaşam ticareti ile doğaya hasar vererek, biyoçeşitlilik kaybına neden olduk. Dünyamız acı çekiyor. Ekosistemlerimizi onarır, yeniler ve korursak, iklim değişikliğine dur diyerek yoksulluğu, açlığı, göçleri sona erdirme ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik ederek, eşitsizlikleri azaltarak, kitlesel yok oluşu önlemeye yardım edebiliriz” bilgisini vererek hep beraber harekete geçelim çağrısı yaptı.

Üç acil başlık için doğa ile barış yapalım
Dr. Karaosmanoğlu “Şubat 2021’de açıklanan “Doğayla Barışmak: İklim, Biyoçeşitlilik ve Kirlilik Gibi Acil Durumlarıyla Mücadele için Bilimsel Plan” adlı BM Çevre Programı (UNEP) Raporu adında da yer aldığı gibi bizlere üç acil başlıkta yapmamız gerekenleri söylüyor. Yok sayamayacağımız, endişe kelimesinin yetersiz olduğu, korkmak gereken bir durumdayız. Geleceğimizi güvence altına almak, yeni salgınları önlemek için iklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik sorunlarımız için siyasi, ekonomik ve teknik çözümler bulmalı, dünyamızın doğal kaynaklarını israf etmeden daha sürdürülebilir üretim ve tüketim yaparak doğa ile barışalım” dedi.

Dünyamız da geçinme zorluğu yaşıyor
Geçinmenin çok zor olduğu zamandayız. Dünyamızın da geçinme zorluğu yaşadığını unutmayalım. Evdeki yaşam da doğadaki yaşam da hiç olmadığı kadar zor. Ekonomi toparlanırken doğamızı da toparlamalıyız diyen Prof. Karaosmanoğlu gezegenimizin yakın gelecekte bize sunacağı sudaki ve karadaki kaynakların, arazilerin, ormanlar ve besin zincirinin tehlikede olduğuna dikkat çekerek, yeşil ve maviyi bozarak ne bugün ne de yarın geçinemeyiz dedi.