Survivor Etwinning Projesi

Etwinning Projesi

2020 yılının ülkemizde afetlere hazırlık yılı ilan edilmesi sebebiyle 6-11 yaş arası çocukların hayatın her aşamasında karşılaşabilecekleri afetlerle ilgili bir farkındalık ve bilgi birikimi edinmesini sağlamak, afetlere karşı oluşmuş korkulardan kurtulmalarına yardımcı olmak ve alınacak önlemlerle afetlerden zarar görülmeyeceğini kavratmak amacıyla İtalya,Arnavutluk ve Türkiye’den 41 ortak okul,500 öğrenci ile  Hatice ERBAY ve Tuğba DUYURUCU koordinesinde “Survivor” isimli bir etwinning projesi başlatılmıştır. İlk aşamada öğrencilere anket uygulanarak doğal afetler hakkındaki bilgi seviyeleri ölçülmüştür.Ortak okul öğretmenleri ile birlikte,okullara uygulanan anketlerle eksikler tespit edilip  ortak bir proje planı hazırlanmış, aylık olarak hazırlanan etkinlik planında tüm Dünya’da sık rastlanılan deprem,sel,heyelan,yangın,salgın gibi doğa kaynaklı afetlere yer verilmiştir.Ayrıca her türlü acil durumda farklı ülkelerin kendine has kullandığı acil durumlarda başvurulacak acil durum numaraları öğretilip  bu numaraların hangi koşullarda aranması gerektiği ile ilgili bilgiler verilmiştir.Çocukların sıklıkla başına gelebilecek trafik ve ev kazaları anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında yetkililerce bilgilendirme ve sunumlar yapılmış ve çeşitli etkinliklerle öğrenilenler pratiğe dökülerek pekiştirilmiştir.

Ekim 2019-Nisan 2020  tarihleri arasında  yürütülen projenin  müfredat ile paralel gitmesi için proje-müfredat entegrasyonu yapılmış ve her ay plana uygun,amaca yönelik,farklı, etkileyici,müfredata uygun,dikkat çekici ve öğrenci merkezli etkinlikler ,web2.0 araçları da kullanılarak uygulanmıştır.Proje, tüm ortakların hazırlanmasında katkıda bulunduğu bir çok ortak çalışma ,karma ülke takımlarındaki öğrencilerimizin katılımı ile hazırlanan “Nuh the survivor” covid-19  kitabı ve pandemi sebebiyle sadece sanal olarak hazırlanan final sergimiz ile bitirilmiştir.

Ayrıca, veli ve farklı çevrelere de tanıtımı yapılan projemizde sosyal medya izni alınmış,telif haklarına dikkat edilmiş,öğrencilerin yüzleri etkinlik resim ve videolarında gizlenmiş ve proje süresince e-güvenlik kurallarına uyulmuştur.Öğrencilerin hazırladığı her türlü  tasarımlar demokratik katılım etkinlikleri yapılarak seçilmiş,demokrasi ve insan haklarına da vurgu yapılmıştır. Çalışmalar tamamen öğrenci merkezli yürütülmüştür.Projede yer verilen etkinlikler okulların fiziki yapı ve imkanlarına,yaşanılan çevrenin kültür yapısına ve geleneklerine uygun olarak her sınıfın öğretmeni tarafından seçilmiş ve uygulanmıştır.Ayrıca farklı sanatsal çalışmalar ile kültürel ögeler de göz önüne serilmiş,çocuklar farklı sanat dalları ile tanışmış ve böylece  kültürel diyalog gerçekleştirilmiştir.Bu da çocukların kendilerini bir Dünya vatandaşı gibi hissetmelerine olanak sağlamıştır.Etkinliklerde kullanılan farklı web2.0 araçları ile öğrencilerin dijital yeterlilikleri geliştirilmiştir.Projede elde edilen olumlu sonuçların yaygınlaştırılabilmesi için okullarda panolar hazırlanmış,EBA haberleri yapılmış,yerel basın kullanılmış,okul web sitelerinde,proje blog sayfasında ve sosyal medyada etkinlikler düzenli olarak paylaşılmıştır.

 

Projede soru-cevap,beyin fırtınası,drama,kavram haritaları,gezi-gözlem gibi pedagojik yöntemler kullanılmış,işbirlikçi ,öğrenci merkezli,eleştirel,yaratıcı öğrenme ortamlarına yer verilmiştir. Proje sonunda:

1.Çocuklarda afet öncesi,afet anı ve afet sonrası davranışlar konusunda farkındalık oluşturulduğu,önlem alınarak afetlerin zararlarının engellenebileceği konusunda yapılan vurgulamalarla afet korkusunun en aza indirildiği gözlemlenmiştir.

2.Yapılan grup çalışmaları ile öğrencilerin işbirlikçi çalışmaları desteklenmiş ve iletişim becerilerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

3.Öğrencilerin merak eden,soran-sorgulayan,araştıran ve çözüm üreten bireyler olmaları yolunda önleri açılmıştır.

4.Öğrencilerin yaratıcı,eleştirel düşünebilme yetenekleri öne çıkarılmış,hayal güçleri desteklenmiştir.Günlük yaşam becerileri etkinliklerine de yer verilerek bilgi,beceri,tutum ve davranışlar geliştirilmiştir.

5.Avrupa okulları ile ortak yapılan çalışmalar,işbirliği ve paylaşım sonucunda tüm çocuklarda Dünya vatandaşı olma bilinci oluşturulmuştur.Ülkelerarası işbirliği geliştirilerek Dünya barışı desteklenmiştir.

  1. Kullanılan web2.0 araçları ile öğrencilerin dijital yeterlilikleri geliştirilmiştir.Teknolojinin doğru kullanımı ve güvenli internet hakkında bilgi verilerek,”Safer internet day” etkinlikleri ile bu konuda farkındalık yaratılmıştır.Öğrencilere 21. Yüzyıl becerileri kazandırılmaya çalışılmıştır.

7.Öğretmenler proje boyunca mesleki gelişimlerini sürdürmeye cesaretlendirilmiştir .Ayrıca ders içi-ders dışı faaliyetlerde yetkinlikleri geliştirilmiştir.

Aşağıdaki bağlantılardan projemizi inceleyebilirsiniz.

https://survivorandsurvivor.blogspot.com/

https://jamboard.google.com/d/18odr1EGgYoqGB0fI5LmDaalTK9aIbD4_ddLkEqqRHLo/viewer